karskaringenkarskaringen
karskaringen
Karskäringen är Pappers 3:ans egen tidning. Den kommer ut med ca åtta nummer per år. I Karskäringen kan medlemmarna läsa om vad som händer i avdelningen och på arbetsplatsen.

Nyheter, information och utbildning varvas med humoristiska inslag, ofta av drastiskt och handfast slag.

På den här sidan kommer både senaste Karskäringen och äldre nummer att finnas.