Kjelles krönika

Kjelles krönika – 16 februari 2020
 

Övertalighetsprocessen
Företaget har även den här veckan fortsatt samtalen med så kallade riktade erbjudanden till Pappers medlemmar. Några har accepterat företagets erbjudande även denna vecka. Vi får räkna med att hela den här övertalighetsprocessen kommer att ta tid.  

Samtalen fortsätter kommande vecka.
Om ni skulle bli kallad till samtal kontaktar ni mig omgående så ser jag till att någon av oss kan delta i samtalet.

Listan med intresseanmälningar från Pappers medlemmar har fyllts på även den här veckan, dvs. intresseanmälningar om företaget kan tänka sig en ekonomisk lösning om vederlag för att hantera en del av övertaligheten. 
OBS! Företaget tar inte emot intresseanmälningar från enskilda anställda. Däremot fortsätter Pappers att ta in intresseanmälningar från medlemmar. 
Kontakta mig om intresse finns via mail: kjell.olsson@billerudkorsnas.com alt. ring/smsa på 070-7951591 


Hänt i veckan i övrigt.
Vid en informell träff fick vi besök av en högt uppsatt person i företaget som var intresserad av de signaler personen fått om den oro som finns ute bland personalen gällande de förändringar i besparingsprogrammet som företaget fastslagit. 
Personen ville att jag skulle kalla in några ombud för en träff och i veckan kom personen och fick det återkopplat från ombuden själva. 
Bl.a. fick personen information om de alvarliga risker ombuden ser med förändringarna. Personen fick också information om lagerhaverierna på PM4 och PM5 förra helgen som kostade en jädra massa pengar, en extra kostnad som till stor del beror på att företaget fattat vansinniga beslut i besparingsprogrammet.  Vad det blir av det här besöket vet vi inte i dagsläget. Den som lever får se…


Så kan vi notera att strejken i Finland är över efter att parterna kommit överens om avtal i början av veckan.
Förhandlingarna här i Sverige fortsätter och det vi kan konstatera är att parterna står väldigt långt ifrån varandra....


Kommande onsdag  den 19 februari, 16:15 har vi medlems/nomineringsmöte på Visitorcenter.
Då är det dags att nominera ordförande, studieorg, 3 ledamöter och 2 revisorer till Papperstrean
Dessutom fastställer vi avgifter och budget för 2020 och lämnar rapport om senaste nytt från besparingsprogrammet.
Välkommen!


Fortsatt trevlig helg!
​​​​​​ // Kjell


Kjelles krönika – 1 februari 2020 (del 2) 


Avtalsrörelsen i Finland
Förra veckan den 28 januari gick 9.000 pappersarbetare ut i strejk i Finland för högre lön och mot den extra arbetstid som ingick i det så kallade konkurrensavtalet. Strejken kommer att pågå till den 17 februari om inte parterna når ett avtal innan dess.
 
Utöver pappersanställda går 6.000 arbetare från Industrifacket ut i konflikt, vilket berör landets skogsindustri. Skogsindustrin har i sin tur svarat med att varsla om tre dagars lockout från och med den 10 februari och det verkar som att arbetstagare och arbetsgivare står långt ifrån varandra.
 
Att gå med på arbetsgivarorganisationernas krav skulle innebära en betydande försämring av löner och förmåner. Pappers har räknat på att lönen skulle gå ner med mellan 20 och 30 procent. Man kan inte gå med på arbetsgivarens krav, och då är strejk vårt enda vapen.
 
Storstrejk i Finland mot förlängd arbetstid – och inskränkt strejkrätt kan bli verklighet här i Sverige också.
Konflikten handlar om lönen men också om en annan het tvistefråga, den extra arbetstid som konkurrensavtalet medfört. Avtalet infördes 2016 för att öka landets konkurrenskraft och innebär att arbetare jobbar 24 timmar extra om året utan lön.
 
Allt tyder på att avtalsrörelsen i Finland kommer att bli konfliktfylld, där också!!!


Avtalsrörelsen i Sverige
Arbetsgivarna ”AG” inom industrin har i veckan lagt fram ett gemensamt bud för de årliga löneökningarna på 1,4 procent. Budet är långt under industrifackens krav. Facken inom industrin – IF Metall, GS, Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer – har tidigare gått ut med ett krav på 3,0 procent i årliga löneökningar. Undantaget är Pappers som begärt 4,0 procent. I fredags kom industriarbetsgivarnas motbud.
 
AG har lagt fram ett bud på 1,4 procent. AG menar att det är ett välavvägt bud och med det stärker vi industrins internationella konkurrenskraft, något som är utgångspunkten i Industriavtalet
 
Pappers är starkt kritisk till budet och menar att det är alldeles för dåligt, ett hån mot våra medlemmar. Vår bransch tål mycket mer.
Pappers har krävt fyra procent i lönelyft. De kommer att fortsätta att yrka fyra procent, sedan får man se vart det slutar med.
 
Industriarbetsgivarna framhåller att Sverige och den svenska industrin går mot sämre tider som ett argument för deras lägre bud. Sysselsättningen faller inom industrin. Varslen ökar, tillfälligt anställda har minskat och inhyrd personal plockas bort och avmattningen och samstämmiga indikatorer tyder på fortsatta neddragningar.
 
Facken menar att även om det funnits en viss avmattning i ekonomin, så har det på sistone kommit positiva signaler. Här hänvisar man till bl.a. ökade aktieutdelningar, vilket även vi märkt av vid BK, mitt under kostnadsbesparingskraven. Det visar att det finns marginaler för bra löneökningar!!!
 
Det finns inget som pekar på att vi borde revidera ner kraven utan Pappers utgångspunkt när man lade budet på 4 procentiga löneökningar är ett ettårsavtal. Arbetsgivarna ser gärna ett längre, flerårigt avtal. Ett längre avtal är stabiliserande för ekonomin, men då måste arbetsgivarna bjuda till med rimliga nivåer, Det finns inte en chans att arbetsgivarnas bud kommer att överleva.
 
Vi får förbereda oss på att det kommer att bli en lång avtalsrörelse med tuffa förhandlingar. Läge att börja förbereda oss för strid?


Trevlig helg!
​​​​​​ // Kjell


Kjelles krönika – 1 februari 2020 (del 1)


Övertalighetsprocessen
Företaget har under veckan fortsatt samtalen med riktade erbjudanden till Pappers medlemmar, både bra och mindre bra. Första incidenten inträffade i veckan då en medarbetare enligt företaget anmält intresse inte stämde. Ett fåtal har hittils accepterat företagets erbjudande.
Vi får utgå att hela övertalighetsprocessen kommer att ta tid.

Samtalen fortsätter kommande vecka.
Av erfarenhet från tidigare neddragningar så har de här samtalen varit av blandad karaktär. De kan vara både bra och mindre bra, rentav bedrövliga. Därför ska Pappers delta på alla samtal som företaget genomför för att kunna stötta medlemmarna om det skulle behövas. 
Om ni skulle bli kallad till samtal kontaktar ni mig omgående så ser jag till att någon av oss kan delta i samtalet.

Pappers har avstämningsmöte varje morgon för att återkoppla genomförda samtal.
Walle, Holm, Bosse och Peter gör ett jättejobb tillsammans med mig att stötta medlemmar i dessa samtal.
 
Listan med intresseanmälningar från Pappers medlemmar har fyllts på något i veckan, dvs. intresseanmälningar om företaget kan tänka sig en ekonomisk lösning om vederlag för att hantera en del av övertaligheten. 
OBS! Företaget tar inte emot intresseanmälningar från enskilda anställda. Däremot fortsätter Pappers att ta in intresseanmälningar från medlemmar. 
Kontakta mig om intresse finns via mail: kjell.olsson@billerudkorsnas.com alt. ring/smsa på 070-7951591 


Ha en fortsatt Trevlig helg!
​​​​​​ // Kjell


Kjelles krönika – 26 januari 2020 


På måndag den 27 januari kl. 16:15 är det dags för ett extra medlemsmöte igen där vi kommer att informera om vad som händer just nu.
Vi ska även göra ett fyllnadsval till Papperstrean Ung och har ett förslag på anslag till Familjeslanten som medlemmarna får ta ställning till. 
​​​​​​​
Företaget har under veckan fortsatt samtalen med riktade erbjudanden till anställda. Det kan alltså vara både till de som anmält intresse men även till de som inte gjort det. Om ni skulle bli kallad till samtal kontaktar ni mig omgående så ser jag till att någon av oss kan delta i samtalet.

Utöver det så har vi fortsatt diskussionerna om hur övertaligheten som finns på företaget kan lösas tillsammans med Förbundet, som varit på plats hos oss på 152:an. Vi har även diskuterat andra frågor med dem, bl.a. den påbörjade avtalsrörelsen, u-tidsfrågor och andra avtalsfrågor.

Pappers och företaget har också träffat TSL-omställning för att förbereda hanteringen av övertaliga. Vad är då TSL-omställning för något?

2004 slöt LO och Svenskt Näringsliv ett avtal där omställningsstödet blev en del i kollektivavtalet och Trygghetsfonden TSL bildades.
TSL:s omställningslösning gäller på alla arbetsplatser som har ett kollektivavtal med ett LO-förbund. 

TSL:s mål är att alltid hitta en lösning för privatanställda arbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist.
TSL erbjuder ett individuellt stöd till de som blir uppsagda pga. arbetsbrist och tillhandahåller Sveriges bästa jobbcoacher. Förutom att ge hjälp på vägen mot ett nytt jobb kan de bistå med hjälp i kontakt med myndigheter tex Försäkringskassan samt utbildningsinsatser
 
För oss som arbetar inom Pappers avtalsområde har Pappers tillsammans med företaget valt att bjuda in Trygghetsfonden TSL för en allmän presentation om det omställningsstöd som finns tillgängligt vid två tillfällen nu på tisdag den 28 januari, 12:30-14:00 och 14:15-15:30.

Listan med intresseanmälningar från Pappers medlemmar fortsätter fyllas på, dvs. om företaget kan tänka sig en ekonomisk lösning om vederlag för att hantera en del av övertaligheten. 
OBS! Företaget tar inte emot intresseanmälningar från enskilda anställda. Däremot fortsätter Pappers att ta in intresseanmälningar från medlemmar. 

Kontakta mig om intresse finns via mail: kjell.olsson@billerudkorsnas.com alt. ring/smsa på 070-7951591 


Ha en fortsatt Trevlig helg!
​​​​​​ // Kjell

Kjelles krönika – 18 januari 2020 


Nu är det bekräftat att det finns möjlighet till avgångsersättning.
Företaget har i veckan inlett samtal med riktade erbjudanden till anställda. Det kan vara både till de som anmält intresse men även till de som inte gjort det. Om ni blir kallad till samtal kontaktar ni mig omgående så någon av oss kan delta i samtalet.

I övrigt har veckan fyllts med koncernövergripande förhandlingar vid HR i Solna då jag också fick möjlighet att träffa VD:n för att informera om läget i Gävle och den oro vi känner för dessa neddragningar. Han har också fått del av den skrivelse som Erik K senast publicerade i Karskäringen.

Papperstrean har också haft styrelsemöte och där behandlat bl.a. besparingsprogrammet och andra viktiga ärenden.
Avslutningsvis har vi haft månadsförhandling med Göranssons där vi förhandlat om frågor av olika art. 

Utöver det så har vi fortsatt diskussionerna om hur övertaligheten som finns på företaget kan lösas. 
Listan med intresseanmälningar från Pappers medlemmar fortsätter fyllas på, dvs. om företaget kan tänka sig en ekonomisk lösning om vederlag för att hantera en del av övertaligheten. 
OBS! Företaget tar inte emot intresseanmälningar från enskilda anställda. Däremot fortsätter Pappers att ta in intresseanmälningar från medlemmar. 

Kontakta mig om intresse finns via mail: kjell.olsson@billerudkorsnas.com alt. ring/smsa på 070-7951591 


Ha en fortsatt Trevlig helg!
​​​​​​ // Kjell

Kjelles krönika – 10 januari 2020 


Veckan har varit fylld av aktiviiteter kring Pappers Ung 2020, då ledamöterna från projektgruppen Pappers Ung 2020, Camilla Eriksson från Lilla Edet och Pappers centralt ungdomsansvarig Marcus Davidsson från Braviken kom till avdelningen och bruket för ett tre dagars besök hos oss, för att informera om eventet som kommer att genomföras för ungdomar födda 90 och senare i samband med Pappers 100-årsfirande den 30/9-2/10 2020.
Förutom de två så deltog avd 3:s ungdomsansvarige Sandra Johansson, våra ung-ambassadörer Emma Magnusson och Simon Walldén, undertecknad och guiderna Peter Karlsson och Erik. Kernehed.
 
Vi har besökt och pratat med unga skiftare vid EBH, massa och kartongbruket och SwedPaper, dagtidare vid UH, processlab, transport, räddningstjänsten m.m. och genomfört ett möte vid Info-center för de som hade x och u-vecka. Vi fortsätter med Göranssons vid tillfälle.
Vi har mellan 10-15 nya medlemmar på gång efter dessa dagar, som Tarja på exp. ska kontakta. Riktigt kul.

Utöver det så har vi fortsatt diskussionerna om hur övertaligheten som finns på företaget ska lösas.
Listan med intresseanmälningar från Pappers medlemmar fortsätter fyllas på. Dvs. om företaget kan tänka sig en ekonomisk lösning dvs. vederlag för att hantera en del av övertaligheten. 
Pappers fortsätter att ta in intresseanmälningar från medlemmar, om företaget kommer med en påse pengar till någon typ av vederlag.

Kontakta mig om intresse finns via mail: kjell.olsson@billerudkorsnas.com alt. ring/smsa på 070-7951591 


Fortsatt Trevlig helg!
​​​​​​ // Kjell

Kjelles krönika – 4 januari 2020 


Jag vill inleda 2020-års första krönika med att önska alla en God fortsättning på nya året!
Vad kan vi förvänta oss av 2020 då?
 
Inledningsvis får avdelningen till veckan besök av två ledamöter från projektgruppen Pappers ung 2020 som under tre dagar och kvällar ska försöka träffa så många ungdomar ”födda 90 och senare” som möjligt ute på bruket för att prata om just det projektet. 

Utöver det så ska vi fortsätta diskussionerna om hur övertaligheten som finns på företaget ska lösas. Det fortsatte vi med i veckan och i de diskussionerna överlämnade vi dessutom en lista med intresseanmälningar från Pappers medlemmar, om företaget kan tänka sig en ekonomisk lösning dvs. vederlag för att hantera en del av övertaligheten. 
Pappers fortsätter att ta in intresseanmälningar från medlemmar, om företaget kommer med en påse pengar till någon typ av vederlag.
Kontakta mig om intresse finns via mail: kjell.olsson@billerudkorsnas.com alt. ring/smsa på 070-7951591 

Avtalsrörelsen har så smått påbörjats med att parterna har överlämnat sina respektive avtalskrav. Där våra egna krav gäller löner och villkorsförbättringar i Riksavtalet och de krav vi ställer gemensamt med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna gällande Allmänna Anställningsvilkor och Samverkansavtalet. 

Givetvis så önskar jag att 2020 blir ett år då alla anställda varje dag kommer hem välbehållna till sina nära och kära efter arbetet, alltså att ingen skadar sig, inte riskerar att bli sjuka eller i värsta fall förolyckas till eller från eller på arbetsplatsen. Trots att det blivit mycket bättre arbetsmiljö med åren så finns det mycket att göra.

Kom ihåg:
Fackens barnjulfesten som genomförs nu på måndag 6 januari mellan 13:00 - ca 15:00 vid Föreningshuset.
Biljetter kan hämtas vid Portvakten tom. måndagmorgon 6 januari. Hinner man inte hämta dem så löser det sig ändå på plats vid Föreningshuset.


Fortsatt Trevlig helg!
​​​​​​ // Kjell

Kjelles krönika – 31 december 


Julen är över för denna gång och ett nytt år och decenium är i antågande.

Mycket har hänt under detta decenium. Några exempel är 
2010 - Konflikten i avtalsrörelsen mellan Pappers och Skogsindustrierna som resulterade i strejk på flera bruk, bl.a. här på Korsnäs i ca två veckor 2012 - Undertecknad valdes som ny ordförande i Pappers avdelning 3
2012 - Korsnäs och Billerud blir ett bolag BillerudKorsnäs
2013 - PM2 avyttras vid Korsnäs pga. konkurensskäl vid sammanslagningen mellan Korsnäs och Billerud
2013 - Kinnevik säljer hela sitt aktieinnehav i BillerudKorsnäs i slutet av 2013
2015 - Höjt tak i A-kassan, för första gången sen 2002
2015 - FAS 3 avskaffas, en avveckling som höll på till 2018
2019 - Karensavdrag införs istället för karensdag
2019 - Beslut fattas om höjd pensionsålder, from 1/1 2020 höjs lägsta åldern för att få allmän pension från 61 till 62 år
2019 - Ett brett kostnadsbesparingsprogram med bl.a. befattnings och personalreduceringar som följd påbörjas vid BillerudKorsnäs

Lite om läget nu,
Helgerna har varit fri från överläggningar med företaget, men vi fortsätter diskussionerna med företaget om övertaligheten efter nyår.

Pappers har fått ett antal intresseanmälningar från medlemmar, om företaget kommer med en påse pengar till någon typ av vederlag.
Kontakta mig om intresse finns via mail: kjell.olsson@billerudkorsnas.com alt. ring/smsa på 070-7951591 

Så vill jag passa på att önska alla 

Ett Gott Nytt år!

​​​​​​ // Kjell

Kjelles krönika – 22 december 


Senaste nytt om läget:
MBL-förhandlingarna gällande bemanningsminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet avslutades som sagt den 11 december. . 
 
För avdelningarna inne vid Gävle bruk handlar det om att ca 30 kollektiv och 5 tjänstemannabefattningar berörs av förändringarna.
Pappers är bedrövade och riktigt förbannade över företagets  befattningsreduceringar vid Gävle bruk. Fördelning av kollektiv / tjänstemän känns inte rimlig storleksmässigt då kollektivet återigen får ta den största smällen av befattningsreduceringar.
Vi går redan idag på knäna vid flera avdelningar pga. för lite personal och nu föreslår företaget tuffa nedskärningar på kollektivsidan.

Hur tänker företaget ta höjd för alla de risker som de nu tar för hälsa och säkerhet, stabil och säker produktion, utbildningsinsatser inför kommande generationsväxling, ökade entreprenörskostnader m.m

Vid veckans välbesökta medlemsmöte redogjorde vi för företagets förändringar vid avdelningarna. 
Stämningen var allt annat än bra kan vi säga. Medlemmarna blev riktigt förbannade när vi redogjorde att kollektivsidan återigen fick största smällen och att alla avdelningar får känna av företagets hårda sopkvast, dvs. vid Kartong och Massabruket, Fabriksplaneringen, Skydd, Säkerhet & Räddning (Brand & Räddning) och Teknik UH. Inte blev det bättre när vi redogjorde för hur man vid en avdelning presenterat förändringen men att man att inga frågor fick ställas. Flera sa att nu får det vara nog.

Oron är stor och många mår riktigt dåligt ute bland både äldre och yngre medarbetare. Det talas om att det är flera som redan nu söker jobb utanför grindarna, såna som företaget skulle behöva behålla inför kommande generationsväxling...
 
Nästa steg i processen är att hantera den övertalighet som uppstår i och med nya organisationen. Detta arbete påbörjas i början av 2020.
Den nya organisationen kommer att börja gälla successivt under hela 2020.

Det här är givetvis ingen lätt process för någon inblandad, men vi kommer kämpa för att göra den så bra som möjligt för Pappers medlemmar.
Jag har börjat samla in intresseanmälningar, om företaget kommer med en påse pengar till någon typ av vederlag.
Kontakta mig om intresse finns via mail: kjell.olsson@billerudkorsnas.com alt. ring på 070-7951591 

Ha en fortsatt trevlig helg!

Passar på att önska alla en God Jul
​​​​​​​ // Kjell

Kjelles krönika – 11 december 


Senaste nytt om läget:

Idag onsdag 11 december avslutades MBL-förhandlingarna vad gäller organisationen i Gävle bruk kopplat till besparingsprogrammet.
Pappers och övriga fack har reserverat sig mot hela företagets förslag.
Än en gång hade Pappers förhandlingskommittén med stor hjälp av ombud från berörda avdelningar sammanställt ett stort frågepaket.

Organisationen är nu färdigförhandlad och antalet tjänster som  det kommer att dras ned på blir färre än tidigare kommunicerats.
Totalt handlar det om 47 befattningar vid hela Gävle site. Detta innefattar både Gävle bruk, Forestry och övriga enheter med placeringsort Gävle. 

Trots att det är färre befattningar än tidigare komunicerats är det alldeles för många kollektivbefattningar som företaget tänker ta bort.
Vi är oroade över hur företaget ska ta höjd för de risker som de nu tar för hälsa och säkerhet, stabil och säker produktion, utbildningsinsatser för generationsväxlingen, ökade entreprenörskostnader m.m.
 
Den nya organisationen kommer att börja gälla successivt under 2020.

Nästa steg är att hantera den övertalighet som uppstår i och med nya organisationen. Detta arbete påbörjas under början av 2020.

Nu när de organisatoriska förhandlingarna är avslutade, är nästa steg att hantera den övertalighet som uppstår när förändringarna successivt implementeras under 2020. Det är givetvis ingen lätt process för någon inblandad, men vi kommer anstränga oss för att göra den så smidig som möjligt för de som berör

Kommande måndag 16 december klockan16:15 blir det ett medlemsmöte för Pappers medlemmar vid Visitor-center.

​​​​​​​Ha de // Kjell

Kjelles krönika – 8 december 


Senaste nytt om läget:

I veckan fortsatte MBL-förhandlingarna gällande besparingsprogrammet för Teknik & SS&R, efter att arbetstagarkonsulten lämnat sin slutrapport.
Än en gång hade förhandlingskommittén med stor hjälp av ombud från Teknik, sammanställt ett stort frågepaket utefter arbetstagarkonsultens rapport.

MBL-förhandlingarna fortsätter kommande onsdag den 11 december.
 
Jag fortsätter hålla er informerad via Papperstreans hemsida, uppsökeri på avdelningarna och i Karskäringen. 
Ett medlemsmöte planeras och kommer att genomföras i närtid. 
 
​​​​​​​Ha en trevlig advent! // Kjell

Kjelles krönika – 29 november 


Senaste nytt om läget:

Fredag den 29 november fick fack och företag tillsammans del av slutrapporten från arbetstagarkonsulten.
Vi fick en del intressant att ta med till kommande MBL-förhandlingar, som nu fortsätter kommande torsdag  den 5 december.
 
Jag fortsätter hålla er informerad via Papperstreans hemsida, uppsökeri på avdelningarna och i Karskäringen. 

Även den här veckan har varit full med andra aktiviteter, t.ex. Pappers Förbundsmöte i Stockholm.
Bl.a. fastställdes 2020-års medlemsavgifter, vilka blir oförändrade. Vi fick en rapport om en inkomstförsäkring som Folksam håller på och kikar på åt Pappers. Förbundets förslag till Verksamhetsplan för 2020 fastställdes. Vi fick även en rapport om ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen. Därefter behandlade mötet alla inskickade motioner. Extra roligt att Pappers avdelning 3 fick bifall på 2 av 3 inskickade motioner. 

Den motion som väckte störst debatt var den från avdelning 111 Grycksbo som handlade om förslaget till kortare arbetstider för skiftarbetare. Närmare bestämt en minskning av årsarbetstid från dagens 1 616 timmar till 1 347 timmar. En långsiktig plan att komma ned på 30 timmars arbetsvecka i stället för nuvarande 36 timmar. En rimlig kompensation för den olägenhet som det innebär att arbeta skift menade Thomas Nilsson, ordförande på Grycksbo. Att tiden för återhämtning inte riktigt räcker inte till, känner vi igen här också, då många medlemmar även här har påtalat just detta. När man har lediga dagar, då man ska få återhämtning, så är det inte alldeles ovanligt att företaget planerar in en massa aktiviteter.

Innan Förbundsmötet avslutades fastställdes Pappers avtalskrav i kommande avtalsrörelse. Bl.a. att utgående löner höjs med 4%, likaså att ersättningar och tillägg höjs med 4%, riktigt bra förbättringar i våra avtal, kollektivavtal och allmänna anställningsvillkor m.m.
Avtalskraven överlämnas den 20/12. 
 
​​​​​​​Ha en trevlig advent! // Kjell

Kjelles krönika – 22 november 


Senaste nytt om läget:

Förhandlingarna är fortfarande parkerad pga. att arbetstagarkonsulten som facken begärt inte riktigt är klar med uppdraget.
Idag fredag 22 november skulle arbetagarkonsulten redovisa sin rapport för facken och företaget, men mötet ställdes in pga sjukdom.

Arbetstagarkonsultens rapport kommer istället att redovisas för fack och företag nästa fredag 29 november.
Veckan därpå fortsätter förhandlingarna.

Jag fortsätter hålla er informerad via Papperstreans hemsida, uppsökeri på avdelningarna och Karskäringen. 

För övrigt så har veckan varit full med andra aktiviteter, bl.a. koncernövergripande förhandlingar i Solna. Jag fick då också möjlighet att träffa Boardchefen Mikael Andersson och nya VD Lennart Holm och informera de över vår oro över detta kostnadsbesparingspaket. Jag lovade att hålla de informerade om vad som händer framöver.

Jag passade också på att uppvakta en 100-åring i veckan, nämligen ABF Gävleborg, som hade en enklare tillställning i Sjömanskyrkan i Gävle.
ABF Gävleborg bildades 1919, dvs. året före Svenska Pappersindustriarbetarförbundet och avdelning 3 Karskär bildades.


​​​​​​​Ha en bra helg. // Kjell

Kjelles krönika – 9 november 


Senaste nytt om läget:

Här kommer en kort uppdatering kring MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle.
Förhandlingarna är fortfarande parkerad pga. att arbetstagarkonsulten som facken begärt, fortsatt att granska företagets förslag gällande Teknik och Skydd, Säkerhet & Räddning.  Arbetstagarkonsulten har under veckan haft samtal med flera chefer och fackliga representanter.

Arbetstagarkonsultens rapport kommer redovisas för fack och företag senast under v47.
Därefter fortsätter förhandlingarna.

Jag fortsätter hålla er informerad via Papperstreans hemsida, uppsökeri på avdelningarna och Karskäringen. 
Nu åker jag bort på en veckas semester. "Walle" ersätter mig under den veckan. Han nås på 070-7951581.

​​​​​​​Ha en fortsatt bra helg och vecka. // Kjell

Kjelles krönika – 2 november 


Senaste nytt om läget:

En liten kort uppdatering kring MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle.
Förhandlingarna är parkerad pga. att arbetstagarkonsulten som facken begärt under den här veckan granskat företagets förslag gällande Teknik, Skydd, Säkerhet & Räddning.  Arbetstagarkonsulten har under veckan haft samtal med flera chefer och fackliga representanter.
Det jobbet fortsätter kommande vecka.

Arbetstagarkonsultens rapport kommer redovisas för fack och företag senast under v47.


Det händer lite annat i verksamheten också.

I veckan har styrelsen för Ekmanska stiftelsen vid BillerudKorsnäs i Gävle haft möte för att behandla ansökningar  om ersättning för hustrurs, mäns, sambos, änkors, änklingars och mindreåriga barns fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj, i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat.
Även ersättning för hjälpmedel till make/ maka/sambos/ änka/ änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård och minderåriga barns lägerverksamhet.
De flesta av ansökningarna beviljades utefter stadgarnas riktlinjer. 
Nästa tillfälle styrelsen för Ekmanska stiftelsen träffas för att behandla nya ansökningar är i slutet av april 2020.
Kom ihåg att skicka in ansökningar till Ekmanska stiftelsen senast den 31 mars 2020. Ansökningsformulär hittar ni på företagets intranät.


Centralt pågår som ni vet förberedelserna inför kommande års avtalsrörelse. 
LO gick förra veckan ut med deras krav i avtalsförhandlingarna. Bl.a. låglönesatsning, slopad vållandeprövning för arbetssjukdomar och inbetalning av avtalspension från första arbetsdagen.  

LO vill också se att de premier som arbetsgivarna betalar in till avtalspension och deltidspension ska redovisas på lönespecifikationerna. Detta för att nästan många LO-förbund har problem med att vissa arbetsgivare inte betalar in premien. Medlemmarna skulle på det här sättet lättare kunna kontrollera att deras pensionspremier betalas in.
 
Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering finns också med bland kraven, därför att det finns problemet med att anställda sägs upp på grund av sjukdom och har enligt LO blivit alldeles för omfattande. Ansvaret måste tillbaka till arbetsgivaren. Det måste till en kontroll så att arbetsgivarna verkligen genomför de åtgärder som finns för att få tillbaka människor till jobbet.
 
Dessutom vill LO förhandla med Svenskt Näringsliv om avtalsförsäkringarna och avtalspensionen. Viktigast är frågan om att premierna för avtalspensionen ska betalas in under all anställningstid oavsett ålder. Det skulle innebära att den som jobbar längre än till 65 ska få fortsatt inbetalning av premierna. Dessutom måste den nedre åldersgränsen tas bort. I dag tjänar man in till avtalspensionen först när man fyllt 25.
LO vill att inbetalningarna ska göras från första intjänade krona och att de ska göras månadsvis i stället för årsvis.
 
LO vill också se bättre ordning och reda när det gäller rapporteringen till Fora, och är inte främmande för att en straffavgift införs för de arbetsgivare som fuskar.
 
LO lägger återigen fram kravet att ta bort vållandeprövningen för arbetssjukdomar. När en arbetssjukdom är godkänd av Försäkringskassan ska arbetstagaren ha rätt till ersättning utan att först behöva bevisa, genom en vållandeprövning, att det är arbetsgivaren som har orsakat arbetssjukdomen.
 
LO vill också se en slopad åldersgräns för rätt till ersättning vid asbestsjukdomar samt utökat omställningsstöd och rätt till AGB- och TSL-försäkringarna även vid uppsägning av personliga skäl och sjukdom. I dag gäller de endast vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
 

Jag fortsätter hålla er informerad via Papperstreans hemsida och uppsökeri på avdelningarna. 
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.

​​​​​​​Ha en bra helg och sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 29 oktober 


Senaste nytt om läget:

Lite uppdaeringar gällande MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle.
 
Förhandlingarna gällande  de nya organisationerna för Kartongbruk, Massabruk och Fabriksplanering har avslutats ensidigt från företaget.
Facken reserverade sig mot deras förslag och beslut.

Gällande Teknik, Skydd, Säkerhet & Räddning har Pappers och PTK/L, dvs. facken i Gävle begärt att få ta in ett expertstöd i form av en arbetstagarkonsult. Dennes uppdrag är att granska företagets förslag och söka vägar eller alternativa möjligheter att lösa företagets problem.

Arbetstagarkonsultens rapport kommer redovisas för fack och företag senast under v47.
För Forestry samt övriga enheter sker förhandlingarna centralt. 

Information om den nya organisationen har delgetts inom avdelningarna Kartongbruk, Massabruk och Fabriksplanering.
Totalt sett innebär detta en reduktion av 23 befattningar på nämnda avdelningar.

När alla förhandlingar är avslutade kommer fack och företaget tillsammans att se över hur den eventuella övertaligheten kan lösas.
Bara för att en medarbetare idag innehar en specifik befattning innebär det inte per automatik att det är den medarbetaren som blir övertalig,

Vi jobbar på att hitta så bra lösningar som möjligt för att komma fram till hur personalminskningen skall lösas. De minskningar som förhandlats kommer att realiseras senast under 2020.

Vi får en hel del frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. har man genomfört risk och konsekvensanalyser på föreslagna förändringar, kommer man att klara av generationsväxlingen som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt,

Risk och konsekvensanalyser är genomförda på berörda avdelningar. En uppföljning skall göras med närmaste skyddsombud och medarbetare innan förändringen genomförs på dessa avdelningar.
Vi har fortsatt att kräva en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med ex. avgångsvederlag. Vi avvaktar svar från företaget.

​​​​​​​Det är svårt att svara på alla frågor innan förhandlingarna är avslutade fullt ut. En sak är iaf. säker, vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

Pappers planerar att ha ett nytt medlemsmöte efter att förhandlingarna är avslutade. I väntan på det håller jag er informerad via Papperstreans hemsida och via uppsökeri på avdelningarna. Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 26 oktober 


Senaste nytt om läget:

MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle rullar vidare.
I fredags den 25 oktober genomfördes den femte MBL-förhandlingen. Förhandlingarna är nu ajournerade tillsvidare.
Detta för att det finns detaljer som måste utredas innan vi går vidare med förhandlingarna.

Ryktena som florerade i slutet av förra veckan, att företaget börjat informera om förhandlingarna på berörda avdelningar var sanna.
Info gavs på avdelningar som är färdigförhandlade. Lite mer info om det kommer från mig i början av nästa vecka.

Pappers planerar att ha ett nytt medlemsmöte, men i väntan på det håller jag er informerad via Papperstreans hemsida.
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 18 oktober 


Senaste nytt om läget:

MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle rullar vidare.
Onsdag den 16 oktober genomfördes den fjärde MBL-förhandlingen.
Kommande MBL-förhandling är fredag den 25 oktober.
Rykten börjar som sagt florera och det senaste är att företaget nu börjat informera på berörda avdelningar.

Pappers hade ett välbesökt medlemsmöte i onsdags den 18 september, där vi redogjorde lite för om läget och hur processen kommer att fortgå.

Vi fick en hel del frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att klara av generationsväxlingen  som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt,

​​​​​​​Det är svårt att svara på alla frågor, men i grunden gäller LAS, vi har också krävt en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med avgångsvederlag. En sak är iaf. säker, Vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 15 oktober 


Förhandlingarna fortsätter. Rykten börjar florera gällande besparingsprogrammet,  vilket inte är ovanligt vid liknande processer. Oron sprider sig bland alla anställda vid BK och hur det här kommer att slå mot oss och Pappers medlemmar här vid Gävle bruk. 

Vi får frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att klara av generationsväxlingen  som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt, möjlighet till avgångsbidrag från AFA och omställningsstöd från TSL? m.m.  Det är svårt att svara på alla frågor, men i grunden gäller LAS, vi har också krävt en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med avgångsvederlag. En sak är iaf. säker, Vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

​​​​​​​
Senaste nytt om läget just nu:

MBL-processen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet i Gävle rullar vidare.
Idag tisdag 15 oktober genomförde företag och fack tillsammans den treje MBL-förhandlingen.
Nästa MBL-förhandling är onsdag den 16 oktober.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.
Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, imorgon onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Där kommer vi förhoppningsvis kunna berätta lite mer om vad som händer och försöka svara på ev. frågor.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell


Kjelles krönika – 9 oktober 


Lite om läget just nu.

MBL-processen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet i Gävle rullar vidare.
Idag onsdag  9 oktober genomförde företag och fack tillsammans den andra MBL-förhandlingen.
Nästa MBL-förhandling är den 15/10.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.
Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera lite mer om vad som händer och försöka svara på ev. frågor.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell

Kjelles krönika – 2 november 


Senaste nytt om läget:

En liten kort uppdatering kring MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle.
Förhandlingarna är parkerad pga. att arbetstagarkonsulten som facken begärt under den här veckan granskat företagets förslag gällande Teknik, Skydd, Säkerhet & Räddning.  Arbetstagarkonsulten har under veckan haft samtal med flera chefer och fackliga representanter.
Det jobbet fortsätter kommande vecka.

Arbetstagarkonsultens rapport kommer redovisas för fack och företag senast under v47.


Det händer lite annat i verksamheten också.

I veckan har styrelsen för Ekmanska stiftelsen vid BillerudKorsnäs i Gävle haft möte för att behandla ansökningar  om ersättning för hustrurs, mäns, sambos, änkors, änklingars och mindreåriga barns fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj, i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat.
Även ersättning för hjälpmedel till make/ maka/sambos/ änka/ änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård och minderåriga barns lägerverksamhet.
De flesta av ansökningarna beviljades utefter stadgarnas riktlinjer. 
Nästa tillfälle styrelsen för Ekmanska stiftelsen träffas för att behandla nya ansökningar är i slutet av april 2020.
Kom ihåg att skicka in ansökningar till Ekmanska stiftelsen senast den 31 mars 2020. Ansökningsformulär hittar ni på företagets intranät.


Centralt pågår som ni vet förberedelserna inför kommande års avtalsrörelse. 
LO gick förra veckan ut med deras krav i avtalsförhandlingarna. Bl.a. låglönesatsning, slopad vållandeprövning för arbetssjukdomar och inbetalning av avtalspension från första arbetsdagen.  

LO vill också se att de premier som arbetsgivarna betalar in till avtalspension och deltidspension ska redovisas på lönespecifikationerna. Detta för att nästan många LO-förbund har problem med att vissa arbetsgivare inte betalar in premien. Medlemmarna skulle på det här sättet lättare kunna kontrollera att deras pensionspremier betalas in.
 
Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering finns också med bland kraven, därför att det finns problemet med att anställda sägs upp på grund av sjukdom och har enligt LO blivit alldeles för omfattande. Ansvaret måste tillbaka till arbetsgivaren. Det måste till en kontroll så att arbetsgivarna verkligen genomför de åtgärder som finns för att få tillbaka människor till jobbet.
 
Dessutom vill LO förhandla med Svenskt Näringsliv om avtalsförsäkringarna och avtalspensionen. Viktigast är frågan om att premierna för avtalspensionen ska betalas in under all anställningstid oavsett ålder. Det skulle innebära att den som jobbar längre än till 65 ska få fortsatt inbetalning av premierna. Dessutom måste den nedre åldersgränsen tas bort. I dag tjänar man in till avtalspensionen först när man fyllt 25.
LO vill att inbetalningarna ska göras från första intjänade krona och att de ska göras månadsvis i stället för årsvis.
 
LO vill också se bättre ordning och reda när det gäller rapporteringen till Fora, och är inte främmande för att en straffavgift införs för de arbetsgivare som fuskar.
 
LO lägger återigen fram kravet att ta bort vållandeprövningen för arbetssjukdomar. När en arbetssjukdom är godkänd av Försäkringskassan ska arbetstagaren ha rätt till ersättning utan att först behöva bevisa, genom en vållandeprövning, att det är arbetsgivaren som har orsakat arbetssjukdomen.
 
LO vill också se en slopad åldersgräns för rätt till ersättning vid asbestsjukdomar samt utökat omställningsstöd och rätt till AGB- och TSL-försäkringarna även vid uppsägning av personliga skäl och sjukdom. I dag gäller de endast vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
 

Jag fortsätter hålla er informerad via Papperstreans hemsida och uppsökeri på avdelningarna. 
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.

​​​​​​​Ha en bra helg och sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 29 oktober 


Senaste nytt om läget:

Lite uppdaeringar gällande MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle.
 
Förhandlingarna gällande  de nya organisationerna för Kartongbruk, Massabruk och Fabriksplanering har avslutats ensidigt från företaget.
Facken reserverade sig mot deras förslag och beslut.

Gällande Teknik, Skydd, Säkerhet & Räddning har Pappers och PTK/L, dvs. facken i Gävle begärt att få ta in ett expertstöd i form av en arbetstagarkonsult. Dennes uppdrag är att granska företagets förslag och söka vägar eller alternativa möjligheter att lösa företagets problem.

Arbetstagarkonsultens rapport kommer redovisas för fack och företag senast under v47.
För Forestry samt övriga enheter sker förhandlingarna centralt. 

Information om den nya organisationen har delgetts inom avdelningarna Kartongbruk, Massabruk och Fabriksplanering.
Totalt sett innebär detta en reduktion av 23 befattningar på nämnda avdelningar.

När alla förhandlingar är avslutade kommer fack och företaget tillsammans att se över hur den eventuella övertaligheten kan lösas.
Bara för att en medarbetare idag innehar en specifik befattning innebär det inte per automatik att det är den medarbetaren som blir övertalig,

Vi jobbar på att hitta så bra lösningar som möjligt för att komma fram till hur personalminskningen skall lösas. De minskningar som förhandlats kommer att realiseras senast under 2020.

Vi får en hel del frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. har man genomfört risk och konsekvensanalyser på föreslagna förändringar, kommer man att klara av generationsväxlingen som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt,

Risk och konsekvensanalyser är genomförda på berörda avdelningar. En uppföljning skall göras med närmaste skyddsombud och medarbetare innan förändringen genomförs på dessa avdelningar.
Vi har fortsatt att kräva en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med ex. avgångsvederlag. Vi avvaktar svar från företaget.

​​​​​​​Det är svårt att svara på alla frågor innan förhandlingarna är avslutade fullt ut. En sak är iaf. säker, vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

Pappers planerar att ha ett nytt medlemsmöte efter att förhandlingarna är avslutade. I väntan på det håller jag er informerad via Papperstreans hemsida och via uppsökeri på avdelningarna. Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 26 oktober 


Senaste nytt om läget:

MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle rullar vidare.
I fredags den 25 oktober genomfördes den femte MBL-förhandlingen. Förhandlingarna är nu ajournerade tillsvidare.
Detta för att det finns detaljer som måste utredas innan vi går vidare med förhandlingarna.

Ryktena som florerade i slutet av förra veckan, att företaget börjat informera om förhandlingarna på berörda avdelningar var sanna.
Info gavs på avdelningar som är färdigförhandlade. Lite mer info om det kommer från mig i början av nästa vecka.

Pappers planerar att ha ett nytt medlemsmöte, men i väntan på det håller jag er informerad via Papperstreans hemsida.
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 18 oktober 


Senaste nytt om läget:

MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle rullar vidare.
Onsdag den 16 oktober genomfördes den fjärde MBL-förhandlingen.
Kommande MBL-förhandling är fredag den 25 oktober.
Rykten börjar som sagt florera och det senaste är att företaget nu börjat informera på berörda avdelningar.

Pappers hade ett välbesökt medlemsmöte i onsdags den 18 september, där vi redogjorde lite för om läget och hur processen kommer att fortgå.

Vi fick en hel del frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att klara av generationsväxlingen  som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt,

​​​​​​​Det är svårt att svara på alla frågor, men i grunden gäller LAS, vi har också krävt en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med avgångsvederlag. En sak är iaf. säker, Vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 15 oktober 


Förhandlingarna fortsätter. Rykten börjar florera gällande besparingsprogrammet,  vilket inte är ovanligt vid liknande processer. Oron sprider sig bland alla anställda vid BK och hur det här kommer att slå mot oss och Pappers medlemmar här vid Gävle bruk. 

Vi får frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att klara av generationsväxlingen  som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt, möjlighet till avgångsbidrag från AFA och omställningsstöd från TSL? m.m.  Det är svårt att svara på alla frågor, men i grunden gäller LAS, vi har också krävt en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med avgångsvederlag. En sak är iaf. säker, Vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

​​​​​​​
Senaste nytt om läget just nu:

MBL-processen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet i Gävle rullar vidare.
Idag tisdag 15 oktober genomförde företag och fack tillsammans den treje MBL-förhandlingen.
Nästa MBL-förhandling är onsdag den 16 oktober.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.
Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, imorgon onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Där kommer vi förhoppningsvis kunna berätta lite mer om vad som händer och försöka svara på ev. frågor.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell


Kjelles krönika – 9 oktober 


Lite om läget just nu.

MBL-processen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet i Gävle rullar vidare.
Idag onsdag  9 oktober genomförde företag och fack tillsammans den andra MBL-förhandlingen.
Nästa MBL-förhandling är den 15/10.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.
Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera lite mer om vad som händer och försöka svara på ev. frågor.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell

Kjelles krönika – 2 november 


Senaste nytt om läget:

En liten kort uppdatering kring MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle.
Förhandlingarna är parkerad pga. att arbetstagarkonsulten som facken begärt under den här veckan granskat företagets förslag gällande Teknik, Skydd, Säkerhet & Räddning.  Arbetstagarkonsulten har under veckan haft samtal med flera chefer och fackliga representanter.
Det jobbet fortsätter kommande vecka.

Arbetstagarkonsultens rapport kommer redovisas för fack och företag senast under v47.


Det händer lite annat i verksamheten också.

I veckan har styrelsen för Ekmanska stiftelsen vid BillerudKorsnäs i Gävle haft möte för att behandla ansökningar  om ersättning för hustrurs, mäns, sambos, änkors, änklingars och mindreåriga barns fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj, i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat.
Även ersättning för hjälpmedel till make/ maka/sambos/ änka/ änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård och minderåriga barns lägerverksamhet.
De flesta av ansökningarna beviljades utefter stadgarnas riktlinjer. 
Nästa tillfälle styrelsen för Ekmanska stiftelsen träffas för att behandla nya ansökningar är i slutet av april 2020.
Kom ihåg att skicka in ansökningar till Ekmanska stiftelsen senast den 31 mars 2020. Ansökningsformulär hittar ni på företagets intranät.


Centralt pågår som ni vet förberedelserna inför kommande års avtalsrörelse. 
LO gick förra veckan ut med deras krav i avtalsförhandlingarna. Bl.a. låglönesatsning, slopad vållandeprövning för arbetssjukdomar och inbetalning av avtalspension från första arbetsdagen.  

LO vill också se att de premier som arbetsgivarna betalar in till avtalspension och deltidspension ska redovisas på lönespecifikationerna. Detta för att nästan många LO-förbund har problem med att vissa arbetsgivare inte betalar in premien. Medlemmarna skulle på det här sättet lättare kunna kontrollera att deras pensionspremier betalas in.
 
Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering finns också med bland kraven, därför att det finns problemet med att anställda sägs upp på grund av sjukdom och har enligt LO blivit alldeles för omfattande. Ansvaret måste tillbaka till arbetsgivaren. Det måste till en kontroll så att arbetsgivarna verkligen genomför de åtgärder som finns för att få tillbaka människor till jobbet.
 
Dessutom vill LO förhandla med Svenskt Näringsliv om avtalsförsäkringarna och avtalspensionen. Viktigast är frågan om att premierna för avtalspensionen ska betalas in under all anställningstid oavsett ålder. Det skulle innebära att den som jobbar längre än till 65 ska få fortsatt inbetalning av premierna. Dessutom måste den nedre åldersgränsen tas bort. I dag tjänar man in till avtalspensionen först när man fyllt 25.
LO vill att inbetalningarna ska göras från första intjänade krona och att de ska göras månadsvis i stället för årsvis.
 
LO vill också se bättre ordning och reda när det gäller rapporteringen till Fora, och är inte främmande för att en straffavgift införs för de arbetsgivare som fuskar.
 
LO lägger återigen fram kravet att ta bort vållandeprövningen för arbetssjukdomar. När en arbetssjukdom är godkänd av Försäkringskassan ska arbetstagaren ha rätt till ersättning utan att först behöva bevisa, genom en vållandeprövning, att det är arbetsgivaren som har orsakat arbetssjukdomen.
 
LO vill också se en slopad åldersgräns för rätt till ersättning vid asbestsjukdomar samt utökat omställningsstöd och rätt till AGB- och TSL-försäkringarna även vid uppsägning av personliga skäl och sjukdom. I dag gäller de endast vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
 

Jag fortsätter hålla er informerad via Papperstreans hemsida och uppsökeri på avdelningarna. 
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.

​​​​​​​Ha en bra helg och sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 29 oktober 


Senaste nytt om läget:

Lite uppdaeringar gällande MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle.
 
Förhandlingarna gällande  de nya organisationerna för Kartongbruk, Massabruk och Fabriksplanering har avslutats ensidigt från företaget.
Facken reserverade sig mot deras förslag och beslut.

Gällande Teknik, Skydd, Säkerhet & Räddning har Pappers och PTK/L, dvs. facken i Gävle begärt att få ta in ett expertstöd i form av en arbetstagarkonsult. Dennes uppdrag är att granska företagets förslag och söka vägar eller alternativa möjligheter att lösa företagets problem.

Arbetstagarkonsultens rapport kommer redovisas för fack och företag senast under v47.
För Forestry samt övriga enheter sker förhandlingarna centralt. 

Information om den nya organisationen har delgetts inom avdelningarna Kartongbruk, Massabruk och Fabriksplanering.
Totalt sett innebär detta en reduktion av 23 befattningar på nämnda avdelningar.

När alla förhandlingar är avslutade kommer fack och företaget tillsammans att se över hur den eventuella övertaligheten kan lösas.
Bara för att en medarbetare idag innehar en specifik befattning innebär det inte per automatik att det är den medarbetaren som blir övertalig,

Vi jobbar på att hitta så bra lösningar som möjligt för att komma fram till hur personalminskningen skall lösas. De minskningar som förhandlats kommer att realiseras senast under 2020.

Vi får en hel del frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. har man genomfört risk och konsekvensanalyser på föreslagna förändringar, kommer man att klara av generationsväxlingen som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt,

Risk och konsekvensanalyser är genomförda på berörda avdelningar. En uppföljning skall göras med närmaste skyddsombud och medarbetare innan förändringen genomförs på dessa avdelningar.
Vi har fortsatt att kräva en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med ex. avgångsvederlag. Vi avvaktar svar från företaget.

​​​​​​​Det är svårt att svara på alla frågor innan förhandlingarna är avslutade fullt ut. En sak är iaf. säker, vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

Pappers planerar att ha ett nytt medlemsmöte efter att förhandlingarna är avslutade. I väntan på det håller jag er informerad via Papperstreans hemsida och via uppsökeri på avdelningarna. Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 26 oktober 


Senaste nytt om läget:

MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle rullar vidare.
I fredags den 25 oktober genomfördes den femte MBL-förhandlingen. Förhandlingarna är nu ajournerade tillsvidare.
Detta för att det finns detaljer som måste utredas innan vi går vidare med förhandlingarna.

Ryktena som florerade i slutet av förra veckan, att företaget börjat informera om förhandlingarna på berörda avdelningar var sanna.
Info gavs på avdelningar som är färdigförhandlade. Lite mer info om det kommer från mig i början av nästa vecka.

Pappers planerar att ha ett nytt medlemsmöte, men i väntan på det håller jag er informerad via Papperstreans hemsida.
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 18 oktober 


Senaste nytt om läget:

MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle rullar vidare.
Onsdag den 16 oktober genomfördes den fjärde MBL-förhandlingen.
Kommande MBL-förhandling är fredag den 25 oktober.
Rykten börjar som sagt florera och det senaste är att företaget nu börjat informera på berörda avdelningar.

Pappers hade ett välbesökt medlemsmöte i onsdags den 18 september, där vi redogjorde lite för om läget och hur processen kommer att fortgå.

Vi fick en hel del frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att klara av generationsväxlingen  som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt,

​​​​​​​Det är svårt att svara på alla frågor, men i grunden gäller LAS, vi har också krävt en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med avgångsvederlag. En sak är iaf. säker, Vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 15 oktober 


Förhandlingarna fortsätter. Rykten börjar florera gällande besparingsprogrammet,  vilket inte är ovanligt vid liknande processer. Oron sprider sig bland alla anställda vid BK och hur det här kommer att slå mot oss och Pappers medlemmar här vid Gävle bruk. 

Vi får frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att klara av generationsväxlingen  som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt, möjlighet till avgångsbidrag från AFA och omställningsstöd från TSL? m.m.  Det är svårt att svara på alla frågor, men i grunden gäller LAS, vi har också krävt en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med avgångsvederlag. En sak är iaf. säker, Vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

​​​​​​​
Senaste nytt om läget just nu:

MBL-processen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet i Gävle rullar vidare.
Idag tisdag 15 oktober genomförde företag och fack tillsammans den treje MBL-förhandlingen.
Nästa MBL-förhandling är onsdag den 16 oktober.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.
Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, imorgon onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Där kommer vi förhoppningsvis kunna berätta lite mer om vad som händer och försöka svara på ev. frågor.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell


Kjelles krönika – 9 oktober 


Lite om läget just nu.

MBL-processen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet i Gävle rullar vidare.
Idag onsdag  9 oktober genomförde företag och fack tillsammans den andra MBL-förhandlingen.
Nästa MBL-förhandling är den 15/10.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.
Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera lite mer om vad som händer och försöka svara på ev. frågor.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell

Kjelles krönika – 18 oktober 


Senaste nytt om läget:

MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle rullar vidare.
Onsdag den 16 oktober genomfördes den fjärde MBL-förhandlingen.
Kommande MBL-förhandling är fredag den 25 oktober.
Rykten börjar som sagt florera och det senaste är att företaget nu börjat informera på berörda avdelningar.

Pappers hade ett välbesökt medlemsmöte i onsdags den 18 september, där vi redogjorde lite för om läget och hur processen kommer att fortgå.

Vi fick en hel del frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att klara av generationsväxlingen  som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt,

​​​​​​​Det är svårt att svara på alla frågor, men i grunden gäller LAS, vi har också krävt en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med avgångsvederlag. En sak är iaf. säker, Vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 15 oktober 


Förhandlingarna fortsätter. Rykten börjar florera gällande besparingsprogrammet,  vilket inte är ovanligt vid liknande processer. Oron sprider sig bland alla anställda vid BK och hur det här kommer att slå mot oss och Pappers medlemmar här vid Gävle bruk. 

Vi får frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att klara av generationsväxlingen  som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt, möjlighet till avgångsbidrag från AFA och omställningsstöd från TSL? m.m.  Det är svårt att svara på alla frågor, men i grunden gäller LAS, vi har också krävt en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med avgångsvederlag. En sak är iaf. säker, Vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

​​​​​​​
Senaste nytt om läget just nu:

MBL-processen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet i Gävle rullar vidare.
Idag tisdag 15 oktober genomförde företag och fack tillsammans den treje MBL-förhandlingen.
Nästa MBL-förhandling är onsdag den 16 oktober.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.
Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, imorgon onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Där kommer vi förhoppningsvis kunna berätta lite mer om vad som händer och försöka svara på ev. frågor.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell


Kjelles krönika – 9 oktober 


Lite om läget just nu.

MBL-processen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet i Gävle rullar vidare.
Idag onsdag  9 oktober genomförde företag och fack tillsammans den andra MBL-förhandlingen.
Nästa MBL-förhandling är den 15/10.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.
Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera lite mer om vad som händer och försöka svara på ev. frågor.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell​​​​​​​Kjelles krönika – 8 oktober 


Lite om läget just nu.

MBL-processen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet i Gävle rullar vidare.
Idag tisdag  8 oktober genomförde företag och fack tillsammans den första MBL-förhandlingen.
Nästa MBL-förhandling är den 9/10.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.
Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Boka in det i era kalendrar. ​​​​​​​Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera lite mer om vad som händer och försöka svara på ev. frågor.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell

Kjelles krönika – 5 oktober 


Lite om läget just nu.

Företag och fack genomförde den 3:e MBL-informationen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet den 4:e oktober. Nästa steg blir att sätta igång förhandlingarna kring företagets förslag till befattningsreduceringar.

Första förhandlingstillfället är på tisdag den 8 oktober.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.

Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Boka in det i era kalendrar. ​​​​​​​Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera mer om vad som händer.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell

Kjelles krönika – 2 oktober 


Lite om läget just nu.

Företag och fack genomförde den andra MBL-informationen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet den 1 okober. Nästa inplanerade möte är den 4 oktober.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.

Det är viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Boka in det i era kalendrar. ​​​​​​​Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera mer om vad som händer.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591

// Kjell

Kjelles krönika – 1 oktober 


Lite om läget just nu.

Tänkte berätta lite om processen kring MBL-info/förhandlingarna.
När personalminskningar ska göras följer det alltid en standardiserad process mellan fack och företag enligt medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS). Det börjar med att företaget lägger ett varsel på ett antal befattningar till Arbetsförmedlingen. Antalet befattningar som berörs kan dock förändras under förhandlingarnas gång.
 
Just nu är vi i uppstarten av förhandlingsprocessen där företag och fack satt sig och där företaget presenterar förslagen på förändringar i antalet befattningar. Risk och konsekvensanalyser på föreslagna förändringar skall med fördel genomföras innan förhandlingarna sätter igång. Detta för att belysa risker och konsekvenser av den föreslagna förändringen. När den nya organisationen med färre befattningar fastställts i förhandling påbörjas nästa förhandlingsdel.

Då sätter sig facken och företaget tillsammans och ser över hur den eventuella övertaligheten kan lösas. Bara för att en medarbetare idag innehar en specifik befattning innebär det inte per automatik att det är den medarbetaren som blir övertalig.
 
Att genomföra personalminskningar här vid Gävle bruk när vi redan idag går kort med personal på flera ställen känns helt fel väg att gå. Dessutom är vi i början av en stor generationsväxling som kommer att fortsätta under flera år. En massa kunniga kompetenta människor som har jobbat 30–40 år på bruket kommer att gå i pension. Vilka ska då ta över och hur skall kompetensväxlingen ske? Hur tänker företaget här? Hur blir det med skydd och säkerhet om vi blir färre som ska utföra samma arbetsuppgifter?
 
Det här är så klart inte roligt för någon av oss. En oro sprider sig bland alla anställda vid BK och hur det här kommer att slå mot oss och Pappers medlemmar här vid Gävle bruk.
Vi har fått en hel del frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt, möjlighet till avgångsbidrag från AFA och omställningsstöd från TSL? m.m.

Eftersom vi är i ett så tidigt skede av processen blir det svårt att svara på alla frågor, men i grunden gäller LAS och vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går. 

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.

Det är viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Boka in det i era kalendrar. ​​​​​​​Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera mer om vad som händer.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591

// Kjell

Kjelles krönika – 30 september 


Lite kort uppdatering om läget just nu.

MBL-processen gällande bemanningsminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet inleddes i veckan i Gävle då företag och facken haft en första MBL-information. 
Bemanningsminskningarna innebär att ett 60-tal tjänster berörs i Gävle. Tjänsterna berör både administration och produktion och beräknas vara genomförda i slutet av 2020. Nästa inplanerade möte är den 1 oktober.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.

Det är viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
​​​​​​​Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera mer om vad som händer.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591

// Kjell

Kjelles krönika – 23 september 


Lite kort om läget just nu.
​​​​​​​
Vi fick den 16 september information via ett pressmeddelande att BillerudKorsnäs (BK) tagit fram ett kostnadsbesparingsprogram som gäller hela koncernen. Åtgärderna inkluderar personalminskningar och berör upp till 300 heltidstjänster i hela koncernen.  Bl.a. handlar det om naturliga avgångar och visstidsanställningar som löper ut. Företaget bedömer att förändringarna kommer att vara genomförda i slutet av 2020

Det här är så klart inte roligt för någon av oss. En oro sprider sig bland alla anställda vid BK och hur det här kommer att slå mot oss och Pappers medlemmar här vid Gävle bruk.

Idag vet vi inte mycket mer än det som står på intranätet, en info som uppdaterades den 20 september, där företaget klargjorde att de lagt ett generellt varsel för hela koncernen och att MBL-info/förhandlingar inleds  på bruken och i Solna de närmaste veckorna.
Så fort vi får veta mer kommer jag gå ut med den information jag kan och får gå ut med, här på Papperstreans hemsida och Karskäringen. 
​​​​​​​
Vi har även ett medlemsmöte inbokat sedan tidigare, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center. Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera mer om vad som händer.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591

// Kjell

Kjelles krönika - september 


Vi närmar oss som ni vet en ny avtalsrörelse och har precis avlutat en tre dagars avtalskonferens i Uppsala där Pappers alla avdelningar samlats för att diskuterat och stolpat de krav som Pappers medlemmar har inför stundande avtalsrörelse. 

Pappers menar att det finns ett stort utrymme för löneökningar och bedömmer att det finns ett löneutrymme på cirka fyra procent när lönerna ska omförhandlas nästa år. Nu är det dags att vi får en bit av kakan som vi tidigare har blivit lovade.

Med det kravet rivstartade Pappers därmed en avtalsrörelse som knappt har hunnit börja. Förra gången som fack och arbetsgivare slöt avtal, våren 2017, landade industrilönerna som helhet på 6,5 procent – utslaget över tre år. Det avtalet är få av våra medlemmar nöjda med.

Men nu bedömmer alltså Pappers att en fyraprocentig löneökning för egen del är fullt rimlig – över ett ettårigt avtal.
Förbundsordförande Pontus Georgsson pekar på de de stora miljardvinster och miljardsatsningar som varit kännetecknande för svensk massa- och pappersindustri under de senaste åren, senast nu i Obbola där SCA tidigare i veckan meddelade att man har för avsikt att investera 7,5 miljarder kronor i en ny pappersmaskin.

Den miljardrullningen har dock inte varit till någon större glädje för Pappers medlemmar, menar Pontus Georgsson. Åtminstone inte så att det syns i lönekuverten. Tvärtom har man länge kämpat i motvind, säger han, med personalnedskärningar och med ständiga krav på ökad produktivitet.

Trots att Pappers förra veckan valde att gå ut på en presskonferens och berätta vilka lönekrav man har, så bedömer förbundet inte att man bryter samordningen med de andra LO-förbunden.
Vi vill vara tydliga och vi företräder våra medlemmar och gör bedömningen av vad vår bransch klarar av. De andra får göra sin bedömning på sitt håll. Därefter kanske vi gör en gemensam bedömning.

Pappers avdelningar, bl.a. i Gävle-Dala distriktet fortsätter diskutera avtalskraven i oktober innan avtalskraven fastställs vid Pappers Förbundsmöte i november.

Parterna inom industrin lämnar strax innan jul över sina respektive krav inför nästa års avtalsrörelse och förhandlingarna sätter igång i början av januari. 31 mars går gällande avtal ut. 


// Kjelle

3 Juli

Äntligen är sommaren här med välbehövlig semester, ledighet och avkoppling.

 
Sitter här på min första semesterdag och tänker på vad bra vi har fått det, tack vare våra tidigare fackliga företrädare och fackliga politisk samverkan. För semestern har inte bara kommit av sig själv eller att arbetsgivarna varit snäll och erbjudit oss arbetare. Fackens och LO:s krav och facklig politisk samverkan skapade möjligheter så vi fick en semesterlag. Jag tänkte återge lite historik kring ämnet.
 • 1931 kom en bestämmelse om en knapp veckas semester, som skrevs in i arbetarskyddslagen. Men den var inte tvingande och stora grupper som lantarbetare, sjömän och hembiträden var undantagna.
 • 1938 fick svenskarna äntligen två veckors lagstadgad semester. Då fanns redan grupper av tjänstemän med två veckors semester i avtal, men de flesta arbetare hade en vecka eller mindre. Semesterlagen skyndades på av en internationell konvention om semester från 1936. Motiven för semesterlagen var:
 1. Arbetskraften behövde återhämta sig för att klara det hårda tempot i industrin,
 2. Klyftan mellan arbetare och tjänstemän skulle slutas.
Men att arbetarna plötsligt fick så mycket ledig tid oroade politikerna, myndigheterna och arbetsgivarna. De befarade att folk skulle vimla ut på gatorna och slösa fritiden på dans, superi och annat omoraliskt. Semesterlagen åtföljdes därför av kampanjer om rätt sätt att fira semester: friluftsliv, sport och studier rekommenderades.
 • 1946 fick ungdomar under 18 år rätt till tre veckors semester.
 • 1951 kom lagen om tre veckors semester för alla.
 • 1963 kom fyra veckors semester blev lagstadgat. Nu handlade argumenten mindre om arbetarskydd, mer om att ta ut den ökade välfärden även som ledighet.
 • 1978 förlängdes den lagstadgade semestern till fem veckor.
 • 1991 Ytterligare två semesterdagar införs som ett första steg mot sex veckors semester för alla.
 • 1993 Borgarregeringen under ledning av Carl Bildt tog bort de två extra dagarna.
 Kom ihåg!
Att man inte är skyldig att vara tillgänglig på semestern för arbetsgivaren per telefon, mejl eller liknande. I en av få domar på området, från 1983, slog Arbetsdomstolen fast att en anställd som tvingades avbryta sin semester hade rätt till både allmänt skadestånd och ekonomisk ersättning för den skada arbetsgivaren hade orsakat (en bokad resa fick ställas in).
Blir man sjuk – ska man anmäla det genast till arbetsgivaren, då har man rätt till sjuklön, och kan spara semesterdagarna till ett senare tillfälle. Likaså om barnen blir sjuka kan man avbryta semestern för vård av sjukt barn.
 

Sommarjobbare
Innan jag började min semester träffade Papperstreans Ungdomsansvarige Sandra Johansson och jag ett 50-tal sommarjobbare vid Info-center eller som företaget döpt om det till ”Visitorcenter” Det är alltid lika roligt att få träffa dessa sommarjobbare och att få informera om Pappers och vad ”världens bästa fackförening” har att erbjuda och berätta för dem varför de ska bli medlemmar i Pappers. Det har i sin tur resulterat i att några av sommarjobbarna blivit medlemmar i Pappers. Men mer finns att göra. Alla medlemmar behöver prata med sommarjobbarna och vikarierna om varför de ska bil medlemmar i Pappers. Utan fackföreningar blir det inga kollektivavtal och utan kollektivavtal är det inte säkert att man får ob-ersättning när man jobbar natt eller på midsommarafton eller den där löneökningen som man tycker är för liten kanske helt uteblir.
Tillsammans kan vi förbättra villkoren på arbetsplatsen, enade kan vi ställa krav på arbetsgivarna.
 
En annan viktig uppgift vi övriga anställda har är att ta hand om de nya och lära ut arbetsuppgifterna, prata om säkerhet och andra regler som gäller. För en del är det första gången de har ett jobb, första gången de ingår i ett arbetslag. Några behöver lära sig vikten av att samarbeta, andra att komma i tid till jobbet, skiftbytet m.m. Allt det vi gör per automatik är inte självklart.
 
Jag tillsammans med Sandra Johansson och Papperstreans ungambassadör Sandra Bohlin har också varit ute i verksamheten och träffat sommarjobbarna för att bl.a. informera om Pappers kommande stora event för ungdomar, Ung 2020 som genomförs om ca ett år. Ett tredagars-event som alla medlemmar i Pappers födda 1/1 1990 och senare kommer att få en inbjudan till med ersättning, boende och mat.
 
 
Avtalsrörelsen
Efter sommaren fortsätter förberedelserna för kommande avtalsrörelse.
Parterna inom industrin lämnar strax innan jul i år över sina krav inför nästa års avtalsrörelse, men redan nu har Svenskt Näringsliv listat sina prioriteringar och deras mål inför avtalsrörelsen 2020.
Löneökningstakten ska växlas ned, ingångslönerna ska vara på nivå som ”breddar” arbetsmarknaden och nya möjligheter till visstidsanställning.
De menar att med en klok lönebildning slår man vakt om Sveriges konkurrenskraft. Därför eftersträvar de privata arbetsgivarna lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften. De nämner också att arbetsgivarsidan inte är intresserade av att avvika från den modell som innehåller det så kallade industrimärket.
 
Svenskt Näringslivs 4 mål inför avtalsrörelsen 2020 är att:
 • Löneökningstakten ska sänkas. 
 • Ingångslönerna ska leda till att trösklarna till arbete sänks.
 • Möjligheterna för företags- och medarbetarnära lönebildning ska öka. 
 • Fördelningen av löneökningarna inom ramen för siffersatta avtal ska göras av företaget. ”Inte genom individgarantier, generella lönehöjningar och stupstockar.”
 • Svenskt Näringsliv vill också utveckla de centrala avtalen för att öka utrymmet att variera arbetstidsförläggning, övertid, visstidsanställningar samt inhyrning.
 
Pust. Jag säger då det. Vi får se vad det här tar vägen, men en tuff avtalsrörelse lär det bli för att komma fram till ett nytt avtal 31/3 2020.
 

Semesterplanering
Om ni vill nå någon i Pappers under min semester kan ni kontakta dessa personer:
Under tiden 3-5 juli
Peter Karlsson på 070-7952637
 
Under tiden 8-26 juli
Michael Wallin på 070-7951581 alt.
Peter Karlsson på 070-7952637

Jag önskar alla en fortsatt skön och avkopplande sommar!
// Kjelle​​​​​​​21 Juni
​​​​​​​
Trevlig Midsommar

Jag passar på att tacka så länge och
Önska er en Trevlig och skön Midsommar!

Kjelles krönika – augusti


Verksamheten börjar sakta men säkert komma igång efter sommar och välbehövlig semester för alla. En sommar som inte går till historien som en av de finaste och varmaste som förra sommaren. 
Nu är det i alla fall dags att kavla upp skjortarmarna igen inför höstens många spännande utmaningar. 

Förutom att finnas till hands för Papperstreans medlemmar här vid BK, Swedpaper och Göranssons så är kalendern fylld till bristningsgränsen med aktiviteter redan nu.
Bl.a. har styrelsen tagit fram ett slutgiltigt förslag på Papperstreans Verksamhetsplan för 2020-2022, som förhoppningsvis fastställs av medlemmarna på medlemsmötet i oktober. 

Vi närmar oss också en ny avtalsrörelse och inför den kommer Pappers avdelningar att förbereda och 
diskutera Pappers medlemmars förslag på avtalskrav. Avtalskraven kommer att fastställs vid Pappers Förbundsmöte i november.

Svenskt Näringsliv och arbetsgivarna har satt sina mål inför avtalsrörelsen 2020, 
Löneökningstakten ska växlas ned, ingångslönerna ska vara på nivå som ”breddar” arbetsmarknaden och nya möjligheter till visstidsanställning. Svenskt Näringslivs mål inför avtalsrörelsen 2020 är bl.a. att
-    Löneökningstakten ska sänkas. 
-    Ingångslönerna ska leda till att trösklarna till arbete sänks. 
-    Fördelningen av löneökningarna inom ramen för siffersatta avtal ska göras av företaget. ”Inte genom individgarantier, generella lönehöjningar och stupstockar.”
-    Svenskt Näringsliv vill också utveckla de centrala avtalen för att öka utrymmet att variera arbetstidsförläggning, övertid, visstidsanställningar samt inhyrning.

Vi får se vad det här tar vägen, men det ser onekligen ut att bli en tuff avtalsrörelse!

Parterna inom industrin lämnar strax innan jul över sina respektive krav inför nästa års avtalsrörelse och förhandlingarna sätter igång i början av januari. 31 mars går gällande avtal ut. 
Och så är också dags för skyddsombudsval igen. Tre år går fort och nu är det dags igen. Skyddsombudsvalet genomförs i oktober-november. Förutom det här har vi inplanerade förhandlingar med bl.a. BK, Göranssons och koncernövergripande förhandlingar vid huvudkontoret i Solna
Ekmanska stiftelsen
Jag vill också påminna om att det nu är dags att söka bidrag från Ekmanska stiftelsen. Ekmanska stiftelsen ger möjlighet till ersättning i samband med anhörigs fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat. Det finns också möjlighet att söka ersättning för hjälpmedel till minderåriga barn, make/ maka/sambos/ änka/ änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård och sist men inte minst minderåriga barns lägerverksamhet. 
Frågor kring detta besvaras på telefonnummer 026-151634.
Ansökan som finns på intranätet fyller ni i och skickar in senast den 30 september. 


// Kjelle


​​​​​​​23 Maj

Pontus Georgsson – Pappers nya förbundsordförande​​​​​​​

Omröstningen ägde rum på Pappers förbundsårsmöte i Uppländska Bålsta 22 maj. Det var inte någon nagelbitare direkt, utan tvärtom. Såväl valberedning som de samlade ombuden var helt eniga om valet.

Pontus Georgsson är 50 år och utbildad processtekniker. Han är uppvuxen i Täby kyrkby strax utanför Stockholm, och bosatt i Norrköping 1987.

Papperskarriären började 1990, när han fick fast anställning som kokerioperatör på Skärblacka bruk. Där skulle han sedan arbeta fackligt i många år – bland annat som skyddsombud och avdelningsordförande.

Till Pappers förbundskontor kom han för fyra år sedan. Först som ombudsman, senare även som avtalsansvarig och förhandlingschef.
På fritiden tycker Pontus Georgsson mest om att umgås med sin familj, laga mat och fixa på sin sommarstuga i värmländska Bjurtjärn.
Därutöver är han en stor fotbollsfantast, tillika inbiten AIK:are. I sin ungdom spelade han själv fotboll – i IK Frej, mestadels som back.
Pontus Georgsson efterträder alltså Matts Jutterström, som avled efter en tids sjukdom för snart tre veckor sedan. Tidigare i vår meddelade Jutterström att han skulle avgå vid detta förbundsårsmöte.
// Kjell

20 maj


Vi står inför slutspurten i kampanjen inför valet till Europaparlamentet.
Hittills har bara var tjugonde väljare röstat.
Det gäller alltså att lägga manken till för att få arbetskamrater, familjemedlemmar, vänner och alla andra att gå och rösta senast 26 maj!
Detta är vad vi alla borde syssla med den korta tid som återstår fram till valdagen.
 
Demokratiska och arbetarvänliga krafter ska stärkas!

Läs mer på LO.se

2 maj


Verksamheten rullar på
Efter en hyffsat lugn inledning på året är vi nu inne i en mer intensiv period, precis som det brukar vara den här tiden på året.
Det är allt ifrån lokala reguljära och lönerevisionsförhandlingar som ni säkert läst om i senaste numret av Karskäringen, träffar med skyddsombud, olika former av medlemsärenden, Kick Off med verksamhetsplanering för ”nya” styrelsen, Pappers medlemsdialog, koncernövergripande möten och förhandlingar i Solna, förberedelser bl.a. inför fackliga referensgruppens årsmöte i BillerudKorsnäs, kommande distriktsmöte i Gävle Dala, Förbundsårsmötet, och avdelning 3:s stora skyddsombudsträffar 28 och 29 maj.
 

Kick Off med Pappers avdelning 3:s styrelse
Nya styrelsen, ledamöter och ersättare förstärkt med valberedare och revisor deltog på styrelsens årliga Kick Off som genomfördes i början av april vid Grisslehamn. Tyvärr kunde inte den enda nya i styrelsen, Ungansvarig Sandra Johansson delta. Ämnen som behandlades var arbetsmiljö, försäkrings och studiefrågor, rapport från revisor och valberedare m.m.
P-A Petersson kom från Förbundet och informerade om läget på förbundet, kommande medlemsdialog och andra viktiga ämnen.
 
Som vanligt vid styrelsens årliga Kick Off stod verksamhetsplanering för kommande år högst på agendan. Men vad menas då med verksamhetsplanering?
Det fackliga arbetet ska bygga på medlemmarnas uppfattningar, vilja och engagemang. Verksamhetsplanen som läggs varje år ska beskriva vad vi vill, varför vi gör det vi gör och hur vi ska gå tillväga. Verksamhetsplanen ska vara ett verktyg för att uppnå de fackliga målen. Hur det ska genomföras lägger styrelsen därefter fast i en aktivitetsplan, som bl.a. besvarar frågorna vad, hur, vem/vilka, när osv.
 Verksamhetsplanen bör ha en inledning med ett övergripande mål för den fackliga verksamheten och vad vi vill uppnå med fackligt arbete. Till exempel bra avtal och villkor samt bra arbetsmiljö för medlemmarna, ökad facklig styrka genom att värva fler medlemmar och ökad synlighet på arbetsplatsen.
Styrelsens förslag till verksamhetsplanen fastställs sedan på avdelningsmöte under hösten.
 
Styrelsen har efter två dagar i Grisslehamn flera bra förslag att ha med i kommande års verksamhetsplan. Nu kvarstår skyddsombudens förslag till verksamhetsplan som kommer att hanteras vid skyddsombudsträffarna den 28 och 29 maj innan ett färdigt förslag från styrelsen till verksamhetsplan för kommande år presenteras och förhoppningsvis godkännas av medlemmarna vid avdelningsmötet i oktober.
 
Medlemsdialog inför Europaparlamentvalet (EU-valet) och kommande avtalsrörelse
Förbundet är som vanligt ute på medlemsdialog den här tiden på året för att stämma av läget med medlemmar på bruken. 16 april besökte Förbundets 2:e vice ordförande P-A Pettersson och juniorombudsman Sara Wiinikka Avdelning 3 och medlemmar på bruket i Gävle.
 Besöket började med en kort träff med Styrelsen innan rundturen med guiden Erik Kernehed påbörjades. Besök gjordes vid Räddningstjänsten, K1(PM4/5) RM4/5, Förrådet, CV, Transport, PM2, K2(Lut & Kraft) och Fiber.
 
I år är det extra viktigt att stämma av läget med medlemmarna eftersom vi nu snart står inför ett val, närmare bestämt EU-valet och en avtalsrörelse som sätter igång på riktigt vid årsskiftet.
Om vi börjar med EU-valet som är den 26 maj så är det viktigare än vi tror att vi engagerar oss och går och röstar i det valet. Då kan man fundera varför då? Johan Danielsson, (LO:s EU-samordnare och (S)-kandidat till Europaparlamentet) beskrev det jättebra i Karskäringens Januarinummer. Bl.a. att ”Vi behöver utveckla ett EU-samarbete som respekterar fackliga rättigheter och
nationella arbetsmarknadsmodeller. Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden.
Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. LO:s krav är att ett socialt protokoll införs i EU:s fördrag för att grundläggande fackliga fri- och rättigheter ska överordnas de ekonomiska friheterna och avslutningsvis att stärka respekten för demokrati och grundläggande rättigheter.

Om vi glider över på nästa ämne som Förbundet ville diskutera bland medlemmarna var kommande avtalsrörelse, en avtalsrörelse som så smått börjat komma igång med en del förberedelser.
Vad är fackets syfte med en avtalsrörelse? Jo, huvudsyftet är att förbättra medlemmarnas anställningsvillkor och att se till att reallöner ökar. När ett kollektivavtal löper ut ska parterna komma överens om ett nytt. Denna förhandlingsprocess kallas avtalsrörelse. Innehållet i ett kollektivavtal är inte statiskt utan förändras genom förhandlingar. Ett avtal gäller oftast mellan 1‐3 år.
 
Förbundet har inför medlemsdialogen bett avdelningarna stämma av läget ute i verksamheten om vad medlemmarna önskar sig och vad som är den viktigaste frågan i kommande avtalsrörelse? Vid de senaste avtalsrörelserna har vi drivit löneökningen som ökning i kronor, är det något vi ska fortsätta med eller ska vi räkna procentuellt påslag? Får man ledigt som och när man vill? 
 Avdelning 3:s medlemmar efterfrågar starkt ett konkret lönepåslag, gärna i procent. Våra grundlöner behöver höjas. Det är tack vare Ob-tillägget som det ser någorlunda bra ut. Men OB utgår för att vi kortar våra liv genom skiftarbetet. Många medlemmar på golvet intygar att den ökade stressen på jobbet påverkar hälsan negativt, bl.a. för att bemanningen fortfarande är alldeles för låg.
 
Det som också framkommit är önskemål om förbättrade villkor gällande Arbetstidskontot (ATK) Våra medlemmar sliter hårdare idag än någonsin tidigare. Tid för återhämtning är dyrbar och alla är beredda att slå vakt om den. Man vill att Pappers förhandlare sätter just utökning av ATK högt upp på förhandlingslistan. Medlemmarna vill fortfarande ha valfriheten kvar, dvs. behålla möjligheten att efter eget tycke ta ut ledig tid, kontanter eller pension från arbetstidskontot och att nyanställda erbjuds trevalsmöjligheten. Idag har nyanställda sitt ATK låst till pension och får först efter fem års anställning trevalsmöjligheten. Man vill också ha förbättrade villkor gällande deltidspension, 10-årsregeln måste sänkas, ex. Till 5 år, d.v.s. att om man sparat ATK till pension i 5 år ska man ha rätt att ta deltidspension från 60 år.

Förbundsårsmötet
I slutet av maj genomförs Pappers Förbundsårsmöte i Stockholm. Frågor som ska behandlas och beslutas av förbundsmötet är bl.a. Verksamhets- och ekonomisk berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen, motioner från medlemmar, avdelningar och Förbunds­styrelsen, medlemsavgiftens storlek, verksamhetsplan, avtalsfrågor, budget för förbundet.
 Det som är tråkigt vid årets Förbundsårsmöte är att Pappers ordförande Matts ”Jutte” Jutterström efter en längre tids svår sjukdom beslutat att frånträda sitt uppdrag som Förbundsordförande då.
Matts som haft uppdraget som Förbundsordförande sedan 2014, omvaldes till Förbundsordförande för ca 1 år sen då Pappers kongress genomfördes i Gävle.
Förbundets valberedning jobbar nu intensivt med att ta fram ett förslag till ny Förbundsordförande som då kommer att väljas på fyllnadsval i tre år fram till nästa kongress 2022.

Vårstopp
Vårstoppet närmar sig och planering och förberedelser fortgår som bäst inför detta. Arbetsställets huvudskyddsombud och flera av våra övriga skyddsombud är som tidigare år inblandade i detta arbete då flera av ombuden fungerar som ronderande skyddsombud. Ett fantastiskt arbete som alla gör under denna hektiska tid med fokus på säkerhet i första hand.
 
När stoppet väl sätter igång så är det som vanligt mycket folk ute i verksamheten och riskerna för tillbud och olyckor ökar.
 Lova mig att ni tänker till innan jobben körs igång så ni kommer hem i samma skick som ni gick till arbetet. Kom också ihåg att rapportera in allt som kunde ha hänt eller har hänt, riskobservationer, tillbud och olyckor. Ta hjälp av skyddsombuden om ni är osäkra.

Hörs!   /Kjelle

mars 2019

Info från förbundet.
Pappers ordförande Matts Jutterström frånträder sitt uppdrag.
Pappers ordförande Matts Jutterström har meddelat förbundsstyrelsen att han efter en längre tids sjukdom frånträder sitt uppdrag som ordförande i Pappers.
Matts Jutterström har under en längre tid varit sjuk och är nu i ett skede av sin sjukdom där det är svårt att kombinera den krävande rollen som förbundsordförande, samtidigt som han genomgår sina regelbundna behandlingar.
Matts Jutterström frånträder därmed sitt uppdrag som förbundsordförande i samband med förbundsårsmötet i slutet av maj. Matts kommer dock att arbeta kvar i organisationen men i en mindre krävande roll.
Valberedningens ordförande är underrättad och har i uppgift att bereda ett fyllnadsval fram till nästa ordinarie kongress 2022.
Matts Jutterström valdes till ordförande på kongressen 2014 och kommer fram till förbundsmötet i maj ha uppdraget som förbundsordförande i Pappers.

februari 2019

Årsmötet
Som alltid infinner sig en viss lättnad när årsmötet är avklarat. Det är en hel del förberedelser inför årsmötet trots att mötet förläggs ute på stan numera. Valberedning, revisorer, Pappers expeditions personal och styrelsen har haft mycket att göra innan årsmötet och som vanligt har de gjort ett fantastiskt jobb med att få ihop pusslet.
 
Jag vill i alla fall tacka för senast till alla som deltog på Papperstreans årsmöte som även i år hölls vid Elite Grand Hotell här i Gävle. Än en gång blev det ett välbesökt årsmöte, vilket är bra. Det är viktigt att man som medlem deltar på medlems och årsmöten. Det är där man kan vara med och få information vad som händer, tycka till, föreslå förändringar och vara med och påverka i de beslut som skall tas.  Mer om årsmötet finns att läsa längre fram i tidningen.
 
Värt att notera är att styrelsen utökats eftersom att Papperstreans ungansvarige Sandra Johansson valdes in som styrelseersättare på den vakanta plats som funnits sen ett par år. Det är riktigt kul att vi får in en person, en tjej, ansvarig för Papperstrean ung som bl.a. kan bevaka och driva ungdomarnas frågor men även för kommande generationsväxling som är påbörjad inom Papperstreans styrelse
 
Notera också att nästa år flyttas årsmötet från februari till i mars. Årsmötet 2020 kommer att genomföras den 25 mars. Så lägg in det i er planering för 2020.
 

Sirius
Fackliga representanter och HR från Gävle Bruk har deltagit på en konferens som Sirius arrangerade. I det här fallet är inte Sirius ett idrottslag utan är en förkortning för ”Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan” och de verkar partsgemensamt inom massa- och pappersindustrin.
Sirius Forum arrangeras årligen, med olika teman och deras fokusområden är arbetsmiljö/säkerhet/hälsa, kompetens och utbildning, ledarskap och medarbetarskap och likabehandling och mångfald.
 
I år genomfördes denna konferens i Näringslivets hus i Stockholm.
Som en uppföljning på förra årets succé, hade Sirius även denna gång fokus på hur man skapar en hälsosam arbetsmiljö för det viktigaste vi har – hjärnan.
Sirius belyste detta ämne utifrån olika vinklar. Här ingår såväl det individuella som det organisatoriska perspektivet. Enkelt uttryckt – hur får vi hjärnkoll på arbetsmiljön!
Högst poäng av föreläsarna får Nils Simonson författare och läkare som berättade om den ”Den formbara hjärnan”
 
 
Distriktsmöte
Pappers har haft Distriktsmöte i Gävle-Dala distriktet. Mötet genomfördes i Gävle den här gången. I den första delen av distriktsmötet genomfördes en utbildning i SharePoint, Power BI och administrativa rutiner. Ämnen som behandlades i övrigt var bl.a. Verksamhetsplanering för avdelningarna, rapport från Förbundet om avtals och förhandlingsfrågor, rapport från förbundets förhandlingskommitté, studier, arbetsmiljö, UNG-20, rapport från Pappers avdelningar i distriktet och kommande medlemsdialog. Jag återkommer till medlemsdialogen under slutordet.
Förbundets representanter denna gång var 2-vice ordförande P-A Pettersson, nyanställda Sara Wiinikka och Per Lagerborg som skolas in för kommande generationsväxling på förbundet. Tanken var också att studie, press och informationsombudsmannen Mikael Nilsson skulle deltagit men han blev tyvärr sjuk och fick ställa in i sista stund.

​​​​​​​
Ekmanska stiftelsen
Jag vill som avslutning påminna om att det nu är dags att söka bidrag från Ekmanska stiftelsen. Ekmanska stiftelsen ger möjlighet till ersättning i samband med anhörigs fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat. Det finns också möjlighet att söka ersättning för hjälpmedel till minderåriga barn, make/ maka/sambos/ änka/ änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård och sist men inte minst minderåriga barns lägerverksamhet. Frågor kring detta besvaras på telefonnummer 026-151634.
Ansökan som finns på intranätet fyller ni i och skickar senast 31 mars.


Slutord   
Den 16 april kommer P-A Pettersson från Pappers på s.k. medlemsdialog som årligen genomförs från förbundet. Vi gör då som vanligt en rundvandring på bruket. I år vill man diskutera och höra vilka frågor och förslag på avtalsförbättringar medlemmarna tycker är viktig inför kommande avtalsrörelse, aktuella frågor på bruket och tankar kring Europaparlamentsvalet som sker i slutet av maj.
Vi kommer också ev. ha ett avdelningsmöte där P-A kommer att informera och ta emot förslag från medlemmar på avtalsförbättringar eller annat ni anser är viktigt att driva.
Inför det här besöket kommer Papperstrean mellan varven att besöka avdelningar på bruket och starta tankeprocessen. Så börja gärna fundera redan nu inför P-A:s besök den 16 april.

27 april

Sköna Maj, välkommen till vår bygd igen! Hör med tacksam tunga, tusen fåglar sjunga liksom vi Välkommen sköna Maj!

1 Maj
På tisdag den 1 maj samlas vi igen för årets 1-maj demonstrationståg. Första maj som är arbetarnas dag.
Om vi tittar tillbaka till slutet av 1800-talet var det kravet på åtta timmars arbetsdag som var den viktigaste frågan. Därefter har det varit många frågor som våra fackliga kompisar kämpat, krigat och demonstrerat för. I grunden är det ungefär samma frågor idag som våra företrädare demonstrerat och krigat för under många decennier och som vi kan tacka för mycket av det vi har idag gällande lagar och avtal.
Vi har fått det mycket bättre med åren och mycket tack vare fackligt-politisk samverkan mellan fack, LO och Socialdemokratiska partiet. Utan den kopplingen hade vi inte varit där vi är idag.
Men! det kan raseras snabbt, det har vi sett förut.
Kolla hur alliansen gjorde de åtta år de senast satt vid makten. Mycket av den välfärd och annat som byggts upp under många år och decennier raserades snabbt. Jag hoppas att väljarna tänker till när det är dags vid höstens val.
Men vi börjar med att sluta upp i 1-majtåget för att demonstrera.

Här får ni lite hålltider för S aktiviteter i Gävle!
10:00 – 12:00 är det aktiviteter vid Bomhus Folkets Hus med tal av Christoffer Rogsberg, gruppledare för kultur och fritidsnämnden, sånger av och tillsammans med sånggruppen ”Gamla godingar”
Bomhus S-förening bjuder på fika.
14.30 samlas vi för demonstrationståget vid Polhemsskolan i Gävle.
15:00 avmarsch, marschväg: S Kungsgatan. N Rådmansgatan. N Kungsgatan. 15.30 möte på Slottstorget, konferencier: Carina Blank,
Talare bl.a. Ellen Wiksten, vice ordförande SSU Gävle, Barbro Andersson ordf. Kommunal mitt och
Lena Hallgren, barn, äldre och jämställdhetsminister.

Apropå fackligt-politiskt
Den nyliberala politiken är inte bara emot stark stat och offentlig sektor. På område efter område lägger de borgerliga partierna sig i det som är parternas avtalsområde.
Man kan fundera över hur saker och ting egentligen fungerar i ett samhälle, vi som medborgare vill ju att det ska vara bekymmersfritt att leva och verka. Vi föds, vi går i skolan, vi kommer att arbeta och efter detta så går vi förhoppningsvis i pension. Och det som möjliggör detta är att alla som har en inkomst gemensamt bidrar till detta, genom att vi betalar skatt. Sedan fördelar det politiska systemet skatterna ut till var och en som har behov av olika stöd i livets olika skeenden.
Ett suveränt system egentligen. Men de borgerliga partierna har ett horn i sidan till det här, och har alltid haft det. Och de har bara inte ett horn i sidan mot oss i fackföreningsrörelsen, de har flera horn.
Hur kan det komma sig att borgarna inte gillar facket? Varför har de en så kluven hållning till kollektivavtal och den svenska partsmodellen? Den borgerliga motsättningen gentemot facket är besvärande och problematisk.
De förslag som allianspartierna presenterar pekar i en entydig riktning, vilket inte är något nytt.
Fackets inflytande och manöverutrymme ska begränsas. Lagen om anställningsskydd (Las) luckras upp, trots att lagstiftningen ger ett bra ramverk för parterna att förhandla vid uppsägningar. De borgerliga politikerna hotar med att de ska gå in och sänka lägstalönerna om inte parterna självmant sänker lönerna. På område efter område så lägger de sig i.
De borgerliga partierna håller emot olika förslag som försöker förhindra social dumpning, exempelvis genom utstationerade företag och arbetskraft från andra EU-länder. De pratar om anti- strejklagstiftning, de föreslår sämre a-kassa, hårdare sjukskrivningsregler. Ja, listan kan göras lång.
De borgerliga partierna skäller på fackföreningsrörelsen i allmänhet, de har ett särskilt horn i sidan till LO. Ett skäl kan förstås vara den koppling som historiskt sett har funnits och som fortfarande finns mellan Socialdemokraterna och LO. Men det ofta hånfulla tonläget gentemot LO har också klara inslag av klassförakt och arrogans. LO organiserar de som har lägst lön, sämst villkor och sämst status i samhället. LO organiserar arbetarklassen.
Nyliberaler är inte bara motståndare till en stark stat och en stor offentlig sektor. Utan också till kollektivavtalsmodellen som enligt deras ideologi begränsar marknaden och dess krafter. Vi står liksom i vägen för dem och det har vi gjort i över 100 år – och det ska vi fortsätta med. Fackföreningsrörelsen och socialdemokratin har under årens lopp klippt klorna på kapitalet och borgerligheten och vi tänker oss inte att de ska växa ut igen, för då kommer det att gå illa, mycket illa.

Ha de!
// Kjelle


6 april

Verksamheten fortsätter rulla på. Årsmötet är avklarat. Än en gång fick jag förnyat förtroende som Papperstreans ordförande de två kommande åren.
 Jag vill passa på och tacka för förtroendet att få fortsätta med uppdraget för en fjärde period.
Jag har sagt det förut och säger det igen. Det är det finaste uppdraget som jag anser man kan få som facklig företrädare, trots att det kan blåsa på rejält mellan varven, både från arbetsgivare och medlemmar.
 
Nu går vi in i en mer intensiv period igen som det brukar göra den här tiden på året. Det är allt från olika former av medlemsärenden, uppsökeri ute på avdelningar och möten med medlemmar, träffar med skyddsombud, styrelsens Kick Off med verksamhetsplanering, lokala reguljära och MBL-förhandlingar, lönerevisionsförhandlingar, kommande distriktsmöte för Gävle-Daladistriktet, koncernövergripande förhandlingar och möten i Solna bl.a. fackliga referensgruppens årsmöte i Billerud Korsnäs m.m. Utöver det så pågår förberedelser inför förbundsårsmötet och Pappers kongress som genomförs i maj här i Gävle.
 
Förhandlingar
Vad gäller lokala förhandlingar så finner ni förhandlingsprotokollen på BKs intranät under ”Min anställning-Fackliga organisationer-Pappers avd.3 och där under länklistan finns förhandlingsprotokollen”
 Utöver det har vi efter flera veckors överläggningar kommit överens med företaget gällande 2018 års lönerevision. Pappers och BK har kommit fram till ett förslag som antogs av medlemmarna vid ett extra avdelningsmöte i mars.
 En fråga kvarstår dock och det är företagets förslag att lösa ut jul & nyårsmåltiden ur lokalavtalet. Även här fick vi ok från medlemmarna att gå vidare i frågan. Företaget menar att det varit en del klagomål från medarbetarna om kvalitén på jul och nyårsmaten. När man numera dessutom blir förmånsbeskattad för den måltiden, så finns det anledning att ta bort det helt.
 Visst är det väl så att medarbetarna klagar på julmaten. Det är inget nytt utan det har vi gjort länge och vi har märkt av försämringen under många år. Försämrade kvalitén på maten beror troligen på företagets direktiv och sparkrav att dra ned på kostnaden för dessa måltider.
 När man dessutom blir förmånsbeskattad för maten som man numera blir finns anledning att fundera på alternativ. Det vi påpekat till företaget är att andemeningen med de här extramåltiderna var att medarbetare som lämnade familjen ensam på jul och nyår, för att åka och jobba skulle få något extra.
 Vi har vi bollat frågan fram och tillbaka om ett utköp och landat i ett slutbud på 15/skiftare och månad. Alla skiftare får alltså 15 kr/månad som läggs ovanpå löneökningen som kommer att gälla from 1 april. Det motsvarar ungefär den kostnad på vad maten kostade i början när vi som jobbade fick lite finare mat.
 
Vi har alltså sagt ok med föresättning att skiftlag som jobbar jul och nyår skall premieras lite extra som andemeningen var från början och få frukt vid jul & nyår. Vi fick även här ok från medlemmarna att gå vidare för en lösning. Företaget har nu sagt nej till förslaget om frukt vid jul och nyår.
 
Lönerevisionsförhandlingar med Swedpaper och Göranssons ligger i startgroparna.
 
Arbetsplatsbesök
Den 28e mars fick vi finbesök av Pappers medlem och riksdagsledamot Peter Persson. Peter har under många år haft önskemål om att få besöka Karskärsfabriken och nu fick vi äntligen till besöket.
 Peter som efter utbildning på Markaryds pappersskola började som instrumentmakare på Nymölla pappersbruk utanför Bromölla. Där arbetade han fram till 1985, då han började som ombudsman för Jönköpings arbetarekommun.
 Peter har hela sitt liv varit politiskt aktiv. Han har ett starkt samhällsengagemang och en mycket tydlig uppfattning om att samhälle blir bättre om det finns små klyftor och desto större jämlikhet, det skapar ett rikare och bättre samhälle. Därför blev han övertygad socialist i SSU, och senare fackligt aktiv på sitt jobb vid Nymölla bruk. Därefter har han haft olika uppdrag som socialdemokratisk politiker, ex. kommunalråd och oppositionsråd i Jönköpings kommun och kommunstyrelsens ordförande.
Sedan valet 2010 är Peter riksdagsledamot. Han är Pappers företrädare i riksdagen där han kan prata för våra frågor.
 Han är otroligt intresserad av Pappers och Massaindustrin och följer dess utveckling hela tiden. Därav intresset att komma hit på besök. Syftet med besöket var att han vill träffa företagsrepresentanter för att höra hur de ser på företagets och branschens utveckling. Likaså att göra ett arbetsplatsbesök för att se fabriken och träffa Pappers skyddsombud och övriga medlemmar och prata fackliga och facklig-politiska frågor. Nu fick han träffa fabriksdirektören och HR-chef, skyddsombud och medlammar från PM2 Swedpaper, PM4/5, EBH-utlastningen och packningen, produktlabb och Centralverkstaden.
Tanken var att även hinna med att besöka PM2 Swedpaper men tiden räckte tyvärr inte till.
 
1 Maj
Snart är det dags att samlas igen för årets 1-maj demonstrationståg. Första maj som är arbetarnas dag.
Om vi tittar tillbaka till slutet av 1800-talet var det kravet på åtta timmars arbetsdag som var den viktigaste frågan. Därefter har det varit många frågor som våra fackliga kompisar kämpat, krigat och demonstrerat för. I grunden är det ungefär samma frågor idag som våra företrädare demonstrerat och krigat för under många decennier och som vi kan tacka för mycket av det vi har idag gällande lagar och avtal.
 
Vi har fått det mycket bättre med åren och mycket tack vare fackligt-politisk samverkan mellan fack, LO och Socialdemokratiska partiet. Utan den kopplingen hade vi inte varit där vi är idag.
Det riktas mycket kritik till sittande regering över att de inte gör något som de lovat och jag kan hålla med i vissa fall. Men vi får inte glömma det parlamentariska läget. Om regeringen ska göra förändringar måste man ha stöd av andra partier och det vet vi är besvärligt eftersom de i grunden är arbetarfientliga partier.
 
Kolla hur alliansen under de åtta år de senast satt vid makten raserade mycket av den välfärd och annat som byggts upp med åren. Jag hoppas att väljarna tänker till när det är dags vid höstens val.
 
Kom och slut upp i leden och gå med i 1a maj-tåget.
 
Ha det gott // Kjell


9 februari

Vi är på gång!
Verksamheten är igång igen efter jul och nyårshelgerna med gamla och nya utmaningar.
Den 1 februari lämnade våra kollegor från Vedgården företaget för att bli anställda av Göranssons. Jag tycker det känns vemodigt att den sektionen inte finns med oss längre.
Vi har fortfarande svårt att förstå företagets syn, att den avdelningen inte ingår i kärnverksamheten. Stäng den ventilen så får vi se hur mycket massa och papper som kan tillverkas. Men nu är det som det är och Pappers och Göranssons har kommit överens om ett avtal som i grunden påminner om det Pappers och BillerudKorsnäs har här i Gävle.
Nu ser vi det igen. Fackets styrka när den är som bäst. Samarbete mellan Pappers lokala och centrala parter. Annars hade våra medlemmar vid Göranssons tappat lön och då menar jag tappat mycket lön. I princip alla anställda vid Vedgården valde att följa med över till Göranssons.
De som har varit medlemmar i Papperstrean kvarstår dock som medlemmar i Papperstrean.
I och med detta kan vi också bevaka våra medlemmars rättigheter och att Göranssons följer de lagar och avtal som gäller samt ge Pappers medlemmar stöttning i andra fackliga frågor.
Det som kvarstår att göra är att vi ska komma överens om ett avtal som reglerar villkoren för de som tidigare jobbat åt Göranssons och jobbat både inne på fabriksområdet och ute vid hamnkranen. Pappers, Transport och Göranssons kommer att träffas för att diskutera villkoren för ett nytt avtal. Troligen kommer de som tidigare jobbat åt Göranssons få bättre lön och avtal när de kommer under Pappers avtal. Vi ser gärna att de blir medlemmar i Pappers framöver.
Jag tror de flesta medarbetarna på Vedgården är nöjd att överläggningarna nu är klara och att avtalet blev så pass bra som det blev, jämfört med hur det såg ut inledningsvis.
Jag kan också informera att dialogen med Göranssons är bra, så det finns goda förutsättningar att det blir bra lösningar för alla inblandade.

Avtal 2018
Vid avtalsrörelsen 2017 kom parterna överens om ett treårsavtal. Vi är snart inne på år två av detta treårsavtal. Avtalet för 2018 gäller för tiden 2018-04-01 tom 2019-03-31.
Vid senaste lokala reguljära förhandlingen den 19 januari fick Pappers ett förslag presenterat av företaget som vi lovat att kika lite närmare på. Målsättningen är att vi har ett färdigt förslag som medlemmarna ska kunna ta ställning till någon gång i april.

Pappers avdelning 3s årsmöte 2018
Nu är det dags att anmäla er!
Den 21 februari är det dags för Pappers avdelning 3s årsmöte igen!
Flera viktiga förtroendeuppdrag ska tillsättas. Det är vid de här tillfällena du som medlem har makten att välja vilka personer som ska företräda dig framöver.   I år ska bl.a. Ordförande, Studieorganisatör, tre ledamöter och två revisorer väljas.
Styrelsens verksamhet, ekonomiska berättelse, revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet ska också behandlas för det gångna året.
Vi kommer även i år att hålla till vid Elite Grand Hotell nere på stan. Två maträtter finns att välja på. Anmäl er genom att besöka Pappers expedition eller ringa på 026-19 10 53.

Pappers medlemsutbildning
Den 27 februari planerar vi att genomföra Pappers avd. 3s medlemsutbildning.
Pappers medlemsutbildning som är på 8 timmar är till för alla medlemmar, men riktar sig i första hand vid detta tillfälle till de som jobbar 6-skift på C och E skiftet + 2-skift och dagtid. Betalning för denna aktivitet är 8 timmar UVA. Om ni är intresserad av att delta på denna utbildning så kontaktar ni Pappers expedition på telefonnummer 026-19 10 53 eller maila till papperstrean@telia.com. Eller kontaktformuläret här på hemsidan.
Sista dag för anmälan till utbildningen är förlängd till 16 februari!

Pappers Kongress
Vart fjärde år genomför Pappers sin kongress. Senaste kongressen genomfördes 2014 uppe i Sundsvall.
I år genomförs kongressen här i Gävle den 25-27 maj. På kongressen behandlas övergripande strategiska frågor. Det är kongressen som fastställer våra stadgar och som väljer förbundsstyrelsen och förbundsrevisorer. Här finns möjlighet att motionera på stadgarna och kongressrapporten som finns att läsa om på hemsidan.
Avd. 3 har skickat in sex stycken motioner till kongressen denna gång.
Dagen innan kongressens öppnade har Pappers förbundsårsmöte. Där finns möjlighet att motionera på allt annat än stadgar och rapporten.

Ha de!
// Kjelle


19 oktober

Hösten är här med allt vad det innebär som regn, rusk och kyla. Nåja kylan har vi klarat oss skapligt ifrån, om man bortser från det vi fick presenterat för oss från företaget i förra veckans MBL-info gällande Teknik. Mer info om den i förhandlingsrapporten.

Kvarnsveden
Och fortsätter vi prata om ut i kylan så tänker man lite extra på våra kollegor i Kvarnsveden där 122 jobb försvinner, varav 80 på kollektivsidan. Förhandlingarna avslutades ensidigt av Stora Enso. Stora tog ingen hänsyn till några av Pappers förslag.
Beslutet att stänga pappersmaskin åtta, PM8, kom i februari. Maskinen stängdes vid midsommar och i början av juli brakade de lokala förhandlingarna med Stora Enso ihop. Förhandlingarna avslutades ensidigt av arbetsgivaren vilket ledde till en central förhandling, som avslutades för någon vecka sen. Stora Enso ansåg att PM8 inte var lönsam längre och att det handlade om att rädda bruket. I samma veva passade arbetsgivaren även på att planera in nedskärningar i andra delar av organisationen.
Det krävdes 60 man för att bemanna PM8. Stora Enso ville göra sig av med 140. Efter att förhandlingarna avslutades ensidigt av arbetsgivaren för någon vecka sen landade det på att 122 befattningar försvinner. 30 stycken får gå på grund av arbetsbrist. 40 får gå med avgångspension och sedan är det 10 till som gjort egna uppgörelser. Totalt är det alltså cirka 80 från kollektivsidan, resten är tjänstemän. De som får gå får arbetsfri uppsägning från första oktober. Stora Enso har också valt att bortse från LAS, vilket också var ett av skälen till att de blev centrala förhandlingar. Våra fackliga kollegor menar att uppsägningarna och pensioneringarna kommer att leda till ett kompetenstapp när personer med mer än 30 års erfarenhet slutar. Den nya, mindre organisationen påverkar också säkerheten. Sjukfrånvaron är relativt hög och facket bedömer att den bemanningssituationen som kan uppstå efter att kollegorna fått sluta kan leda till en säkerhetsrisk. Pappers företrädare i Kvarnsveden anser att företaget har bortsett från LAS. Företagets tolkningar av LAS skiljer sig åt då de inte endast tittar på anställningstid utan även beaktar kvalifikationer. Pappers säger att det är mycket som fortfarande är oklart och man jobbar nu för att samla in mer information som behövs för att besluta om Pappers ska vidta några åtgärder som påföljd av att förhandlingarna avslutades ensidigt av arbetsgivaren.

Entreprenörer
Vi har fortsatt att granska de entreprenörsföretag som varit inne och arbetat på Billerud/Korsnäs. Det vi uppmärksammat är att entreprenörsföretag anlitats som inte har kollektivavtal eller FORA försäkring för de anställda. Ett kollektivavtal handlar om lön, anställningsformer, övertidskompensation, jourtid, restidsersättning, semester, sjuklön och ledighet och övriga förhållandena på arbetsplatsen, men också om mycket annat som ex. tjänstepension, försäkringar och liknande förmåner. Det kan handla om hundratusentals kronor under ett långt arbetsliv. Om det saknas kollektivavtal finns det inget som garanterar någon form av löneökning, ob-ersättning, övertidsersättning, tjänstepension, eller försäkringar om man nu skulle göra illa sig på arbetsplatsen. Facken är måna om att alla som är inne och arbetar på Billerud/Korsnäs, gör detta under lika villkor, men också att de omfattas av justa spelregler. Detta hör ihop på något vis och är enligt den svenska partsmodellen och god sed på arbetsmarknaden. Med den svenska partsmodellen menas samförstånd mellan arbetstagare och arbetsgivare, likaså konkurrensneutralitet. Sverige är världsunikt eftersom hela 90 procent av de anställda täcks av kollektivavtal. Avtalen styr upp reglerna för hela arbetsmarknaden och är ett av fundamenten i det vi kallar den svenska partsmodellen.

Löneskillnader
Medellönen för arbetare är 25 800 kronor i månaden och för tjänstemän 38 200 kronor. Lönen är därmed 12 400 kronor eller 48 % högre för tjänstemän än för arbetare. Lönegap är därmed på samma nivå som på 1930-talet. Skillnaden mellan kvinnor och män är fortfarande för stor men för ovanlighetens skull har lönerna ökat mer för kvinnor än för män, räknat i såväl procent som i kronor. Det har bara hänt en gång tidigare de senaste 20 åren. Detta framgår av LOs årliga lönerapport som redogör för löner och löneutveckling efter klass och kön för åren 1913 – 2016.

23 juni

Ras bland unga inom facket
Sedan 1990-talet har den fackliga anslutningsgraden bland unga sjunkit som en sten. 1994 låg den på 77 procent bland de yngsta arbetarna. Nu är den på 38 procent.
Är du man/kvinna i 60-årsåldern, bor dessutom i Norrbotten och har en trygg anställning, då är sannolikheten mycket hög att du också har ett fackligt medlemskap. Den sannolikheten ser helt annorlunda ut om du i stället är en artonårig kille/tjej med tillfälligt restaurangjobb i Stockholm.
Det visar rapporten ”Facklig anslutning år 2017” från LO.
 
Totalt var 70 procent av alla anställda i Sverige fackligt anslutna under detta års första kvartal. Det är samma nivå som förra året. Däremot har anslutningsgraden bland arbetare sjunkit med en procentenhet, från 64 till 63 procent. Därmed fortsätter glappet mellan arbetares och tjänstemäns organisationsgrad att växa. Bland tjänstemännen var anslutningsgraden 74 procent både i år och förra året.
 
I rapporten redogörs också för skillnader utifrån ett antal andra faktorer:
• Kön. Kvinnor är fackligt anslutna i högre grad än män. Den skillnaden finns både bland arbetare och tjänstemän. Totalt är 73 procent av de anställda kvinnorna och 67 procent av männen med i facket.
 • Ålder. Skillnaden är stor mellan olika åldersgrupper. I de yngsta grupperna har anslutningsgraden minskat mycket kraftigt sedan 1990-talet. 1994 var anslutningsgraden 77 procent bland 16–24-åriga arbetare, i år ligger motsvarande siffra på 38 procent. Anslutningsgraden ökar sedan successivt med stigande ålder, tre av fyra arbetare i åldern 45-64 är med i facket. Mönstret med ökande anslutningsgrad i och med ökande ålder är detsamma för tjänstemän, men anslutningsgraden är i varje åldersgrupp högre än arbetarnas.
 • Sektor. I endast fyra sektorer är fler än 70 procent av arbetarna med i facket. Högst ligger tillverkningsindustrin, med en anslutningsgrad på 79 procent. Allra lägst är arbetarnas anslutningsgrad i restaurangsektorn; 28 procent. Även inom hotellsektorn, fastighetsservice, inom jordbruk, skog och fiske samt inom kultur, nöje och fritid är färre än hälften av arbetarna fackligt anslutna. Inte i någon sektor har tjänstemännen en anslutningsgrad på under 50 procent.
 • Anställningsform. Fast anställda är oftare med i facket än tidsbegränsat anställda. 69 procent av de fast anställda arbetarna var med under första kvartalet i år, medan 38 procent av de tidsbegränsat anställda var fackligt anslutna. Bland tjänstemännen var 76 procent av de fast anställda och 55 procent av de tidsbegränsat anställda med.
 • Ort. Anslutningsgraden är högst i Norrland och lägst i Stockholm, för både tjänstemän och arbetare. Skillnaden består även om man tar hänsyn till sådant som åldersfördelning och näringsgrenar på olika platser.
 • Födelseland. Totalt är 61 procent av alla utrikes födda anställda med i facket, att jämföra med 72 procent bland dem som är födda i Sverige.

Städdag Pappers exp. 152an
Det här har blivit en återkommande punkt i början på sommaren. Efter VU-mötet fortsatte vi att röja, den här gången i skrubbarna där det fanns en hel del skräp. Rätt snart hade vi rensat, lastat kärran och kört allt skräp till tippen. Bra jobbat!
 
Förhandlingsförberedelser
Veckans förhandlingsförberedelser var det sista innan sommaruppehållet och handlade bl.a. om vem från arbetsgruppen nytt/förändrat lönesystem som åker med på studiebesök till Domsjö 13-14/9, Överläggningar med Göranssons som går till central förhandling, Lokala reguljära förhandlingen, Dispensansökan 70-timmarsregeln inför höststopp, Protokolljustering m.m.
 
Sammanställning av förslagen Verksamhetsplanering 2018-2020
Peter och jag gick igenom alla förslag som framkommit vid styrelsens Kick off och skyddsombudsträffarna och tagit fram ett förslag till först VU och sen till styrelsen för behandling vid extra styrelsemötet i augusti.
 
Skyddsrond 152an
SHSO Peter genomförde skyddsrond både uppe vid avd.3s exp. och nere vid Sociala fonden. Några brister identifierades som kommer att åtgärdas.
 
Sommarlunch för personalen
Även i år bjöd avd.3 personalen på sommarlunch vid Furuviks brygga. Tarja och Agneta hälsade och tackade alla.
 
LO-fack
Transport kom på ett kortare besök för att kolla uppställningsplatsen vid entreprenörsparkeringen för stora utställningsvagnen som skall ställas upp under höststoppet. Det som stör lite är att vagnen är tillgänglig först från onsdagen v38. I så fall kommer ett större tält att ställas upp där för LO-facken inledningsvis innan vagnen kommer.

2 juni 2017


Inledning
Städstrejken avblåst – nytt kollektivavtal för städare klart.
I samband med att undertecknad var på Förbundet lade Pappers ett sympativarsel. Fastighets och SEKO behövde stöd från LO-förbunden för att få till en låglönesatsning i nivå de avtal som träffats inom industrin. Pappers varslade om övertidsblockad över hela vårt avtalsområde from 19/6, lagom till semestrarna, basta men snart kom beskedet:
Det blir ingen strejk för städare. Fastighets, Seko och Almega har tackat ja till ett bud från medlarna som enligt facken innebär löneökningar med 6,5 procent plus en låglönesatsning.
Medlarna överlämnade under fredagen en hemställan till Almega, Fastighets och Seko för avtalsområde Serviceentreprenad som alla tre parter valt att tackat ja till.  Det betyder att den strejk bland städare vid 20 arbetsplatser som skulle ha trätt i kraft torsdagen den 8 juni ställs in.
 
Sedan nya avtal blev klara inom industrin den 31 mars kräver samtliga LO-förbund som förhandlar att avtalen ska innehålla löneökningar om 6,5 procent under en treårsperiod, plus extrapengar i branscher och företag där det finns anställda som tjänar under 24 000 kronor i månaden.
 Arbetsgivarna, med Almega i spetsen, har hållit emot och sagt att ”märket” i årets avtalsrörelse är 6,5 procent – eventuell låglönesatsning måste betalas med fackliga eftergifter i fråga om arbetstider eller andra villkor. Det var då f.. då.
 Fastighets är givetvis nöjda och menar att lönerna höjs med totalt 1 612 kronor under de kommande tre åren. Utan låglönesatsning skulle den siffran ha varit 84 kronor lägre.  En viktig framgång för Fastighets är att även avtalets lägsta löner höjs med 1 612 kronor. Många städare lämnar yrket, och de som kommer i deras ställe anställs regelmässigt på avtalets lägsta lön.
 
Förhandlingsförberedelser
Veckans förhandlingsförberedelser handlade bl.a. om företagets förslag till dispens för 70 timmars regeln, Entreprenörsforum, Arbetsgrupp lönesystem, Protokolljustering, Lokalavtal Göransson-Pappers.

Överläggning 70-timmarsregeln
I den här överläggningen fortsatte vi diskutera 70 timmars-regeln. Den fastställdes i senaste avtalsrörelsen och skrevs in i Allmänna Anställningsvillkor § 4 Arbetstid, övriga arbetstidsfrågor.
Företaget vill ha dispens kring denna regel under årets höststopp för personer med uppstartsrelaterade arbetsuppgifter inom Teknik, Stoppsamordnare, Driftsingenjörer, Driftstekniker, PO, PK och några namngivna personer.
Facken hade förberett frågan och lade fram ett förslag som handlar om att, om facken skall gå med på denna dispens skall företaget acceptera förbättrade villkor för våra kamrater med beredskap. (se bilaga) Vi fortsätter överläggningarna 27 juni.
 
Entreprenörsforum
Ny sittning i detta forum, där även Niclas från Transport deltog. Inledningsvis berättade vi om planerna för årets deltagande från LO-facken. Bl.a. om upplägget om att ställa upp en typ av mässvagn vid entreprenörspakeringen utanför räddningstjänsten där LO-facken kan stå och dela ut frukostpåsar med lite gott i och facklig och skyddsinfoblad istoppad. LO/Folksam kommer också delta för att kunna ge lite försäkringsinformation för de som vill.
Företaget delgav oss också information om entreprenörstimmar för 2016, vilka entreprenörsfirmor som kommer under stoppet och vilka projekt som är i pipeline.
 
Arbetsgrupp lönesystem
Pappers och företaget träffades för att diskutera fortsatt arbete i gruppen. Bl.a. hur en befattningsvärdering går till och testade en variant. Vi planerade även för ett första besök vid ett bruk där man nyligen genomfört en förändring och infört ett nytt lönesystem, närmare bestämt Domsjö.
 
Styrelsemöte Pappers avd.3
Ämnen som var med på agendan och behandlades var bl.a. protokoll från VU och styrelsemöten, nominering till Arbetarörelsen intressenter, hemsidan, ekonomi, PM2 – Swedpaper, förslag till lönerevision 2017, Valberedningens förslag till kongressledamöter 2018, genomgång av styrelsens och ombudens förslag till verksamhetsplanering(VP) för 2018 – 2020, rapport om studier, försäkringar, ex. Förbundets förslag på utökat försäkringspaket, Mångfald och besök från ungdomsansvarige.
MBL info och förhandlingsrapport, Status överläggningar Pappers-Göranssons och företagets önskemål om dispens gällande 70-timmarsregeln och veckovilobrottet som nu lyfts till centrala parter.
Sommarplanering för styrelsen + VU och övriga frågor som ex. vad händer med framtagande av ny fana och nya foton på styrelsen. Kommande styrelsemöten, extra styrelsemöte 29/8 gällande framtagande av slutligt förslag till VP 2018-2020, ordinarie styrelsemöte           6/9 och 18/10 och extra styrelsemöte 19/10 för ekonomiutbildning för styrelsen.
 
Avdelningsmöte Pappers avd.3
Dubbla avdelningsmöten som denna gång bl.a. behandlade förslaget till lönerevision, valberedningens förslag till nominerade kongressledamöter och förhandlingsfrågor.  Båda mötena godkände båda förslagen. Därmed fastställdes lönerevision för 2017 och löneökningen kommer att utbetalas retroaktivt på junilönen. De nominerade kongressledamötena, ordinarie och ersättare kommer nu att väljas vid avdelningsmötet i oktober.
 
Utbildning LO-TCO 
Jag har deltagit i ännu en bra utbildning som LO-TCO Rättsskydd levererar som handlar om ”Arbetstagares kritikrätt, yttrandefrihet och lojalitet” + nya lagar om visselblåsare och meddelarskydd. De redogjorde för:
Vad man får och vad man har rätt och inte rätt att göra och om lojalitetsplikten som finns som dold agenda i varje anställningsavtal, dvs. alla anställda förväntas förstå att man är lojal mot arbetsgivaren.  Likaså vilka risker det finns med sociala medier, internet och bloggsfären, vad man kan göra och man inte bör göra. En bra utbildning som vanligt från våra jurister.

30 juni


Ras bland unga inom facket
Sedan 1990-talet har den fackliga anslutningsgraden bland unga sjunkit som en sten. 1994 låg den på 77 procent bland de yngsta arbetarna. Nu är den på 38 procent.
Är du man/kvinna i 60-årsåldern, bor dessutom i Norrbotten och har en trygg anställning, då är sannolikheten mycket hög att du också har ett fackligt medlemskap. Den sannolikheten ser helt annorlunda ut om du i stället är en artonårig kille/tjej med tillfälligt restaurangjobb i Stockholm.
Det visar rapporten ”Facklig anslutning år 2017” från LO.
 
Totalt var 70 procent av alla anställda i Sverige fackligt anslutna under detta års första kvartal. Det är samma nivå som förra året. Däremot har anslutningsgraden bland arbetare sjunkit med en procentenhet, från 64 till 63 procent. Därmed fortsätter glappet mellan arbetares och tjänstemäns organisationsgrad att växa. Bland tjänstemännen var anslutningsgraden 74 procent både i år och förra året.
 
I rapporten redogörs också för skillnader utifrån ett antal andra faktorer:
• Kön. Kvinnor är fackligt anslutna i högre grad än män. Den skillnaden finns både bland arbetare och tjänstemän. Totalt är 73 procent av de anställda kvinnorna och 67 procent av männen med i facket.
 • Ålder. Skillnaden är stor mellan olika åldersgrupper. I de yngsta grupperna har anslutningsgraden minskat mycket kraftigt sedan 1990-talet. 1994 var anslutningsgraden 77 procent bland 16–24-åriga arbetare, i år ligger motsvarande siffra på 38 procent. Anslutningsgraden ökar sedan successivt med stigande ålder, tre av fyra arbetare i åldern 45-64 är med i facket. Mönstret med ökande anslutningsgrad i och med ökande ålder är detsamma för tjänstemän, men anslutningsgraden är i varje åldersgrupp högre än arbetarnas.
 • Sektor. I endast fyra sektorer är fler än 70 procent av arbetarna med i facket. Högst ligger tillverkningsindustrin, med en anslutningsgrad på 79 procent. Allra lägst är arbetarnas anslutningsgrad i restaurangsektorn; 28 procent. Även inom hotellsektorn, fastighetsservice, inom jordbruk, skog och fiske samt inom kultur, nöje och fritid är färre än hälften av arbetarna fackligt anslutna. Inte i någon sektor har tjänstemännen en anslutningsgrad på under 50 procent.
 • Anställningsform. Fast anställda är oftare med i facket än tidsbegränsat anställda. 69 procent av de fast anställda arbetarna var med under första kvartalet i år, medan 38 procent av de tidsbegränsat anställda var fackligt anslutna. Bland tjänstemännen var 76 procent av de fast anställda och 55 procent av de tidsbegränsat anställda med.
 • Ort. Anslutningsgraden är högst i Norrland och lägst i Stockholm, för både tjänstemän och arbetare. Skillnaden består även om man tar hänsyn till sådant som åldersfördelning och näringsgrenar på olika platser.
 • Födelseland. Totalt är 61 procent av alla utrikes födda anställda med i facket, att jämföra med 72 procent bland dem som är födda i Sverige.

Städdag Pappers exp. 152an
Det här har blivit en återkommande punkt i början på sommaren. Efter VU-mötet fortsatte vi att röja, den här gången i skrubbarna där det fanns en hel del skräp. Rätt snart hade vi rensat, lastat kärran och kört allt skräp till tippen. Bra jobbat!
 
Förhandlingsförberedelser
Veckans förhandlingsförberedelser var det sista innan sommaruppehållet och handlade bl.a. om vem från arbetsgruppen nytt/förändrat lönesystem som åker med på studiebesök till Domsjö 13-14/9, Överläggningar med Göranssons som går till central förhandling, Lokala reguljära förhandlingen, Dispensansökan 70-timmarsregeln inför höststopp, Protokolljustering m.m.
 
Sammanställning av förslagen Verksamhetsplanering 2018-2020
Peter och jag gick igenom alla förslag som framkommit vid styrelsens Kick off och skyddsombudsträffarna och tagit fram ett förslag till först VU och sen till styrelsen för behandling vid extra styrelsemötet i augusti.
 
Skyddsrond 152an
SHSO Peter genomförde skyddsrond både uppe vid avd.3s exp. och nere vid Sociala fonden. Några brister identifierades som kommer att åtgärdas.
 
Sommarlunch för personalen
Även i år bjöd avd.3 personalen på sommarlunch vid Furuviks brygga. Tarja och Agneta hälsade och tackade alla.
 
LO-fack
Transport kom på ett kortare besök för att kolla uppställningsplatsen vid entreprenörsparkeringen för stora utställningsvagnen som skall ställas upp under höststoppet. Det som stör lite är att vagnen är tillgänglig först från onsdagen v38. I så fall kommer ett större tält att ställas upp där för LO-facken inledningsvis innan vagnen kommer.

23 juni


Ras bland unga inom facket
Sedan 1990-talet har den fackliga anslutningsgraden bland unga sjunkit som en sten. 1994 låg den på 77 procent bland de yngsta arbetarna. Nu är den på 38 procent.
Är du man/kvinna i 60-årsåldern, bor dessutom i Norrbotten och har en trygg anställning, då är sannolikheten mycket hög att du också har ett fackligt medlemskap. Den sannolikheten ser helt annorlunda ut om du i stället är en artonårig kille/tjej med tillfälligt restaurangjobb i Stockholm.
Det visar rapporten ”Facklig anslutning år 2017” från LO.
 
Totalt var 70 procent av alla anställda i Sverige fackligt anslutna under detta års första kvartal. Det är samma nivå som förra året. Däremot har anslutningsgraden bland arbetare sjunkit med en procentenhet, från 64 till 63 procent. Därmed fortsätter glappet mellan arbetares och tjänstemäns organisationsgrad att växa. Bland tjänstemännen var anslutningsgraden 74 procent både i år och förra året.
 
I rapporten redogörs också för skillnader utifrån ett antal andra faktorer:
• Kön. Kvinnor är fackligt anslutna i högre grad än män. Den skillnaden finns både bland arbetare och tjänstemän. Totalt är 73 procent av de anställda kvinnorna och 67 procent av männen med i facket.
 • Ålder. Skillnaden är stor mellan olika åldersgrupper. I de yngsta grupperna har anslutningsgraden minskat mycket kraftigt sedan 1990-talet. 1994 var anslutningsgraden 77 procent bland 16–24-åriga arbetare, i år ligger motsvarande siffra på 38 procent. Anslutningsgraden ökar sedan successivt med stigande ålder, tre av fyra arbetare i åldern 45-64 är med i facket. Mönstret med ökande anslutningsgrad i och med ökande ålder är detsamma för tjänstemän, men anslutningsgraden är i varje åldersgrupp högre än arbetarnas.
 • Sektor. I endast fyra sektorer är fler än 70 procent av arbetarna med i facket. Högst ligger tillverkningsindustrin, med en anslutningsgrad på 79 procent. Allra lägst är arbetarnas anslutningsgrad i restaurangsektorn; 28 procent. Även inom hotellsektorn, fastighetsservice, inom jordbruk, skog och fiske samt inom kultur, nöje och fritid är färre än hälften av arbetarna fackligt anslutna. Inte i någon sektor har tjänstemännen en anslutningsgrad på under 50 procent.
 • Anställningsform. Fast anställda är oftare med i facket än tidsbegränsat anställda. 69 procent av de fast anställda arbetarna var med under första kvartalet i år, medan 38 procent av de tidsbegränsat anställda var fackligt anslutna. Bland tjänstemännen var 76 procent av de fast anställda och 55 procent av de tidsbegränsat anställda med.
 • Ort. Anslutningsgraden är högst i Norrland och lägst i Stockholm, för både tjänstemän och arbetare. Skillnaden består även om man tar hänsyn till sådant som åldersfördelning och näringsgrenar på olika platser.
 • Födelseland. Totalt är 61 procent av alla utrikes födda anställda med i facket, att jämföra med 72 procent bland dem som är födda i Sverige.

Städdag Pappers exp. 152an
Det här har blivit en återkommande punkt i början på sommaren. Efter VU-mötet fortsatte vi att röja, den här gången i skrubbarna där det fanns en hel del skräp. Rätt snart hade vi rensat, lastat kärran och kört allt skräp till tippen. Bra jobbat!
 
Förhandlingsförberedelser
Veckans förhandlingsförberedelser var det sista innan sommaruppehållet och handlade bl.a. om vem från arbetsgruppen nytt/förändrat lönesystem som åker med på studiebesök till Domsjö 13-14/9, Överläggningar med Göranssons som går till central förhandling, Lokala reguljära förhandlingen, Dispensansökan 70-timmarsregeln inför höststopp, Protokolljustering m.m.
 
Sammanställning av förslagen Verksamhetsplanering 2018-2020
Peter och jag gick igenom alla förslag som framkommit vid styrelsens Kick off och skyddsombudsträffarna och tagit fram ett förslag till först VU och sen till styrelsen för behandling vid extra styrelsemötet i augusti.
 
Skyddsrond 152an
SHSO Peter genomförde skyddsrond både uppe vid avd.3s exp. och nere vid Sociala fonden. Några brister identifierades som kommer att åtgärdas.
 
Sommarlunch för personalen
Även i år bjöd avd.3 personalen på sommarlunch vid Furuviks brygga. Tarja och Agneta hälsade och tackade alla.
 
LO-fack
Transport kom på ett kortare besök för att kolla uppställningsplatsen vid entreprenörsparkeringen för stora utställningsvagnen som skall ställas upp under höststoppet. Det som stör lite är att vagnen är tillgänglig först från onsdagen v38. I så fall kommer ett större tält att ställas upp där för LO-facken inledningsvis innan vagnen kommer.

2 juni 2017

Inledning
Städstrejken avblåst – nytt kollektivavtal för städare klart.
I samband med att undertecknad var på Förbundet lade Pappers ett sympativarsel. Fastighets och SEKO behövde stöd från LO-förbunden för att få till en låglönesatsning i nivå de avtal som träffats inom industrin. Pappers varslade om övertidsblockad över hela vårt avtalsområde from 19/6, lagom till semestrarna, basta men snart kom beskedet:
Det blir ingen strejk för städare. Fastighets, Seko och Almega har tackat ja till ett bud från medlarna som enligt facken innebär löneökningar med 6,5 procent plus en låglönesatsning.
Medlarna överlämnade under fredagen en hemställan till Almega, Fastighets och Seko för avtalsområde Serviceentreprenad som alla tre parter valt att tackat ja till.  Det betyder att den strejk bland städare vid 20 arbetsplatser som skulle ha trätt i kraft torsdagen den 8 juni ställs in.
 
Sedan nya avtal blev klara inom industrin den 31 mars kräver samtliga LO-förbund som förhandlar att avtalen ska innehålla löneökningar om 6,5 procent under en treårsperiod, plus extrapengar i branscher och företag där det finns anställda som tjänar under 24 000 kronor i månaden.
 Arbetsgivarna, med Almega i spetsen, har hållit emot och sagt att ”märket” i årets avtalsrörelse är 6,5 procent – eventuell låglönesatsning måste betalas med fackliga eftergifter i fråga om arbetstider eller andra villkor. Det var då f.. då.
 Fastighets är givetvis nöjda och menar att lönerna höjs med totalt 1 612 kronor under de kommande tre åren. Utan låglönesatsning skulle den siffran ha varit 84 kronor lägre.  En viktig framgång för Fastighets är att även avtalets lägsta löner höjs med 1 612 kronor. Många städare lämnar yrket, och de som kommer i deras ställe anställs regelmässigt på avtalets lägsta lön.
 
Förhandlingsförberedelser
Veckans förhandlingsförberedelser handlade bl.a. om företagets förslag till dispens för 70 timmars regeln, Entreprenörsforum, Arbetsgrupp lönesystem, Protokolljustering, Lokalavtal Göransson-Pappers.

Överläggning 70-timmarsregeln
I den här överläggningen fortsatte vi diskutera 70 timmars-regeln. Den fastställdes i senaste avtalsrörelsen och skrevs in i Allmänna Anställningsvillkor § 4 Arbetstid, övriga arbetstidsfrågor.
Företaget vill ha dispens kring denna regel under årets höststopp för personer med uppstartsrelaterade arbetsuppgifter inom Teknik, Stoppsamordnare, Driftsingenjörer, Driftstekniker, PO, PK och några namngivna personer.
Facken hade förberett frågan och lade fram ett förslag som handlar om att, om facken skall gå med på denna dispens skall företaget acceptera förbättrade villkor för våra kamrater med beredskap. (se bilaga) Vi fortsätter överläggningarna 27 juni.
 
Entreprenörsforum
Ny sittning i detta forum, där även Niclas från Transport deltog. Inledningsvis berättade vi om planerna för årets deltagande från LO-facken. Bl.a. om upplägget om att ställa upp en typ av mässvagn vid entreprenörspakeringen utanför räddningstjänsten där LO-facken kan stå och dela ut frukostpåsar med lite gott i och facklig och skyddsinfoblad istoppad. LO/Folksam kommer också delta för att kunna ge lite försäkringsinformation för de som vill.
Företaget delgav oss också information om entreprenörstimmar för 2016, vilka entreprenörsfirmor som kommer under stoppet och vilka projekt som är i pipeline.
 
Arbetsgrupp lönesystem
Pappers och företaget träffades för att diskutera fortsatt arbete i gruppen. Bl.a. hur en befattningsvärdering går till och testade en variant. Vi planerade även för ett första besök vid ett bruk där man nyligen genomfört en förändring och infört ett nytt lönesystem, närmare bestämt Domsjö.
 
Styrelsemöte Pappers avd.3
Ämnen som var med på agendan och behandlades var bl.a. protokoll från VU och styrelsemöten, nominering till Arbetarörelsen intressenter, hemsidan, ekonomi, PM2 – Swedpaper, förslag till lönerevision 2017, Valberedningens förslag till kongressledamöter 2018, genomgång av styrelsens och ombudens förslag till verksamhetsplanering(VP) för 2018 – 2020, rapport om studier, försäkringar, ex. Förbundets förslag på utökat försäkringspaket, Mångfald och besök från ungdomsansvarige.
MBL info och förhandlingsrapport, Status överläggningar Pappers-Göranssons och företagets önskemål om dispens gällande 70-timmarsregeln och veckovilobrottet som nu lyfts till centrala parter.
Sommarplanering för styrelsen + VU och övriga frågor som ex. vad händer med framtagande av ny fana och nya foton på styrelsen. Kommande styrelsemöten, extra styrelsemöte 29/8 gällande framtagande av slutligt förslag till VP 2018-2020, ordinarie styrelsemöte           6/9 och 18/10 och extra styrelsemöte 19/10 för ekonomiutbildning för styrelsen.
 
Avdelningsmöte Pappers avd.3
Dubbla avdelningsmöten som denna gång bl.a. behandlade förslaget till lönerevision, valberedningens förslag till nominerade kongressledamöter och förhandlingsfrågor.  Båda mötena godkände båda förslagen. Därmed fastställdes lönerevision för 2017 och löneökningen kommer att utbetalas retroaktivt på junilönen. De nominerade kongressledamötena, ordinarie och ersättare kommer nu att väljas vid avdelningsmötet i oktober.
 
Utbildning LO-TCO
Jag har deltagit i ännu en bra utbildning som LO-TCO Rättsskydd levererar som handlar om ”Arbetstagares kritikrätt, yttrandefrihet och lojalitet” + nya lagar om visselblåsare och meddelarskydd. De redogjorde för:
Vad man får och vad man har rätt och inte rätt att göra och om lojalitetsplikten som finns som dold agenda i varje anställningsavtal, dvs. alla anställda förväntas förstå att man är lojal mot arbetsgivaren.  Likaså vilka risker det finns med sociala medier, internet och bloggsfären, vad man kan göra och man inte bör göra. En bra utbildning som vanligt från våra jurister.

Fusce faucibus, enim quis euismod placerat, felis purus pretium justo, sed faucibus odio ipsum non neque. Nullam tempor enim vitae felis blandit mattis. Fusce eu nibh arcu. Nullam dictum elit vel diam posuere posuere. Duis porta gravida mi, a pharetra nunc vulputate in. Maecenas convallis magna vitae porttitor iaculis.

Praesent eu porttitor enim. Curabitur id vulputate metus. Etiam quam mauris, scelerisque at urna ut, dignissim consequat ante. Mauris aliquet, dui volutpat luctus scelerisque, eros purus eleifend mauris, at semper arcu massa in sapien. Aliquam erat volutpat.

Phasellus id magna bibendum sem congue pretium. Phasellus urna tortor, vehicula eget massa ac, tincidunt convallis risus. Vestibulum id interdum lorem. Nam posuere magna eget orci varius tincidunt. Praesent vulputate dolor at feugiat viverra.
veckovecko
vecko