Kjelles krönika

Kjelles krönika – 23 september


Vad händer?

Äntligen kunde Papperstreans årsmöte 2020 genomföras.

Tack!

Jag vill börja med att tacka för fortroendet att få fortsätta som Papperstreans ordförande i ytterligare en period, fram till mars 2022.
Det blir min 5:e period som ordförande. Efter att varit vice-ordförande i fem år valdes jag till ordförande 2012.

Ordförandeuppdraget är ett av de finaste förtroendeuppdrag man kan få som facklig företrädare. Tänk vad mycket jag fått uppleva under den här tiden, många spännande och positiva upplevelser med människor, men även negativa händelser. Visst kan det vara tufft många gånger som t.ex. vid stora besparingsåtgärder, personliga ärenden eller liknande. Men har man som jag en styrelse, engagerade ombud, andra med förtroendeuppdrag, medlemmar och personal som backar upp när det blåser som mest så klarar man det mesta. Tillsammans är vi starka! Kom ihåg det! 

Nu börjar även jag se tiden an och jobbet med att hitta en ersättare för mig har påbörjats och fortsätter. Planen från min sida är att runda av ordförandeuppdraget vid årsmötet 2022, vi får väl se hur det går med det. Vi har iaf. påbörjat successionsarbetet och bl.a. adjungerar vi in två-tre yngre förtroendevalda till Papperstreans styrelsemöten, så de får en känsla av vad det handlar om. 
 

Årsmötet

Årsmötet genomfördes vid Hotell Winn för ca 30 medlemmar, vilket var bra med tanke på att middagen ställdes in.
Efter inledningstal, mötets öppnande och parentation valdes tidigare ordförande för Pappers avd.6 i Gästrike Hammarby Conny Jonsson till årsmötesordförande. Årsmötet genomfördes med sedvanlig agenda. I år handlade det om val av ordförande, studieorganisatör, tre ledamöter och fyra ersättare till styrelsen, två revisorer och revisorsersättare.

Det blev två förändringar i styrelsen, Per-Olov Olsson ersätter Jan Niskanen som ersättare från massaproduktion. Janne som varit styrelseersättare i över tre år fortsätter dock som skyddsombud och huvudskyddsombudersättare. Tack Janne för den här tiden och ett jättebra engagemang i styrelsen.
Lars Koivumäki gör comeback i styrelsen som ersättare från Fabriksplaneringen.

Det blev även byte inom revisorerna. Lars Högfors backar till revisorsersättare och Göran "klacken" Larsson kliver upp som ordinarie revisor.

Årsmötesordförande Conny Jonsson höll ett avslutningstal om gamla tiden och episoder som hänt tidigare i distriktet, men även vad han sysslar med nu för tiden innan mötet avslutades. Efter styrelsens konstituering inmundigas kaffe med gotta till.  


Hantering av u-tid

U-tiden är en het fråga bland medlemmarna just nu, alltså frågan om hur u-tiden skulle hanteras framöver.

Frågan ställdes i samband med att Företaget ställde in all verksamhet och flyttade årsstoppet med ett ändrat schema för några vdelningar. 
Företagets svar var att inplanerad u-tid som inte längre behöver utföras på grund av att utbildningar, teamträffar, vårstopp m.m. som ställts in, skall omplaneras med fokus på ersättarbehov tex. sjukfrånvaro. Ersättning ska utgå för ej schemalagd u-tid.
Men om u-tiden inte hinner utföras under året pga. denna speciella situation kan den komma att skrivas av.

Nu har vi fått reda på att Företaget gått ut med information om att all u-tid skall göras. Tydligen har det informerats på olika vis också.
En del får det presenterat muntligen av sin respektive gruppchefer medan andra får info via mail trots att man är ute och jobbar...

Pappers har starkt ifrågasatt detta och vi menar att förutsättningarna har förändrats under året vilket Företaget måste ta hänsyn till.  

Vi har frågan under behandling både med Företaget och Förbundet.
 
Vill ändå stryka under Företagets tidigare svar i förhandlingar:
- Om u-tiden inte hinner utföras under året pga. denna speciella situation kan den komma att skrivas av.

Det som är viktigt nu är att man fortsätter jobba med sin u-tid, det är både en rättighet och skyldighet att göra den. Ni kan också själva begära att få utföra u-tid, nekar er närmaste chef till det vill jag att ni mailar mig och meddelar av vilken anledning de nekat. 

Vi jobbar vidare med u-tidsfrågan.


Årsstoppet

Vi fick en del frågor innan årsstoppet som behandlades under min semester, bl.a. vad gällde mertiden som A-, B-, D- och F-skiftet  skulle göra och hur den skulle utbetalas vilket reddes ut att den skulle komma i en klumpsumma på lönen i september. 
 
För 2-skiftare skulle individuella lösningar tillämpas, gruppchef skulle ansvara för att rätt schema och semester låg inlagd i Medvind. Om man arbetade utanför ordinarie arbetstid fungerade det som vanligt med stämpling av övertid.
 
Under överläggningarna hade vi rådgivning med förbundet och ställde bl.a. frågan som flera av Pappers medlemmar ställt -
Kan Företaget göra så här och gå mot semesterlagen? och Förbundets svar var tydligt, Ja, absolut, i det här läget kan Företaget hävda ”force majeure” eller särskilda skäl och vare sig vi ville eller inte kunde de besluta att förlägga årsstoppet vecka 32.
Därför uppmanade Förbundet oss att förhandla fram så bra extra villkor som möjligt, för annars kör de enligt gällande avtal utan något extra.
 
Pappers och övriga fack presenterade då ett förslag på ekonomisk kompensation som Företaget inledningsvis förkastade med hänvisning till Företagets besparingskrav. Därefter fortsatte vi förhandla om extra ekonomisk kompensation och villkor, utöver de villkor som gäller enligt avtal för alla som drabbas på ett eller annat vis. 
 
Pappers och övriga fack lyckades få till lite extra bra villkor för våra medlemmar, (både dagtid och skift) och de som drabbas skulle kompenseras mer än de avtalsenliga villkor som gäller för de ändringar som flytten av stoppet innebar.

Alla som drabbats på något vis pga av flyttat stopp måste kolla lönebeskedet nu i september så man fått rätt betalning för dessa veckor!
Vi har fått signaler om att det kan finnas felaktigheter på septemberlön för flera av medarbetarna vilket vi kommer lyfta med Företaget.


Avtalsrörelsen

Som ni kommer ihåg ajournerade Pappers likasom andra förbund årets avtalsförhandlingar till den 1 oktober.
Avtalet är prolongerat till den 31 oktober. Lokalavtal och riksavtal gäller som ni vet precis som vanligt fram till dess.

Det innebär att de nu snart börjar förhandla igen, närmare bestämt den 1 oktober och då har man en månad på sig att bli överens, innan avtalet löper ut. När förhandlingarna återupptas är det från samma läge som när man slutade.
Jag återkommer med mer info när jag vet mer.

​​​​​​​
Ha de bra!
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​// Kjell

​​​​​​​

Kjelles krönika – 15 september


Vad händer?

Papperstreans Årsmöte 2020

Nu är det äntligen dags för Papperstreans årsmöte.
Vi kör den 22 september 18:00 på Hotel Winn i Gävle.
Tyvärr måste vi ställa in middagen pga. Covid-19, men en fika med något gott till blir det!

För att ha koll på deltagarantalet vill vi att du anmäler dej senast fredag 19 september.
Maila till papperstrean@telia.com eller via kontaktformuläret på papperstrean.se

Ur förslag till dagordning är det bl.a. behandling av årsberättelserna, val av ordförande, studieorganisatör, tre ledamöter och två revisorer, alla på 2 år
 

Hantering av u-tid

U-tiden är en het fråga bland medlemmarna nu och det förstår vi.
Under två-tre månader i våras blev allt inställt pga. Covid-19. All schemalagd/planerad u-tid  kunde inte genomföras.
Frågan hur den u-tiden skulle hanteras ställdes i samband med att Företaget ställde in all verksamhet och flyttade årsstoppet med ett ändrat schema för några avdelningar.

Företagets svar var att inplanerad u-tid som inte längre behöver utföras på grund av att utbildningar, teamträffar, vårstopp m.m. som ställts in, skall omplaneras med fokus på ersättarbehov tex. sjukfrånvaro. Vid omplanering kommer ersättning utgå för ej schemalagd u-tid.
Om u-tiden inte hinner utföras under året pga. denna speciella situation kan kan komma att skrivas av.

Nu har vi fått reda på att Företaget gått ut med information om att all u-tid skall göras, vilket Pappers starkt ifrågasatt.
Vi menar att förutsättningarna har ändrats under året vilket Företaget måste ta hänsyn till.  

Vi har dialog med Företaget och frågan kommer att behandlas i kommande lokala reguljära förhandling. 


Dags att motionera

Nu är det dags att skriva motioner till Pappers förbundsmöte i slutet av november. Motionstiden går ut den 1 oktober.
Om ni behöver hjälp med hur man skriver så hör ni av er till undertecknad, men här kommer lite tips:

BAKGRUND:
Inledning / Sammanfattning av motion. Skriv tydligt och kortfattat.

BESKRIVNING AV ÄRENDET.
Beskriv problemet (med ev. frågeställningar) och varför behov av ändring/förbättring behövs.
    - Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?
    - Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
    - Beskriv eventuella möjligheter och hinder.

BEDÖMNING:
Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet.

JAG YRKAR ATT:
Yrkande #1
Ev. yrkande #2

​​​​​​​
Ha de bra!
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​// Kjell

​​​​​​​

Kjelles krönika – 6 september


Vad händer?

Invigning av Kastvallens Grillarrangemang och Utegym - "Kastgrillen"

På tisdag den 8 september 16:00 blir det invigning av Kastvallens Grillarrangemang och utegym ”Kastgrillen”
Platsen för invigningen är ”Kastet” platsen där våra pionjärer startade Kastets Sågverk som blev Korsnäs och idag är BillerudKorsnäs AB.
 
Invigningen börjar 16.00 vid ”Kastgrillen” som är ett samverkansprojekt mellan IK Huges Veteraner, BillerudKorsnäs AB och Gävle Kommun.
 
Konferencier är Rolf Wiberg
Det kommer tre stycken invigningstalare
Stig Karlsson – Ordförande för IK Huges Veteraner
Ingmari Andersson Drugge – Billerudkornäs AB
Göran Arnell – Gävle Kommun
 
I samband med invigningen kommer det att anordnas ”en mindre förtäring” vid Kastgrillen,
 
Välkomna till Kastvallen och Kastgrillen den 8 september, kl. 16.00Papperstreans Årsmöte 2020

Nu är det äntligen dags för det dubbelt inställda årsmötet.
Vi kör 22 september på Hotel Winn.
Tyvärr måste vi ställa in middagen pga. Covid-19, men en fika med något gott till blir det!

För att ha koll på deltagarantalet vill vi att du anmäler dej senast fredag 19 september.
Maila till papperstrean@telia.com eller via kontaktformuläret på papperstrean.se

Hjälp till att sprid informationen.

Ur förslag till dagordning är det bl.a. behandling av årsberättelserna, val av ordförande, studieorganisatör, tre ledamöter och två revisorer, alla på 2 år
 


Frågor som vi lyft med företaget i förhandlingar och andra forum. bl.a.
 
Hantering av u-tid som var tänkt att genomföras under stoppvecka vecka 19 och övrig schemalagd/planerad u-tid som är inställd pga. Covid-19 och kvarstående u-tid för året.

Företagets svar är att inplanerad u-tid som inte längre behöver utföras på grund av att utbildningar, teamträffar, vårstopp m.m. som ställts in, skall omplaneras med fokus på ersättarbehov tex. sjukfrånvaro.
Vid omplanering kommer ersättning utgå för ej schemalagd u-tid. Om u-tiden inte hinner utföras under året pga. denna speciella situation kan den komma att skrivas av.

Omplaceringar efter företagets organisationsförändringar pga. besparingsprgorammet Melius är en annan fråga vi lyft. Detta med anledning av hur det hanterats. Flera av medarbetarna har fått information via mail eller sms och inte muntligen från närmaste chef.

Övertid och veckolvilofrågor är också något vi lyft och haft överläggningar kring. Även frågor gällande övergångar för de som hoppat mellan skiftlagOrtvikens Pappersbruk

Mina och avdelning 3:s tankar går nu till de drabbade vid SCA Pappersbruk i Ortviken.

Det var i förra veckan som SCA meddelade att tryckpapperstillverkningen vid det snart 65 år gamla pappersbruket i Ortviken vid Sundsvall läggs ned inom det närmsta halvåret.

I stället vill skogskoncernen ställa om och börja tillverka massa till hygien- och förpackningsprodukter. Företaget investerar 1,45 miljarder i produktionen av så kallad kemiskt förbehandlad termomekanisk massa, CTMP. Den nya anläggningen planeras i Ortviken från 2023, men den kommer inte kräva fler än 100 anställda.
​​​​​​​
Detta innebär att ca. 650 anställda på Ortviken, majoriteten Pappersmedlemmar, riskerar att förlora sina jobb. Ordförande för Pappers avd.16 Jan Öberg har haft bråda dagar i förhandlingarna med arbetsgivaren och de många samtalen som han haft med sina arbetskamrater och medlemmar. Oron är givetvis stor och många mår förstås väldigt dåligt.
 


Dags att motionera
Nu är det dags att skriva motioner till Pappers förbundsmöte i slutet av november. Motionstiden går ut den 1 oktober.
Om ni behöver hjälp med hur man skriver så hör ni av er till undertecknad.


​​​​​​​
Ha de bra!
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​// Kjell

​​​​​​​

Kjelles krönika – 18 augusti 


Tillbaka i verkligheten!

Semestrar och sommaren börjar gå mot sitt slut och vi börjar komma tillbaka i verkligheten igen.
Årsstoppet är över för denna gång och förhoppningsvis har det gått bra, men vi får säkert anledning att komma tillbaka i den frågan.
Jag tänkte lite kort återkoppla om det som hänt under sommarveckorna.


Skyddsombudsträffar

Vi har efter långa diskussioner med många berörda bestämt att köra igång våra ombudsträffar från den 9 september. Det innebär att alla ombudsgrupper hinner med två träffar innan vi förhoppningsvis kan ha våra stora ombudsträffar i december om allt går enligt plan.
Även Huvudskydds (HSO)-träffarna kommer att genomföras 18 september och 4 december som tidigare planerats. HSO och Fibers träffar kommer att genomföras vid Visitor-center i Pelarsalen, medan övriga ombudsträffar blir vid 152:an.
 
I båda lokalerna kommer gällande Coronaregler att gälla och måste också följas. Detta av hänsyn till övriga personer som jobbar och vistas på 152:an och Visitor center. Vi vet att där finns anställda med oro och personer som tillhör riskgrupper. Om dessa regler inte följs måste vi av hänsyn till dessa personer ställa in resterande träffar under året. Vi kommer att skicka ut info till ansvariga i grupperna om förhållningsregler för detta under vecka 34.
Ansvariga för grupperna ser också till att kalla för dessa träffar.


Årsstoppet

Vi fick en del frågor innan årsstoppet som behandlats under min semester. Frågor gällande bl.a. stämpling för skiftgående personal dvs. för C och E-skiftare under årsstoppet. Den här frågan dryftades lite innan jag gick på semester och har därefter klarlagts.
Den informationen har respektive gruppchef informerat sin närmaste medarbetare om. 
Lön har fått en genomgång av HR, vilka som ska jobba och vad man har rätt till för ersättning. Lön kan därefter kolla att gruppchef fyllt i rätt uppgifter.
 
När det gäller mertiden som A-, B-, D- och F-skiftet kommer göra kommer den att utbetalas i en klumpsumma på lönen i september. 
 
För 2-skiftare tillämpas individuella lösningar, gruppchef ansvarar för att rätt schema och semester ligger inlagt i Medvind. Om de arbetar utanför ordinarie arbetstid fungerar det som vanligt med stämpling av övertid.
 
Mitt tips är iaf. att alla som jobbar vecka 32+33 kollar lönebeskedet i september så de fått rätt betalning för dessa veckor!


Bemanningsfrågor

Vi får frågor kring bemanningen lite då och då och inte minst under sommar och semesterperioden.
En avdelning som berörts i sommar är renseriet/sållhus. Där man vid tre kända tillfällen kört under den plan som enligt uppgift finns som körbemanning. Tre tillfällen som man inte har lyckats få ut ersättare vid sjukdom och därför kört renseri/sållhus på två operatörer.
Företaget säger att beslut kan fattas om att köra under minbemanning om de som skall köra tillsammans med gruppchef eller produktionskoordinator bedömer att det är okej. Sedan skall ett tillbud skrivas i PIA. 
Företaget säger också att det är en situation som ingen vill hamna i men ibland hittar man ingen annan lösning.  

Det är viktigt att komma ihåg om man får frågan från gruppchef eller annan chef om man kan tänka sig att köra under bemanningsplan, att tänka till och berätta att det inte känns bra. Man kanske känner sig osäker och då är det viktigt att våga säga till om det. Gör man det ändå så kom ihåg att skriva en risk/tillbud i PIA vid det tillfället.

Vi har även fått lite synpunkter på de förändringar som skiftlagen vid PM4/5 fått presenterat för sig. Även hur det har informerats på för vis. 
Vi har lyft frågan med HR för att markera att den hanteringen inte är Ok. 


Ekmanska Stiftelsen

Det börjar bli dags att föryngra lite i avdelning 3:s uppdrag och ett led i det är att avdelning 3:s styrelse i sommar beslutat att förändra Pappers styrelserepresentation i Ekmanska stiftelserna. (Ekmanska där vi som anställd bl.a. kan söka bidrag till våra barns lägerverksamhet, make/maka/sambos, änka/änklings eller minderårig barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård m.m.)
Undertecknad lämnar uppdraget och ersätts av tidigare suppleanten Anders Blom. Michael Wallin ersätter Anders Blom som suppleant i Ekmanska. 


Ny VD på BillerudKorsnäs

I mitten av juli blev det officiellt att styrelsen för BillerudKorsnäs hade utsett Christoph Michalski till ny VD och koncernchef. Han efterträder Lennart Holm, som har varit tillförordnad VD och koncernchef sedan november 2019. Christoph Michalski tillträder positionen den 1 november 2020.
Lennart Holm lämnar sin position i samband med att Christoph Michalski tillträder sin nya position, men kommer att vara kvar i bolaget som rådgivare fram till slutet av 2020.

​​​​​​​
Ha en fortsatt skön sommar!
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​// Kjell

​​​​​​​

Kjelles krönika – 30 juni


Medlemsvärvarkampanj!

Kampanjen med att värva nya medlemmar har pågått en tid och resulterat i ca 15 nya medlemmar, både sommarjobbare och tillsvidareanställda. 
Det är riktigt roligt och jag vill hälsa de välkommen i föreningen Pappers!
Jobbet med att värva medlemmar fortsätter och pågår hela tiden. Om ni träffar på en kollega som inte är medlem, be då personen kontakta Pappers avd 3, på 026-191053 så hjälper vi till att informera och skriva in personen som medlem. 


Årsstoppet

Vi får fortfarande en massa frågor kring stoppet och planeringen. Några har fått mycket tid inplanerat och några har väldigt lite tid inplanerat.
Vi får fortfarande frågor kring "villkor gällande ersättning" nu senast om möjlighet att ta övertid i pengar, komp alt. pension. Dessa frågor håller vi på att utreda och företaget har lovat återkomma i frågan. ​​​​​​​
När det gäller planeringen och något ser konstigt ut måste ni omgående prata med närmaste GC och påtala det ni ser som orimligt.
Då kan GC försöka lösa det per omgående. Gör de inget trots påpekande från er hör ni av er till oss, (mina ersättare, läs nedan) 


Semestertider

Nu är timmarna räknade för min del. 
Imorgon onsdag 1 juli går jag på semester och återkommer onsdag 29 juli.
(Jag kommer att kolla av mail och mobil mellan varven)
 
Nedan angivna personer ersätter mig under angivna tid:
 
1:e vice ordförande Michael "Walle" Wallin                     1-10 juli                070-7951581

2:e vice ordförande Bo Myrberg                                          13-17 juli              070-7951458
 
SHSO Peter Karlsson finns tillgänglig hela sommaren                                 070-7952637
 
Kontakta någon av dessa personer om ni har frågor gällande Pappers.
​​​​​​​
Ha en fortsatt skön sommar!
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​// Kjell

​​​​​​​

Kjelles krönika – 28 juni


Lite uppdaterad info!

Medlemsvärvarkampanj!

I vanliga fall brukar vi träffa sommarjobbare i mitten på juni vid Visitor-Center för att informera om Pappers och lämna över material kring medlemskapet. I år blev det annorlunda pga. Covid-19. och fick därför titta på alternativa vägar att nå ut med den informationen.
Det jag nu gjort är att jag har skickat mail med information om Pappers till alla sommarjobbare vid BK, SwedPaper och Göranssons. Men inte bara till de utan även till de tillsvidareanställda som inte är med i Pappers och informerat om varför man bör gå med nu.

Som ni säkert läst eller hört talas om så har Pappers äntligen beslutat om att införa en inkomstförsäkring till alla Pappers medlemmar som börjar gälla den 1 juli. Men varför skall man gå med just nu?
 
Frågor och svar,
frågor som brukar komma upp vid de här träffarna är:

Varför så bråttom, kan jag inte vänta med att gå med i Pappers till 1 juli eller senare?

Det finns en viktig fördel att gå med innan 1 juli 2020 och det är att Pappers inkomstförsäkring träder i kraft den 1 juli. Alla som är medlemmar i Pappers och Pappers A-kassa kommer direkt att omfattas av försäkringen.​ Viktigt att komma ihåg att man även måste vara med i Pappers A-kassa.
Blir man medlem 1 juli eller senare har man 12 månaders karens om man skulle bli arbetslös.
Inkomstförsäkringen kompletterar inkomstbaserad ersättning från a-kassan och ingår i medlemskapet from 1 juli 2020.
Genom inkomstförsäkringen får medlemmen ett skydd upp till 80% av en ersättningsbar inkomst upp till en inkomst på 50 000 kr per månad. ​Inkomstförsäkringen kan ge ersättning i 300 dagar. Det är den klart bästa inkomstförsäkringen något av fackförbunden har.
 
Varför då vänta? 

Vänta inte utan hör av så snart som möjligt till papperstrean@telia.com
Ni kan också maila papperstrean.tarja@telia.com eller till mig kjell.olsson@billerudkorsnas.com
Det går också bra att ringa Tarja på Pappers exp. på 026-191053, så får ni hjälp att bli medlem i Pappers.
 
Varför skall man gå med i facket?

Det finns många bra exempel, men tex av samma anledning som man ska ha hemförsäkring, bilförsäkring, livförsäkring m.m. Allt kan hända och då är det bra att vara försäkrad för att få den hjälp man behöver. För att inte tala om alla bra försäkringar och allt annat stöd som ingår vid medlemskap.
En viktig nyhet för i år är att vi äntligen får en inkomstförsäkring som gäller vid all arbetslöshet from 1 juli.

Men jag har ju bara sommarjobb?
Samma där, allt kan hända under den här korta tiden, t.ex. om du gör illa dig på fritiden och behöver uppsöka sjukvården. Då kan du ha rätt till ersättning för skadan. Sommarjobbet kan mycket väl förlängas och då är det bra att vara med i Pappers och Pappers A-kassa från början.
 
Om jag är medlem i ett annat fack?

Då är det bra att byta till Pappers, eftersom andra fack inte kan våra avtal och kan hjälpa dig om det uppstår problem.
Kontakta Pappers exp. så kan vi informera hur övergången går till.

Jag fortsätter studera efter sommaren. Är det nödvändigt att gå med i facket denna korta period?
Just därför bör du gå med i Pappers nu. Om du är med i Pappers och studerar är du befriad från avgift under studietiden.
Du måste bara lämna in ett intyg på att du studerar. Du betalar bara fackavgift när du får inkomst.
 
Prata med era kollegor om vikten att gå med i Pappers så snart som möjligt!
Veckan som gick avslutades med lokal reguljär förhandling. Frågor som behandlades var bl.a.

 
MK för Våtändesoperatör vid Kartongbruket

Frågan som funnits med på agendan en längre tid. Den handlar om möjligheten till att få ett MK-tillägg när man utför något utanför ordinarie befattning för de befattningshavare som innehar en speciell kompetens. Ett exempel var de Våtändesoperatörer som upprätthåller fler än två befattningar, något som breddar den totala kompetensen avsevärt på berörda skiftlag, vilket underlättar vid personalfrånvaro, semesterperioder och utbildning av nya medarbetare.
Företaget återkom vid denna förhandling och meddelade att en diskussion hållits med Kartongbrukets ledning. Företagets svar är att lönesättningen för Våtändesoperatör är T20 och att inget MK-tillägg kan erhållas.
 
Framtida skiftlagssammansättning vid Kartongbruket
Inom Kartongbruket har ett förslag om framtida skiftlagssammansättning efter genomförd omorganisation arbetats fram. Företaget har haft dialog med huvudskyddsombud och informerat om förslaget. Omflyttningar utifrån detta har nu påbörjats. Tyvärr saknas frivillighet från ett par medarbetare. Företaget ville ändå formalisera förändringen vid denna förhandling.
Vi ville uppdatera oss med ombuden om ev. frågetecken finns innan vi kunde svara och framförde även tveksamheter kring hur förändringarna kring skiftbyten förmedlats till berörda medarbetare. Parterna var överens om att samtal av detta slag måste ske fysiskt och inte via mobil eller mail.
Efter en ajournering fastställde företaget ensidigt omplaceringarna.

Ersättarbehov
En fråga där vi ville ha företagets syn på att operatörer får ersätta på befattningar pga. personalbrist där de inte är färdigutbildade för, dvs operatörer som inte utfört befattningsprov och är godkänd.
Företaget svarade att operatörer som är under utbildning kan köra med stöd från annan befattningshavare på skiftet.
Vi påtalade att det kan fungera men att det blir en ökad belastning och utökat ansvar för den befattningshavaren som kan innebära en ökad risk, framförallt när det blir problem.
Dialogen med gruppchef/produktionskoordinator är i dessa fall viktig om en medarbetare inte känner sig redo för ansvaret.

Vi påtalade då att om personen känner sig osäker, kan personen be om en skriftlig beordran med hänvisning till just den osäkerheten.
Skyddsombud kan också, om det är risk för hälsa och säkerhet, i undantagsfall stoppa detta.
​​​​​​​
Vad gäller betalning i dessa fall anser vi att personen ska ha betalt för den befattningen personen är i vilket inte företaget anser.
De menar att betalning utifrån nuvarande befattning utgår i dessa fall och att frågan får isåfall lyftas från fall till fall.


Jag fortsätter hålla er informerade via Papperstreans hemsida fram till min semester börjar, den 1 juli. Därefter blir det ett uppehåll en kort tid. Ring mig om ni funderar över något på 070-7951591.

Ha en riktigt skön sommar!
​​​​​​​
​​​​​​​// Kjell

​​
​​​​
​​​​​​​

Kjelles krönika – 19 juni


Lite uppdaterad info!

Trevlig Midsommar!

Midsommar är Sveriges stora sommar­fest. Solen och värmen har kommit och nätterna är långa och ljusa.
Passa på och njut av denna härliga tid!

 
Besparingsprogrammet ”Melius”
 

I veckan fortsatte och avslutades hanteringen av övertaligheten på företaget. En person som inte har erbjudits någon plats av företaget, men som haft fortsatt erbjudande om avgångsvederlag, accepterade och skrev under erbjudandet i veckan.  
Det är en fruktansvärd situation man kan hamna i, när man inte erbjuds någon plats i företaget. Istället för att bli uppsagd och föra tvist i frågan om rätten i turordningsreglerna i LAS, och hela den processen, väljer man istället att acceptera erbjudande om avgångsvederlag och slutar på företaget.

För de som nu valt att skriva på avgångsvederlag så kommer omställningsföretaget "Ranstad risesmart" att hjälpa till med coaching åt dessa för att försöka få ett nytt jobb eller att förbereda pension. 
 
 
Årsstoppet


Det verkar som planering för semesterförläggning och individuella lösningar vid avdelningar som berörs av flyttade årsstoppet är klara och har meddelats ut till flertalet medarbetare på berörda avdelningar. Vi får dock en massa frågor kring planeringen. Några har fått mycket tid inplanerat och några har väldigt lite tid inplanerat. Vi får fortfarande frågor kring "villkor gällande ersättning" och om företaget kan planera in arbete, helgen lördag + söndag mot huvudsemester. ​​​​​​​
Tydligen har planeringen på avdelningarna gjorts lite olika för medarbetarna. Fördelningen av inplanerad tid ser väldigt olika ut. Om något ser konstigt måste ni omgående prata med närmaste GC och påtala det ni ser som orimligt. Då kan GC försöka lösa det per omgående. Gör de inget trots påpekande från er hör ni av er till mig. 


​Regionala Skyddsombud

Förra året dog nästan 50 arbetare på våra arbetsplatser och 130 000 anmälningar om arbetsskador lämnades in. Att då komma med förslag som skulle sätta oss arbetare i en ännu sämre sits är helt förödande, Svenskt Näringsliv (SN) föreslår att man tar bort de regionala skyddsombuden och helt frikoppla skyddsombuden från facket, något som skulle ”stärka det lokala skyddsarbetet” säger SN.
 
De hänvisar till kontakten de har med sina medlemsföretag. Men, har de någon kontakt med oss arbetare i frågan kan man undra? Det är nämligen vi som far illa utav den livsfarliga arbetsmiljön.
De menar att fackförbunden i dag har för mycket inflytande och att man hindrar personer som inte är anslutna till facket att bli skyddsombud.
 
Till att börja med, om ett skyddsombud stöter på problem hos sin arbetsgivare så kan denna vända sig till facket eller Arbetsmiljöverket för hjälp. Arbetsmiljöverket har väldigt långa handläggningstider, det finns exempel där så kallade ”6.6.a” haft handläggningstider på månader, vilket inte är rimligt i arbetsmiljöarbetet.
 
Facket däremot och de regionala skyddsombuden företräder arbetare och när det kommer till arbetsmiljö så görs ingen skillnad på om du är medlem i facket eller ej, alla förtjänar en bra och säker arbetsmiljö.
 
Många kollektivavtal reglerar också arbetsmiljöfrågor, ett typiskt exempel i byggbranschen är regler kring personalutrymmen. Ett kollektivavtal kan endast de avtalsbärande parterna hävda. En person som inte är medlem i facket kan således inte hävda något kollektivavtal och skulle inte kunna hjälpa sina kollegor i sådana frågor.
 
Saknas det medlemmar i facket på arbetsplatsen så kan redan i dag de anställda utse ett arbetsmiljöombud. Seriösa företag vet att vi måste samverka för att få till en bra arbetsmiljö. Många företag välkomnar när facket kommer ut och hjälper dem i sitt arbetsmiljöarbete. Tyvärr finns det företag som missköter sig och levererar direkt livsfarlig arbetsmiljö till sina anställda och där måste vi skyddsombud tyvärr alldeles för ofta lägga ett skyddsombudsstopp.
 
Förra året dog nästa 50 arbetare på våra arbetsplatser, lägg därtill 130000 arbetsskadeanmälningar. Då förstår man att arbetsmiljön har väldigt stora brister. Att då komma med förslag som skulle sätta oss arbetare i en ännu sämre sits är helt förödande. Hur tänker SN???


Jag fortsätter hålla er informerade via Papperstreans hemsida fram till min semester börjar, dvs. den 1 juli. Därefter blir det ett uppehåll en kort tid.

Ring mig om ni funderar över något på 070-7951591.

Ha en riktigt Trevlig Midsommar!
​​​​​​​
​​​​​​​// Kjell

 ​​​​
​​​​​​​

Kjelles krönika – 7 juni


Lite uppdaterad info!

LAS-utredningen
 

I veckan presenterades utredningen om hur LAS (Lagen om anställningsskydd) kan förändras. Parterna har tidigare uttalat missnöje. Här måste fack och arbetsgivare kunna hitta en bättre lösning.
 
Förra året tillsatte regeringen en utredning om hur LAS kan förändras. I måndags presenterade utredaren sina förslag. Förslagen som om de genomförs innebär en genomgripande förändring av LAS. Arbetsgivarna skulle få möjlighet att undanta fler personer från turordningsreglerna och välja vem de vill behålla om två personer har varit anställda lika länge.
 
Möjligheten att undanta nyckelpersoner höjs från två till fem, och den gäller för alla arbetsgivare oavsett storlek. Kravet på saklig grund vid uppsägning kvarstår, men möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning hos en arbetsgivare med högst 15 anställda försvinner. I dag kan en anställd behålla både sitt jobb och sin lön medan en tvist pågår.
 
Motivet för det här lagförslaget är att de långa tvistetiderna, som inte sällan kan uppgå till flera månader, orsakar arbetsgivaren höga kostnader. Däremot föreslår utredningen att de högsta skadeståndsnivåerna vid osaklig uppsägning höjs. Utredningen föreslår att arbetsgivarna ska bli juridiska skyldiga att ”i skälig utsträckning” erbjuda kompetensutveckling såväl till tillsvidareanställda som tillfälligt anställda.
 
Arbetstagarna ska ha rätt till den kompetensutveckling som behövs i samband med förändringar av arbetsuppgifter eller arbetsgivarens verksamhet. Dessutom föreslås gränserna för visstidsanställdas företrädesrätt till tillsvidareanställning och återanställning sänkas till 9 månader.
 
Facket är inte nöjt med utredningens förslag. Många fackföreningar har tidigare sagt att de hellre ser att arbetsgivare och fack förhandlar om arbetsrätten.
 
Vi får förutsätta att förslagen på försämringar aldrig blir verklighet. Den här utredningen hör hemma i ett arkiv där den kan få samla damm eller slängas i sopkorgen. Det är arbetsmarknadens parter som ska göra upp om arbetsrätten utan inblandning från politiker.
 
 
Besparingsprogrammet ”Melius”
 

I veckan fortsatte hanteringen av övertaligheten på företaget. En person som inte har erbjudits någon plats av företaget, men har fortsatt erbjudande om avgångsvederlag, överväger nu att driva ärendet eller att ta erbjudandet om avgångsvederlag. Fortsättning följer.

För de som nu valt att skriva på avgångsvederlag så kommer ett omställningsföretag att hjälpa till med coaching åt dessa för att försöka få ett nytt jobb eller att förbereda pension. Omställningsföretaget Antenn eller som de nu heter ”Randstad risesmart” besökte oss i veckan.
De informerade oss om deras uppdrag för att hjälpa och coacha Papperstreans medlemmar för livet utanför BK. Vi kommer att ha avstämningsmöten med jämna mellanrum för att ha koll på att de gör jobbet.
 
 
Årsstoppet


Det verkar som planering för semesterförläggning och individuella lösningar vid avdelningar som berörs av flyttade årsstoppet är klara och har meddelats ut till flertalet medarbetare på berörda avdelningar. Ett par av de frågor vi fick i veckan var "villkor för ersättning bruten semester" och om företaget kan planera in arbete, helgen lördag + söndag mot huvudsemester. Ja det kan de, om man är överens med medarbetaren om planeringen.
Företaget kan däremot inte tvinga någon till detta. Omfattar semesterledigheten minst nitton dagar har arbetstagaren rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut såväl omedelbart före som omedelbart efter ledigheten. 
​​​​​​​
Tydligen har planeringen på avdelningarna gjorts lite olika för medarbetarna. Fördelningen av inplanerad tid ser väldigt olika ut. Om något ser konstigt måste ni först prata med närmaste GC och påtala det ni ser som orimligt. Då kan GC försöka lösa det per omgående. Gör de inget trots påpekande från er hör ni av er till mig. 

 
Semestertider
 

Semestern har börjat för flera och därför vill jag passa på att önska er en skön och avkopplande semester.


Jag fortsätter hålla er informerade via Papperstreans hemsida fram till min semester börjar, dvs. den 1 juli. Därefter blir det ett uppehåll en kort tid.

Ring mig om ni funderar över något på 070-7951591.

Ha de!
​​​​​​​// Kjell

 ​​​​
​​​​​​​

Kjelles krönika – 31 maj


Lite uppdaterad info!

Årsstoppet

Inget nytt gällande årsstoppet vecka 32. Planering för semesterförläggning och individuella lösningar vid avdelningar som berörs av årsstoppet skulle vara klara i mitten av maj, men vi har ännu inte fått den presenterad för oss. Jag återkommer när vi fått del av den.

 
Sommarjobbare

Nu är äntligen våra sommarjobbare på väg in, en del har redan börjat och en del står i startgroparna för att komma in och hjälpa till under sommaren. Normalt brukar Pappers träffa sommarjobbarna i samband med en introduktionsdag, men i år är det inte som ett vanligt år.
Vi får tyvärr inte möjlighet att träffa dem för att informera om och fördelarna med att vara med i facket och att gå med i Pappers.
Introduktionsdagen har ställts in pga. Corona Covid-19. Eftersom vi inte ska vara ute och röra oss i verksamheten mer än nödvändigt, vill vi gärna att ni pratar med sommarjobbarna om att de kontaktar Papperstrean omgående så de får den informationen som de ska ha av oss och i samband med det möjlighet att bli medlem i Pappers
Be sommarjobbarna maila oss på papperstrean@telia.com eller ringa 026-191053 så kan vi berätta och informera lite vad det innebär.


Informationsträffar för Papperstreans nyvalda skyddsombud

Vi har vid ett par tillfällen de senaste veckorna genomfört informationsträffar för några av våra nyvalda skyddsombud, dvs. de som är helt nya.
Vi har gått igenom vad rollen som skyddsombud innebär, kikat på en uppdragsbeskrivning för uppdraget, vilka de är valda av och företräder. 
Hur skyddsombudsorganisationen och rådsstrukturen ser ut, handläggning av en arbetsmiljöfråga och dess väg, tillbudsrapportering, begäran om åtgärder eller undersökningar, rätten att avbryta ett arbete och sist men inte minst fadderverksamheten.
Vi gick också igenom organisationen från LO till Pappers avd 3 och hur den är uppbyggd, lite om A-kassan, de lagar och avtal vi berörs av och lite ekonomi, vad fackavgiften går till. 

Kolla här vilka ombud du har!
 ​​​​
Jag fortsätter hålla er informerade via Papperstreans hemsida och Karskäringen. 
Ring mig om ni funderar över något på 070-7951591.


​​​​​​​// Kjell

​​​​​​​

Kjelles krönika – 27 maj


Lite uppdaterad info!

Pappers Ung 2020 eventet inställt!

Tråkigt nog, den 20 maj tog Pappers förbundsstyrelse ett oerhört tungt beslut.
Omständigheterna i Sverige och världen gör att man inte kan genomföra Pappers UNG-2020, som det var tänkt i höst. 
Århundradets ungsatsning inom fackföreningen i Sverige ska nu ställa om. Ett digitalt 100 års jubileum kommer att genomföras den 1 oktober som ni alla kan delta på. Det är också starten till ett nytt UNG2020.

Pappers har hittat ett engagemang hos de som anmält sig till århundradets event, hos alla ambassadörer som kämpat för att det skulle bli verklighet och som insett att Pappers och andra fackföreningar behövs både nu och framåt.

Ända fram till sista anmälningsdagen hade det anmälts 700 unga medlemmar från bruk i norra till södra Sverige och under tiden har flera av dessa axlat ett förtroendeuppdrag i en avdelning.  De är inte bara framtiden – De är nu också.
Vi vill ha och behöver deras engagemang, vi vill att de är med och formar Pappers med sikte på att vi ska vara ett starkt Fackförbund i 40 år till.

1 oktober 2020 genomförs ”Fiberfabriken TV – ett digitalt event för att fira Pappers 100 år”. Det blir musik, humor och allvar. Pappers pratar med er ute i avlånga Sverige. Var med och fira, bjud med dina kamrater och kollegor.

När Corona släppt greppet om samhället, fortsätter UNG-2020, kanske på ett annat sätt, möjligen ännu bättre. Det som är beslutat är att vi ska göra något! Just du kanske är med och påverkar vad och hur. Inget är bestämt förutom att UNG-2020 fortsätter och att vi vill göra det tillsammans med er.

Vi ser nu - att avdelningarna har ett stall av unga som vill lära sig mer – och det måste vi ta vara på inför pågående generationsväxlingen.
 

Besparingsprogrammet ”Melius”

Hanteringen av övertaligheten på företaget har fortsatt, och vi närmar oss slutet på detta elände.
Avdelningarna har lagt pusslet med att få till bemanningen på skift och dagtid och identifierat luckor här och där.
Därefter har företaget fortsatt med sina erbjudanden om omplaceringar, vilket flera har accepterat. Företaget har också fortsatt med riktade erbjudande om avgångsvederlag och bl.a. erbjudit flera från Pappers intresseanmälningslista erbjudande om avgångsvederlag vilket varit bra.

Men man har även fortsatt med riktade erbjudanden till andra medarbetare som inte ansågs ha någon plats i företagets nya organisation på sin egen avdelning. Företaget och närmaste chef har då pekat på att de i vissa fall saknar kompetens, har dåligt medarbetarskap eller någon annan anledning.
Flera av de här medarbetarna har jobbat i många år, som nu helt plötsligt inte duger och inte har någon plats, riktigt dålig hantering.
Istället för att riskera bli uppsagd och föra tvist i frågan och hela den processen, väljer man att acceptera erbjudande om avgångsvederlag och kommer att sluta på företaget.
För de som nu valt att skriva på avgångsvederlag så kommer ett omställningsföretag som heter Antenn att hjälpa till med coaching för att försöka få ett nytt jobb eller att förbereda pension. (Antenn hade vi som omställningsföretag vid neddragningarna 1999) Fortsättning följer.


Årsstoppet vecka 32
 
Planering för semesterförläggning och individuella lösningar vid avdelningar som berörs av årsstoppet skulle vara klara den 15 maj. Vi har ännu inte fått den presenterad av företaget. Jag återkommer när vi fått del av den.


Corona

Coronakrisen är inte över på än länge och den har försatt oss alla individer, företag, anställda och samhälle i ett krisläge som vi sällan eller aldrig upplevt. Vi vet inte när det riktigt vänder. men vi måste försöka stå ut och tillsammans klara denna svåra tid.
En sak är i alla fall säker och det är att en dag kommer när vi kan säga att eländet är över nu.
 
När samhället går från hundra till noll på så kort tid som det gjort, så ställer det företagen och de anställda i en hopplös situation. Vid såna här tillfällen skulle stora starka företag kunna passa på och kompetensutveckla sina anställda istället för att satsa på stora aktieutdelningar. Drygt 20 miljarder kronor hade Tillväxtverket i början av maj beviljat stöd till företag som infört korttidsarbete. Kritik har riktats mot företag som ansökt om stöd och samtidigt beslutat om aktieutdelning. Nu har regeringen beslutat stoppa den möjligheten.
 
Många människor undrar vad som händer om de blir arbetslösa, hur man ska klara sig, om man har rätt att få a-kassa eller inte? Ja, en sak vet vi och det är att är man med i facket och i a-kassan så vet vi svaret, men är man inte med i föreningen, så får man problem.

Vår bransch har klarat sig bra ändå, några bruk kör så mycket det går eftersom det är stor efterfrågan, några har infört korttidspermittering och något bruk har stängt ned helt under en tid.

Om man skulle råka illa ut och bli av med jobbet och är medlem i Pappers har man ett utökat försäkringsskydd from 1 juli i år genom Pappers nya inkomstförsäkring.

​​​​​​​
Jag fortsätter hålla er informerade via Papperstreans hemsida och Karskäringen. 
Ring mig om ni funderar över något på 070-7951591.

Var rädd om er och ha en fortsatt bra dag!

​​​​​​​// Kjell

​​​​​​​

Kjelles krönika – 16 maj


Lite uppdaterad info!

Pappers Ung 2020 eventet

KOM IGEN NU!!!
Det är dags att Pappers medlemmar som är födda 1990 och senare att anmäla sig till Ung 2020 eventet. Nu går vi in på sista dagarna för anmälan till UNG2020 - en facklig kunskapsfest.
Anmälan är förlängd och stänger nu definitivt på onsdag den 20 maj. Men, vi vill ha in många, många flera anmälningar från ungdomarna.  
Ni kan anmäla er via hemsidan papperstrean.se  (Obs! Kom då också ihåg att omgående ansöka om ledighet för eventet till närmaste chef)
 

Pappers inkomstförsäkring

Världens bästa fackförening skall ha världens bästa försäkringsskydd också.
Som jag tidigare informerat om i min krönika har Pappers förbundsstyrelse tagit beslut att alla medlemmar skall omfattas av en inkomstförsäkring vid en eventuell arbetslöshet.
Inkomstförsäkringen träder i kraft den 1 juli 2020 och alla som är medlemmar i Pappers och Pappers A-kassa kommer direkt att omfattas av försäkringen.​

Inkomstförsäkringen kompletterar inkomstbaserad ersättning från a-kassan och ingår i medlemskapet.​
Går den enskilde med efter den 1 juli 2020 måste du ha varit medlem i Pappers i minst 12 månader, samt vara kvalificerad till inkomstbaserad ersättning från a-kassan.​
Inkomstförsäkringen ersätter all arbetslöshet (oavsett hur den uppkommit).

Genom inkomstförsäkringen får medlemmen ett skydd upp till 80% av en ersättningsbar inkomst upp till en inkomst på 50 000 kr per månad. ​

Det nya sen jag senast informerade om försäkringen är förbundet nu beslutat att den kan ge ersättning i 300 dagar.​


Besparingsprogrammet ”Melius”

Hanteringen av övertaligheten på företaget fortgår, men vi närmar oss slutet på detta elände. Avdelningarna håller nu på att lägga pusslet med att få till bemanningen har identifierat några luckor. Därefter har företaget fortsatt med erbjudanden om omplaceringar och avgångsvederlag. Några har accepterat erbjudande gällande omplaceringar och några med riktade erbjudande om avgångsvederlag återkommer med svar. Fortsättning följer!
Nu vet vi också vilken omställningsföretaget TSL tilldelat oss. Det blir Antenn som kommer att coacha Pappers medlemmar som lämnar företaget. Antenn hade vi som omställningsföretag vid neddragningarna 1999.


Årsstoppet vecka 32
 
Planering för semesterförläggning och individuella lösningar har under en tid pågått och skall nu vara färdiga. Vi har fått en del frågor från medlemmar från olika avdelningar som berör årsstoppet men inte så mycket som vi räknat med. Jag tror att infon vi delgett under resans gång och som skickades ut till alla medlemmar förra veckan har rätat ut många frågetecknen, men vi får se.
 

Corona

Den lokala grupperingen fortsätter sitt arbete med de lokala riskerna och implementering av riktlinjer som rör Coronaviruset (Covid-19)
Frånvaroläget inom produktion är fortsatt normalt för säsongen.
 
Det pågår fortfarande en smittspridning i samhället. Att sjukvården kan hantera denna beror på att vi som medborgare följer de råd vi ges. Vi måste fortsätta att stanna hemma om vi har symtom (även milda), hålla god handhygien, inte röra oss i ansiktet och hålla avstånd från varandra både inomhus och utomhus.
 
Flera beslut om aktiviteter, regler och riktlinjer är tagna för oss också. Dessa måste vi nu fokusera på att fortsätta följa. Alla icke lagstadgade utbildningar ställs in fram till midsommar, vilket i praktiken innebär att de ställs in fram till hösten.
 
De lagstadgade utbildningar som ska köras redan nu ska riskbedömas och anpassade lokaler ska användas. Det kan också vara så att antalet medverkande personer på utbildningen minskas och fler tillfällen sätts in. Vissa utbildningar kommer också genomföras via exempelvis Skype.
Den lokala grupperingen som arbetar med Coronafrågor kommer från och med vecka 22 att ha ett möte i veckan för att följa upp och bevaka aktuellt läge. Detta kan komma att ändras med kort varsel om/när läget förändras.

​​​​​​​
Jag fortsätter hålla er informerade via Papperstreans hemsida och Karskäringen. 
Ring mig om ni funderar över något på 070-7951591.


Var rädd om er och ha en fortsatt bra helg!

​​​​​​​// Kjell

​​​​​​​

Kjelles krönika – 5 maj


Lite uppdaterad info!

Årsstoppet vecka 32

I slutet av den här veckan skickar vi ut information till Pappers medlemmar via mail om de villkor som gäller för stoppvecka 32. Vi bifogar frågor och svar från överläggningarna och företagets fastställda schema för den här perioden.

Cheferna fick i förra veckan i uppgift att informera om stoppveckan och överenskommelsen som gjorts om de villkor som gäller, men tydligen har någon i chefsleden missuppfattat delar av uppgörelsen och delat felaktig information, information som ger fördelar för tjänstemän gentemot kollektivanställda. Så är det givetvis inte! Samma villkor gäller för alla som drabbas dessa veckor.

Ta del av villkoren ni får och återkom med ev. frågor till närmaste chef, skyddsombud eller undertecknad.  

OBS, Kom ihåg!
Det är viktigt att ni omgående lyfter frågan med närmaste chef om ni inte kan jobba under ordinarie semesterperiod för att se om det är möjligt att bevilja ledigt eller om företaget kan stå för eventuella avbokningskostnader om ni måste arbeta vecka 32.
 

Pappers Ung 2020 eventet

Kom igen nu!
Det är dags att Pappers medlemmar som är födda 1990 och senare att anmäla sig till Ung 2020 eventet.
Nu går vi in i sista veckan och dagarna för anmälan till UNG2020 - en facklig kunskapsfest. Anmälan stänger på fredag 8 maj och vi vill ha in många flera anmälningar. Ni äldre kollegor prata med era yngre kollegor att anmäla sig till detta event senast på fredag 8 maj.

Vi anar att anmälningarna inte kommer in med anledning av det rådande läget i världen, men blir eventet framflyttat pga. Corona-viruset kan man inte efteranmäla sig.

Ni kan anmäla er via hemsidan papperstrean.se  (Obs! Kom också ihåg att omgående ansöka om ledighet för eventet till närmaste chef)


Besparingsprogrammet och samtal om riktat erbjudande

Företaget har fortsatt med riktade erbjudande till kollektivanställda.
Ök har nu gjorts med ca 20-tal medarbetare om avgångsvederlag. Några har tackat nej och några har accepterat omplaceringar.
Ett fåtal väntar nu på svar om man ex. blir kvar på avdelningen eller på ett omplaceringserbjudande.

Jag skulle tro att det kan ta ytterligare ett par veckor innan pusslet blir lagt och vi börjar se resultatet av neddragningsprocessen.


Pappers inkomstförsäkring

Som jag tidigare informerat om i min krönika och ni säkert läst om i senaste Karskäring så har Pappers förbundsstyrelse nyligen tagit beslut att alla medlemmar skall omfattas av en inkomstförsäkring vid en eventuell arbetslöshet (oavsett hur den uppkommit)

Inkomstförsäkringen träder i kraft 1 juli 2020. Det här är något Pappers medlemmar efterfrågat under många år och som vi nu fått.
Viktigt att tänka på är att alla som är medlemmar i Pappers och anslutna till A-kassan direkt kommer att omfattas av försäkringen. Inkomstförsäkringen kompletterar inkomstbaserad ersättning från A-kassan och ingår i medlemskapet.
Om den enskilde inte är medlem utan går med efter 1 juli 2020 har man en karens på 12 månader. Därför uppmanar vi alla som inte är medlemmar i Pappers att omgående kontakta Pappers expedition 026-191053 för att få information och hjälp att gå med i Pappers. 
 
För att finansiera inkomstförsäkringen valde förbundsstyrelsen att halvera diagnoskapitalet i diagnosförsäkringen.
Detta kommer att sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr från den 1 januari 2021.
 
Pappers avd.3:s styrelse beslutade förra veckan att avdelningen kommer att uppgradera och betala diagnosförsäkringen så det inte blir någon försämring och sänkning. Det innebär att Pappers medlemmar kommer att ha samma och till och med mycket bättre skydd än tidigare. 
  
 
Corona

Den lokala grupperingen fortsätter arbetet med de lokala riskerna och implementering av riktlinjer som rör Coronaviruset (Covid-19) De träffas fortfarande kontinuerligt men vid färre tillfällen. Detta för att bevaka rådande situation och kunna hålla ut arbetet i ett längre perspektiv. Kommunikation kan därför komma att distribueras med glesare intervall.
 
Frånvaroläget inom produktion är fortsatt normalt för säsongen. Håll ut med de åtgärder som införts, de ger resultat! Gruppen arbetar vidare med frågan om hur vi på bästa sätt kan introducera våra sommarvikarier under rådande omständigheter.
 
Håll avstånd!
Vi behöver hjälpas åt att hålla avstånd på gemensamma ytor såsom exempelvis hissar, matsalar och omklädningsrum.
 
Det kan vara lätt att göra som vi alltid gjort men vi är i ett speciellt läge nu som kräver det lilla extra av oss alla. Allt för att begränsa eventuell smittspridning och på så vis värna om varandra och våra anhöriga.
 

Jag fortsätter hålla er informerade via Papperstreans hemsida och Karskäringen. 
Ring mig om ni funderar över något på 070-7951591.


Var rädd om er och ha en bra kväll!

​​​​​​​// Kjell

​​​​​​​

Kjelles krönika – 29 april 


Nu är det dags att sammanfatta överenskommelsen om lösningar och villkor gällande företagets flytt av underhållsstoppet från vecka 19 till vecka 32.
 
En del av er har säkert fått information från gruppcheferna och en del har informerats ut på Företagets intranät vilket jag också tänkte upprepa lite i min krönika.
 
Pappers och övriga fack har under ett par veckors tid och ett antal överläggningar suttit och diskuterat kommande årsstopp vilket Billerud Korsnäs beslutade att flytta från vecka 19 till vecka 32 då bedömning gjordes att säkerheten för medarbetare och entreprenörer inte kunde tillgodoses på ett tillräckligt säkert sätt. Att välja att flytta stoppet till vecka 32 och med det in i semesterperioden var inte optimalt men företaget ansåg det vara bästa lösningen utifrån säkerhetsläget och rådande förutsättningar.
 
Mycket av det vi diskuterat under överläggningarna kan ni läsa om under frågor och svar här nedan. 
 
Frågor och svar här!

Vi ville givetvis att det här skulle lösas på frivillig basis mot en ekonomisk kompensation istället för att det skulle bli tvingande för de som nu har planerad semester under denna period.
 
Företaget såg inte det förslaget som en framkomlig väg, eftersom mer eller mindre alla kommer att behövas på berörda avdelningar före, under och efter stoppvecka 32 och de ville därför också göra en justering av schemat och att semester schemaläggs under annan del av sommaren. Samtidigt informerade de att det kommer att finnas utrymme för individuella lösningar. Därefter fastställde företaget schemat som de för någon vecka sedan presenterade på avdelningarna.
 
Vi har under överläggningarna haft rådgivning med förbundet i frågan och bl.a. ställt frågan som flera av Pappers medlemmar ställt - Kan Företaget göra så här och gå mot semesterlagen? 
I det här läget kan Företaget hävda ”force majeure” eller särskilda skäl och vare sig vi vill eller inte kan de besluta att förlägga årsstoppet vecka 32. Därför uppmanade Förbundet oss att förhandla fram så bra extra villkor som möjligt .
 
Facken presenterade förra veckan förslag på ekonomisk kompensation som företaget inledningsvis förkastade med hänvisning till Företagets besparingskrav. Därefter har vi fortsatt att förhandlat om ekonomisk kompensation och villkor, utöver de villkor som gäller enligt avtal för alla som drabbas på ett eller annat vis och i måndags kom vi till vägs ände.
 
Det är givetvis inte optimalt att flytta stoppet in i semesterperioden som företaget gjort. Många av medarbetarna och Pappers medlemmar kommer att få slita hårt under sommaren och blir hårt drabbade av denna flytt, inte bara genom arbetet utan också att familj och anhöriga drabbas som man planerat semester tillsammans med. Men vi är väl medvetna om att det är en speciell situation som inte bara vi utan hela världen befinner sig i
 
Vi har gjort vårt bästa för att hitta så bra villkor som vi kunnat för våra medlemmar. Pappers medlemmar kommer att kompenseras mer än de avtalsenliga villkor som gäller för de ändringar som flytten av stoppet innebär.
 
Mer info kommer.
 
Jag fortsätter hålla er informerade via Papperstreans hemsida och Karskäringen. 
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.


Var rädd om er och ha en bra kväll!

​​​​​​​// Kjell

​​ ​​​​​​​ 
​​​​​​​

Kjelles krönika – 27 april 


Lite uppdaterad information:

Underhållsstopp
Fack och företag har även idag 27 april suttit i överläggningar kring underhållsstoppet.

Dagens överläggning gällande årsstoppet var den sista parterna satt och förhandlade.

Även denna gång gick vi igenom en del frågeställningar, både följdfrågor till tidigare ställda frågor och nya frågor.
Ytterligare frågor kommer att hanteras löpande mellan parterna.

Ni kan läsa mer om överläggningarna under frågor och svar här nedan. 

Frågor och svar här!

Senast fick vi ta del av företagets förslag till extra kompensation vilket vi i dagens överläggning förkastade och istället presenterade ett motförslag som diskuterades fram och tillbaka.
Efter att nu förhandlat om villkoren, utöver de villkor som gäller enligt avtal för alla som drabbas på ett eller annat vis har vi nu kommit till vägs ände.
Vi har under överläggningarna haft rådgivning med förbundet som i sin tur haft kontakt med LO-TCO rättsskydd i frågan.
 
Fack och företag kommer nu sammanställa villkoren som förhandlats fram innan det kommer att informeras ut, troligen onsdag 29 april.

Jag fortsätter hålla er informerade via Papperstreans hemsida och Karskäringen. 
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.

Ha en bra kväll!

​​​​​​​ ​​​​​​​ // Kjell

​​ ​​​​​​​ 
​​​​​​​

Kjelles krönika – 24 april 


Lite uppdaterad information:

Underhållsstopp
Fack och företag har även idag 24 april suttit i överläggningar kring underhållsstoppet.

Som vanligt gick vi igenom våra frågor med svar från företaget, bl.a.  frågan om en medarbetare beviljas ledighet av synnerliga skäl, tex. semester, hur långt före kan medarbetare få kännedom om det och företagets svar där är att ambitionen är att planeringen skall kunna vara klar senast under maj.

Likaså frågan om man frivilligt accepterar att flytta semestern, kan man då spara mer än fem dagar av årets semester till nästa vår/sommar 2021?
Företagets svar där är att man vill säkerställa att medarbetarna får den återhämtning som semestern är tänkt att ge och vill därför i första hand att ledigheten tas ut. Om detta av någon anledning inte fungerar får det hanteras som en individuell lösning när vi närmar oss slutet på semesteråret, dvs. 31 mars 2021. Dock kan det inte bli tal om fler dagar är totalt 10.

Ni kan läsa mer om dagens överläggning under frågor och svar här nedan. 

Frågor och svar här!

Vi presenterade i tidigare överläggning förslag på extra ekonomisk kompensation som företaget i senaste förhandling meddelade att man inte kunde gå med på bl.a. pga. företagets besparingskrav.
Vi dagens överläggning fick vi ta del av företagets förslag till extra kompensation vilket vi kommer att diskutera och svara på vid nästa överläggning som blir på måndag eftermiddag 27 april.

I övrigt är Företagets förslag på kompensation att följa avtal som alla skall ha som drabbas på något vis. t.e.x. ersättning för den tid som ligger utanför skollovet och ersättning för delad semester. Likaså kompensation för övriga som måste jobba mertid under sommaren, dvs. all schemalagd mertid / övertid som måste göras för skift och dagtid. 

Idag fastställde företaget schemat för 6-skift som tidigare presenterats, och som det företaget tänkt köra på, där C-skiftet får sin semester framflyttad en vecka (33,34+35) och E-skiftet får sin semester framflyttad två veckor (34,35+36) men andra skiftlag påverkas också av denna flytt av semester. 

Presenterat schema, klicka här

Företaget har identifierat vilka 2-skiftare på Massabruket och Kartongbruket som de behöver ha på plats under stoppet.
Övriga får semester enligt plan. För de som behöver vara på plats får individuella lösningar tillämpas.
Prata med respektive GC för att reda ut hur planen ser ut. 

För daggående medarbetare som har semesterperiod vecka 26 – 29 flyttas till perioden vecka 25 – 28. Medarbetare med semesterperiod vecka 30 – 33 flyttas till perioden vecka 29 – 31 samt vecka 34.
För övriga daggående medarbetare förläggs semestern så att veckorna 32 och 33 undantas. Vissa undantag från ovanstående semesterförläggning kan ske om befattningen inte är direkt berörd av stoppverksamheten eller om synnerliga skäl finnes.

De avdelningar som berörs av ändrad semester är Massabruket (fiber och lut & kraft) Kartongbruket (PM 4/5) Skiftunderhåll och för dagtid handlar det om SS&R, Underhåll, Förrådet och Transport. Övriga avdelningar kommer att kunna ha sin semester som tidigare planerats.

Vad gäller SwedPaper och PM2 så utgår man från att allt rullar på som vanligt och att alla på skift får sin planerade semester. Däremot kan Underhåll beröras och att man behöver ändra semestern något.  

Likaså vid Göranssons räknar man med att alla på skift ska kunna ha semester som planerat, däremot pågår samtal med en medarbetare på dagtid om personen kan tänka sig att flytta sin semester något. 

(Nästa överläggning blir på måndag den 27 april)

Jag fortsätter hålla er informerade via Papperstreans hemsida och Karskäringen. 
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.


Var rädd om er och ha en bra helg!

​​​​​​​ ​​​​​​​ // Kjell

​​​​​​​

Kjelles krönika – 21 april 


Lite uppdaterad information:

Underhållsstopp
Fack och företag har även idag 21 april suttit i överläggningar kring underhållsstoppet.
Inledningsvis svarade företagets representanter på frågan vad som måste och inte måste åtgärdas före och under stoppet och vi kan väl konstatera att det finns en hel del arbeten som måste genomföras för att upprätthålla långsiktig säkerhet för personal och ur driftsperspektiv och det finns en viss oro om vi klarar oss så länge som till den nu planerade veckan.

Därefter gick vi igenom våra frågor med svar från företaget, bl.a.  frågan om hanteringen av schemalagd/planerad u-tid som var tänkt att genomföras under stoppvecka vecka 19 och hanteringen av övrig schemalagd/planerad u-tid som är inställd pga. Covid 19 och som ligger framöver?
Frågor och svar här!

Företagets svar var att i rådande situation med de risker som uppkommit på grund av Covid-19 är det viktigt att vi hushåller med de resurser vi har, så att vi inte måste gå in i ett specialschema på grund av att vi slösat med våra resurser. Det här innebär att u-tid som är inplanerad men inte längre behöver utföras på grund av att utbildningar, temamöten, vårstopp m.m. som ställs in, skall omplaneras med fokus på sjukfrånvaro.
Vid omplanering kommer ersättning utgå för ej schemalagd u-tid. Om u-tiden ej hinner utföras under året pga denna speciella situation kan den komma att skrivas av.

Pappers krav på frivilliga lösningar för medarbetare med fastlagda semestrar har företaget övervägt, men de ser inte frivillighet som en framkomlig väg. De menar att all tillgänglig personal kommer att behövas. Dock kommer det att finnas utrymme för individuella lösningar. En individuell lösning kan vara att en medarbetare beviljas ledighet om synnerliga skäl finns, företaget kan även komma att stå för eventuella avbokningskostnader.

OBS!!!
Det är viktigt att medarbetare omgående lyfter frågan med närmaste chef för att se om det är möjligt att bevilja ledigt eller om företaget kan stå för eventuella avbokningskostnader.

 
Företagets förslag på kompensation är att följa avtal som alla skall ha som drabbas på något vis. t.e.x. ersättning för den tid som ligger utanför skollovet och ersättning för delad semester. Likaså kompensation för övriga som måste jobba mertid under sommaren, dvs. all schemalagd mertid / övertid som måste göras för skift och dagtid. 

Vi presenterade senast förslag på extra ekonomisk kompensation. Vid dagens överläggning återkom företaget och meddelade att man inte kan gå med på detta förslag bl.a. pga. företagets besparingskrav. Vi får se om företaget återkommer med ett motförslag till kommande överläggning.  
 
Företaget kvarstår vid att schemat för 6-skift som tidigare presenterats, är det de tänkt köra på, där C-skiftet får sin semester framflyttad en vecka (33,34+35) och E-skiftet får sin semester framflyttad två veckor (34,35+36) men andra skiftlag påverkas också av denna flytt av semester. 

Presenterat schema, klicka här

Företaget har identifierat vilka 2-skiftare på Massabruket och Kartongbruket som de behöver ha på plats under stoppet.
Övriga får semester enligt plan. För de som behöver vara på plats får individuella lösningar tillämpas.
Prata med respektive GC för att reda ut hur planen ser ut. 

För daggående medarbetare som har semesterperiod vecka 26 – 29 flyttas till perioden vecka 25 – 28. Medarbetare med semesterperiod vecka 30 – 33 flyttas till perioden vecka 29 – 31 samt vecka 34.
För övriga daggående medarbetare förläggs semestern så att veckorna 32 och 33 undantas. Vissa undantag från ovanstående semesterförläggning kan ske om befattningen inte är direkt berörd av stoppverksamheten eller om synnerliga skäl finnes.

De avdelningar som berörs av ändrad semester är Massabruket (fiber och lut & kraft) Kartongbruket (PM 4/5) Skiftunderhåll och för dagtid handlar det om underhåll, förrådet och transport. Övriga avdelningar kommer att kunna ha sin semester som tidigare planerats.
 
Pappers vill än en gång påtala att vi inte gått med på någonting.

Vi har kontinuerlig rådgivning med förbundet som i sin tur har kontakt med LO-TCO rättsskydd i frågan.
(Nästa överläggning blir på fredag den 24 april)

Jag fortsätter hålla er informerade via Papperstreans hemsida och Karskäringen. 
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.


Var rädd om er och ha en bra kväll.

​​​​​​​ ​​​​​​​ // Kjell

​​​​​​​

Kjelles krönika – 17 april 


Lite uppdaterad information:

Underhållsstopp
Fack och företag har även idag fredag suttit i överläggningar kring underhållsstoppet.
Inledningsvis lyfte vi frågan om hur företaget tänker kring om Corona hänger i och ställer till så stoppet inte kan genomföras vecka 32 och företaget menade att det tar de ställning till om den situationen uppstår vid senare tillfälle. Att flytta årsstoppet till senare i höst som diskuterats är är i dagsläget inte tänkbart pga. att vi är i ett läge då vi riskerar haverier på våra maskindelar och som måste åtgärdas så snart det är möjligt. 

Företaget återkommer i frågan om hur all u-tid som planerats/schemalagts för alla möten under våren och stoppet vecka 19 och som ställts in kommer att hanteras. 
 
Pappers krav på frivilliga lösningar för medarbetare med fastlagda semestrar med en extra ekonomisk kompensation om medarbetarna ställer upp har företaget övervägt, men de ser inte frivillighet som en framkomlig väg. De menar att all tillgänglig personal kommer att behövas. Dock kommer det att finnas utrymme för individuella lösningar.

OBS!!!
Det är viktigt att medarbetare omgående lyfter frågan med närmaste chef för att se om det är möjligt att få ut sin semester under ordinarie period

 
Vi presenterade idag förslag på extra ekonomisk kompensation utöver den kompensation som följer avtal som alla skall ha som drabbas på något vis. t.e.x. ersättning för den tid som ligger utanför skollovet och ersättning för delad semester. 
​​​​​​​Pappers förslag om extra ekonomisk kompensation tog företaget till sig och återkommer med svar.  
 
Företaget informerade vid denna överläggning att schemat som tidigare presenterats är det de tänkt köra på, där C-skiftet får sin semester framflyttad en vecka (33,34+35) och E-skiftet får sin semester framflyttad två veckor (34,35+36) men andra skiftlag påverkas också av denna flytt av semester. De avdelningar som berörs av ändrad semester är Massabruket (fiber och lut & kraft) Kartongbruket (PM 4/5) Skiftunderhåll och för dagtid handlar det om underhåll, förrådet och transport. Övriga avdelningar kommer att kunna ha sin semester som tidigare planerats.
 
För daggående medarbetare som har semesterperiod vecka 26 – 29 flyttas till perioden vecka 25 – 28. Medarbetare med semesterperiod vecka 30 – 33 flyttas till perioden vecka 29 – 31 samt vecka 34.
För övriga daggående medarbetare förläggs semestern så att veckorna 32 och 33 undantas. Vissa undantag från ovanstående semesterförläggning kan ske om befattningen inte är direkt berörd av stoppverksamheten eller om synnerliga skäl finnes.

Om någon medarbetare får ställa in resor, hyra av stuga, husbil eller liknande som är betald och måste avbokas kommer företaget att hantera det med individuella lösningar. Rekomendationen är att lyfta även denna fråga omgående med närmaste chef.
 
Pappers vill än en gång påtala att vi inte gått med på någonting.

Vi har kontinuerlig rådgivning med förbundet som i sin tur har kontakt med LO-TCO rättsskydd i frågan.
(Nästa överläggning blir på tisdag den 21 april)

Jag fortsätter hålla er informerade via Papperstreans hemsida och Karskäringen. 
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.


Var rädd om er och ha en bra helg

​​​​​​​ ​​​​​​​ // Kjell

​​​​​​​

Kjelles krönika – 15 april 


Lite uppdaterad information:

Pappers är minst sagt förbannade över de neddragningar som företaget fastslagit i förhandlingar under hösten i besparingsprogrammet som än en gång slår hårdast mot kollektivsidan. Det glömmer vi inte och nu kommer även detta med underhållsstopp under semesterperioden.
Pappers vill påpeka att vi inte gått med på någonting överhuvudtaget.
 
Som alla vet har företaget tidigare beslutat att flytta det årliga underhållsstoppet pga. rådande situation med hänvisning att stoppet inte kan genomföras på ett tillräckligt säkert sätt för medarbetare och entreprenörer.
 
Fack och företag har även idag suttit i överläggning kring underhållsstoppet och det finns många  frågetecken kring hur stoppet är tänkt att genomföras som facken väntar att få svar på. 
 
Pappers framförde inledningsvis än en gång hur vi och våra medlemmar ser på detta förslag som tidigare i veckan beslutats ensidigt från företaget, dvs. att genomföra stoppet vecka 32. 
 
Pappers lyfte även i denna överläggning frågor hur företaget tänkt lösa situationen. Frågor som Pappers framförde vid dagens överläggning var varför företaget dragit ut på beslutet att flytta stoppet? Hade de tagit beslut tidigare att flytta stoppet hade man säkert haft möjlighet att få hit entreprenörer lite senare under hösten.
 
Andra frågor som lyftes var bl.a. vad det här innebär för skift och dagtidsorganisation som har semester planerad och fastslagen och kommer alla avdelningar beröras? Kommer man att lösa det här på frivillig basis eller blir det tvingande för de som har planerad semester? När får man semester i stället. Vi vill även ha klarlagt vad som måste och inte måste göras och hur många personer som behövs för att klara av stoppet, vilka veckor handlar det om i praktiken, räcker det med en vecka före och efter stoppveckan, vilka kompetenser krävs, hur blir det arbetsmiljömässigt om vi tvingas gå på sommarschema redan i maj pga. Corona och bemanningssituation.
 
Företaget informerade vid denna överläggning att det finns ett intressant schema framtaget där C-skiftet får sin semester framflyttad en vecka och E-skiftet får sin semester framflyttad två veckor. De avdelningar som berörs av ändrad semester är massabruket (fiber och lut&kraft) kartongbruket (PM4/5) och skiftunderhåll och för dagtid handlar det om underhåll, förrådet och transport. Övriga avdelningar kommer troligen att kunna ha sin semester som tidigare planerats.

Ersättningsfrågan för att flytta semestern var också uppe för diskussion dvs. ekonomisk kompensation för skift och dagtid, för de som får semestern ändrad, och kompensation för all schemalagd övertid som måste göras. Hur blir det ekonomisk kompensation för resor, hyra av stuga, husbil eller liknande som är betald och måste avbokas. Många frågor finns att hantera kring detta och några kanske vi får svar på vid nästa överläggning.
 
Vi har meddelat företaget att vi och medlemmarna vet att det är en speciell situation just nu, och vad alternativet kan vara men vi vill få svar på våra frågor hur företaget tänkt lösa hela den här processen.
 
Pappers vill än en gång påtala att vi inte gått med på någonting överhuvudtaget.

Vi har haft rådgivning med förbundet som i sin tur haft kontakt med LO-TCO rättsskydd i frågan.
(Nästa överläggning blir på fredag den 17 april)

Jag fortsätter hålla er informerade via Papperstreans hemsida och Karskäringen. 
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.


Var rädd om er och ha en bra kväll

​​​​​​​ ​​​​​​​ // Kjell

​​​​​​​

Kjelles krönika – 10 april 


Lite uppdaterad information:
Veckans överraskning och det tar aldrig slut känns det som!

Företaget kallade i veckan med kort varsel facken för att diskutera kommande årsstopp.
Man har beslutat att flytta fram det inplanerade årsstoppet. Företaget inledde i veckan överläggningar med facken om hur man kan hantera och lösa ett stopp längre fram under andra halvan av året och vecka 32 och 33 var det som de planerar för just nu.
 
Det är företagets plan nu och förslag till beslut. Företaget förstår att det här kommer att ställa till det för flera av oss utifrån semesterplaneringen. Men man påpekade dock att vi är i ett speciellt läge och vi måste genomföra underhållstoppet någon gång under året för att upprätthålla långsiktig säkerhet utifrån ett personal- och driftsperspektiv. Företagets ambition är att inom kort vara överens med facken om en lösning för hanteringen av semestern under april.

Pappers har till företaget påtalat att man inte har glömt det vi nyligen gått igenom eller rättare sagt går igenom då kollektivet än en gång får ta största smällen vid pågående besparingsprogram. 

Vi vet att det är en speciell situation just nu, och vet vad alternativet kan vara. och vi har efterfrågat hur man tänkt lösa den här situationen.  
Kommer det byggas på frivillighet? Hur mycket extra pengar erbjuder företaget för de som flyttar sin semester? När ska de ha sin semester? Hur vet vi att det stabiliserats med Corona osv. 

Jag har begärt hjälp av förbundet i frågan. Vi har även kallat in styrelsen på tisdag-em.14 april för att tillsammans med förbundet diskutera vad vi kan göra och förbereda oss inför. (Nästa överläggning blir den 15 april)

Därefter har vi plan på att kalla in ombudsgrupperna i omgångar för att informera och diskutera detta.

 
Jag fortsätter hålla er informerad om aktuell info via Papperstreans hemsida och Karskäringen. 
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.


Var rädd om er och ha en

​​​​​​​Skön och Trevlig Påsk!
​​​​​​​
 // Kjell
​​​​​​​

Kjelles krönika – 4 april 


Lite uppdaterad information:

Pappers Ung 2020
Det är dags att Pappers medlemmar som är födda 1990 och senare att anmäla sig till Ung 2020 eventet som planeras att genomföras i Stockholm 30 september - 2 oktober. UNG-projektet vädjar till insatser från oss och er ute i verksamheten och även UNG-gruppen att rekrytera och sprida uppmaningen om att anmäla sig. Anmälan sker via hemsidan pappers.se (Obs! Kom ihåg att ansöka om ledighet omgående till närmaste chef)


Pappers inkomstförsäkring
Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att införa en inkomstförsäkring i förbundet. Försäkringen skall lämna ersättning upp till 80 % av inkomsten. Den börjar gälla den 1 juli 2020 och lämnar ersättning för en inkomst mellan 25 025 kr och upp till 50 000 kr i högst 200 dagar (dag 1-200). Försäkringen lämnar också ersättning till de som har inkomster under A-kassans tak (25 025 kr). De kan erhålla ersättning mellan dagarna 101-200.

Försäkringen omfattar alla som är medlemmar den 1 juli 2020. För att erhålla ersättning från försäkringen krävs också att den enskilde har rätt till inkomstbaserad ersättning från A-kassan.

De som blir medlemmar efter den 1 juli 2020 kommer ha en kvalifikationstid på 12 månader, förutom för de som går från ett medlemskap, i en annan facklig organisation, där det ingår en kollektiv inkomstförsäkring.
Mer info kommer om försäkringen.


Corona
Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av Coronaviruset (Covid-19) i Sverige. Därför behöver alla tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. Det finns tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna. Håll er uppdaterad på rekomendationer via Folkhälsomyndigheten.se och Krisinformation. se.


Inställda aktiviteter pga. Corona
Papperstrean har precis som förbundet ställt eller flyttat fackliga aktiviteter. Papperstreans årsmöte den 25 mars är flyttat till 19 maj som ni säkert redan uppmärksammat. Den kan komma att behövas flyttas igen som ni förstår. Vi har också beslutat ställa in ombudsträffarna för Underhåll, Massaproduktion och Fabriksplanering i april till att börja med.
Vi kommer att diskutera frågan löpande på VU-möten framöver, men förutom att ställa eller flytta möten kommer vi att diskutera om begränsning av spontana fysiska besök på Pappers exp. utan att våra förtroendevalda och medlemmar ska bli drabbade av en lägre servicenivå än förväntat.
Mer info kommer om inställda eller flyttade aktiviteter.


Den lokala Coronagrupperingen vid Gävle bruk
De fortsätter arbetet med lokala riskerna och implementering av riktlinjer som rör Coronaviruset.

Frånvaroläget i produktionen är fortsatt normalt för säsongen.
Viktigt är att alla tar ett gemensamma ansvar, vilket innebär att vi stannar hemma vid symtom och är vi på plats på arbetet så håller vi avstånd och god handhygien. Vi behöver alla också ta eget ansvar i att följa myndigheternas riktlinjer.

Vi har fått frågan från medlemmar om företaget kan skicka hem personer som dom anser vara sjuka mot deras vilja enligt smittskyddslagstiftningen eller enligt något annat. Frågan diskuterades också i lokala Coronagruppen i veckan.

Vi har kollat med förbundet och deras svar är: 
Företaget kan inte skicka hem anställda och kräva att dom skall sjukskriva sig. Företaget kan beordra anställda att vara hemma, men då står dessa under arbetsskyldighet och skall ha ordinarie lön, eller så kan de försöka övertyga personen att sjukskriva sig
 
Företaget kan alltså inte tvinga någon att sjukskriva sig!

I och med att utbildningar ställs in fram till och med 31 maj har beslut tagits om att göra detsamma för exempelvis generella teamträffar.

Coronagruppen har tillsammans med Korsnäskorpen kommit överens om att gymmet öppnas from. fredagen den 3 april med restriktioner. Beroende på omvärldsläget kan detta beslut komma att omvärderas framöver. Gympasalen, bastu och grupp pass/yoga ska dock inte användas i rådande situation. Öppning av lokalerna avser endast träning i gymmet.


Möte gällande alternativa lösningar vid ett värsta läge
Företaget och facken har även denna vecka haft möte för att diskutera möjliga lösningar vid ett värsta läge och en situation med bemanningskris pga. Corona. Vi diskuterade ersättarbehov, delade skift, övertid, dygnsvila, veckovila och alternativa skiftschema. Nästa möte 7 april


Besparingsprogrammet och samtal om riktat erbjudande
Företaget har haft uppföljningssamtal med riktade erbjudande till medlemmar även denna vecka.
Ök har nu gjorts med 17 medarbetare om avgångsvederlag. Sex har tackat nej och ungefär lika många har accepterat omplaceringar.
Ett fåtal väntar på svar om man blir kvar på avdelningen eller ett omplaceringserbjudande.

Jag skulle tro att det kan ta två - tre veckor innan pusslet börjar bli lagt och vi börjar se resultatet av neddragningsprocessen.

Striktare regler för kostnader
Utöver extra besparingskrav har företaget  bl.a. beslutat om:
 - Externt anställningsstopp vilket gäller på tjänstemannasidan för alla nya tjänster och alla ersättningsrekryteringar. 
 
 - Inköpsstopp av konsulter och externa tjänster. Undantag kan medges för vissa tjänster som krävs för att verksamheten ska fungera, 
 
 - Övertid utförs enbart om beordrat av närmaste chef. Övertid för tjänstemän är tillsvidare inte tillåten såvida den inte är direkt kritisk för att verksamheten ska fungera.
 

Jag fortsätter hålla er informerad om aktuell info via Papperstreans hemsida och Karskäringen. 
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.


Var rädd om er och ha en skön helg!
 // Kjell
​​​​​​​

Kjelles krönika – 1 april 


Lite uppdaterad information:

Det här är inget aprilskämt, men något har hänt så all info som tidigare lagts ut sedan november är borta. Hemsidans leverantör är kontaktad för support i fråga och för att få hjälp att få tillbaka tidigare inlägg. 

Corona
Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av Coronaviruset (Covid-19) i Sverige. Därför behöver alla tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. Det finns tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna. Håll er uppdaterad på rekomendationer via Folkhälsomyndigheten.se och Krisinformation. se.

Den lokala Coronagrupperingen vid Gävle bruk fortsätter arbetet med de lokala riskerna och implementering av riktlinjer som rör Coronaviruset (Covid-19).
Vid de senaste mötena har det bl.a. diskuterats om frånvaroläget i produktionen som är fortsatt normalt för säsongen. 
Beslut har tagits om generellt utbildningsstopp fram till och med den 31 maj. Vissa utbildningar prioriterade av avdelningarna undantas (certifierande och lagstadgade).

En arbetsgrupp för att hantera säkerheten i samband med ett eventuellt revisionsstopp som leds av Johan Jansson (SSR) har startats.

Kontakt med Korsnäskorpen har tagits utifrån frågeställningar/rutiner vid en eventuell öppning av gymmet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förbereder samhället för en eventuell framtida stängning av skolorna. Någonting som inte anses vara aktuellt just nu men utifrån den lagstiftning som tagits fram och den situation som råder behöver det förberedas.
MSB har skickat ut en instruktion för hur verksamhet som anser sig vara samhällskritisk ska agera.
 
Frånvaron på bruket är generellt sett normal för säsongen men enskilda avdelningar har något förhöjd frånvaro på vissa befattningar. Men det är fortsatt på en hanterbar nivå.
I våra större matsalar (ex. den för entreprenörer) har stolarna glesats ut för att  kunna hålla avstånd.

Till sist, viktigt att påminna om att alla medarbetare som uppvisar symtom, även lindriga, ska vara hemma för att begränsa eventuell smittspridning

Möte gällande alternativa lösningar vid ett värsta läge
Företaget och facken har även denna vecka haft möte för att diskutera möjliga lösningar vid ett värsta läge och en situation med bemanningskris pga. Corona. Vi diskuterade ersättarbehov, delade skift, lovade ledigheter, övertid, dygnsvila, veckovila och alternativa skiftschema. Nästa möte 7 april

Besparingsprogrammet och samtal om riktat erbjudande
Företaget har haft uppföljningssamtal med riktade erbjudande till medlemmar även denna vecka.
Ök har nu gjorts med 17 medarbetare om avgångsvederlag. Sex har tackat nej och ungefär lika många har accepterat omplaceringar.
Ett fåtal väntar på svar om man blir kvar på avdelningen eller ett omplaceringserbjudande.

Jag fortsätter hålla er informerad om aktuell info via Papperstreans hemsida och Karskäringen. 
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.

Var rädd om er!
 // Kjell​​​​​​​Kjelles krönika – 2 november 


Senaste nytt om läget:

En liten kort uppdatering kring MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle.
Förhandlingarna är parkerad pga. att arbetstagarkonsulten som facken begärt under den här veckan granskat företagets förslag gällande Teknik, Skydd, Säkerhet & Räddning.  Arbetstagarkonsulten har under veckan haft samtal med flera chefer och fackliga representanter.
Det jobbet fortsätter kommande vecka.

Arbetstagarkonsultens rapport kommer redovisas för fack och företag senast under v47.


Det händer lite annat i verksamheten också.

I veckan har styrelsen för Ekmanska stiftelsen vid BillerudKorsnäs i Gävle haft möte för att behandla ansökningar  om ersättning för hustrurs, mäns, sambos, änkors, änklingars och mindreåriga barns fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj, i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat.
Även ersättning för hjälpmedel till make/ maka/sambos/ änka/ änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård och minderåriga barns lägerverksamhet.
De flesta av ansökningarna beviljades utefter stadgarnas riktlinjer. 
Nästa tillfälle styrelsen för Ekmanska stiftelsen träffas för att behandla nya ansökningar är i slutet av april 2020.
Kom ihåg att skicka in ansökningar till Ekmanska stiftelsen senast den 31 mars 2020. Ansökningsformulär hittar ni på företagets intranät.


Centralt pågår som ni vet förberedelserna inför kommande års avtalsrörelse. 
LO gick förra veckan ut med deras krav i avtalsförhandlingarna. Bl.a. låglönesatsning, slopad vållandeprövning för arbetssjukdomar och inbetalning av avtalspension från första arbetsdagen.  

LO vill också se att de premier som arbetsgivarna betalar in till avtalspension och deltidspension ska redovisas på lönespecifikationerna. Detta för att nästan många LO-förbund har problem med att vissa arbetsgivare inte betalar in premien. Medlemmarna skulle på det här sättet lättare kunna kontrollera att deras pensionspremier betalas in.
 
Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering finns också med bland kraven, därför att det finns problemet med att anställda sägs upp på grund av sjukdom och har enligt LO blivit alldeles för omfattande. Ansvaret måste tillbaka till arbetsgivaren. Det måste till en kontroll så att arbetsgivarna verkligen genomför de åtgärder som finns för att få tillbaka människor till jobbet.
 
Dessutom vill LO förhandla med Svenskt Näringsliv om avtalsförsäkringarna och avtalspensionen. Viktigast är frågan om att premierna för avtalspensionen ska betalas in under all anställningstid oavsett ålder. Det skulle innebära att den som jobbar längre än till 65 ska få fortsatt inbetalning av premierna. Dessutom måste den nedre åldersgränsen tas bort. I dag tjänar man in till avtalspensionen först när man fyllt 25.
LO vill att inbetalningarna ska göras från första intjänade krona och att de ska göras månadsvis i stället för årsvis.
 
LO vill också se bättre ordning och reda när det gäller rapporteringen till Fora, och är inte främmande för att en straffavgift införs för de arbetsgivare som fuskar.
 
LO lägger återigen fram kravet att ta bort vållandeprövningen för arbetssjukdomar. När en arbetssjukdom är godkänd av Försäkringskassan ska arbetstagaren ha rätt till ersättning utan att först behöva bevisa, genom en vållandeprövning, att det är arbetsgivaren som har orsakat arbetssjukdomen.
 
LO vill också se en slopad åldersgräns för rätt till ersättning vid asbestsjukdomar samt utökat omställningsstöd och rätt till AGB- och TSL-försäkringarna även vid uppsägning av personliga skäl och sjukdom. I dag gäller de endast vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
 

Jag fortsätter hålla er informerad via Papperstreans hemsida och uppsökeri på avdelningarna. 
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.

​​​​​​​Ha en bra helg och sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 29 oktober 


Senaste nytt om läget:

Lite uppdaeringar gällande MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle.
 
Förhandlingarna gällande  de nya organisationerna för Kartongbruk, Massabruk och Fabriksplanering har avslutats ensidigt från företaget.
Facken reserverade sig mot deras förslag och beslut.

Gällande Teknik, Skydd, Säkerhet & Räddning har Pappers och PTK/L, dvs. facken i Gävle begärt att få ta in ett expertstöd i form av en arbetstagarkonsult. Dennes uppdrag är att granska företagets förslag och söka vägar eller alternativa möjligheter att lösa företagets problem.

Arbetstagarkonsultens rapport kommer redovisas för fack och företag senast under v47.
För Forestry samt övriga enheter sker förhandlingarna centralt. 

Information om den nya organisationen har delgetts inom avdelningarna Kartongbruk, Massabruk och Fabriksplanering.
Totalt sett innebär detta en reduktion av 23 befattningar på nämnda avdelningar.

När alla förhandlingar är avslutade kommer fack och företaget tillsammans att se över hur den eventuella övertaligheten kan lösas.
Bara för att en medarbetare idag innehar en specifik befattning innebär det inte per automatik att det är den medarbetaren som blir övertalig,

Vi jobbar på att hitta så bra lösningar som möjligt för att komma fram till hur personalminskningen skall lösas. De minskningar som förhandlats kommer att realiseras senast under 2020.

Vi får en hel del frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. har man genomfört risk och konsekvensanalyser på föreslagna förändringar, kommer man att klara av generationsväxlingen som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt,

Risk och konsekvensanalyser är genomförda på berörda avdelningar. En uppföljning skall göras med närmaste skyddsombud och medarbetare innan förändringen genomförs på dessa avdelningar.
Vi har fortsatt att kräva en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med ex. avgångsvederlag. Vi avvaktar svar från företaget.

​​​​​​​Det är svårt att svara på alla frågor innan förhandlingarna är avslutade fullt ut. En sak är iaf. säker, vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

Pappers planerar att ha ett nytt medlemsmöte efter att förhandlingarna är avslutade. I väntan på det håller jag er informerad via Papperstreans hemsida och via uppsökeri på avdelningarna. Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 26 oktober 


Senaste nytt om läget:

MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle rullar vidare.
I fredags den 25 oktober genomfördes den femte MBL-förhandlingen. Förhandlingarna är nu ajournerade tillsvidare.
Detta för att det finns detaljer som måste utredas innan vi går vidare med förhandlingarna.

Ryktena som florerade i slutet av förra veckan, att företaget börjat informera om förhandlingarna på berörda avdelningar var sanna.
Info gavs på avdelningar som är färdigförhandlade. Lite mer info om det kommer från mig i början av nästa vecka.

Pappers planerar att ha ett nytt medlemsmöte, men i väntan på det håller jag er informerad via Papperstreans hemsida.
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 18 oktober 


Senaste nytt om läget:

MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle rullar vidare.
Onsdag den 16 oktober genomfördes den fjärde MBL-förhandlingen.
Kommande MBL-förhandling är fredag den 25 oktober.
Rykten börjar som sagt florera och det senaste är att företaget nu börjat informera på berörda avdelningar.

Pappers hade ett välbesökt medlemsmöte i onsdags den 18 september, där vi redogjorde lite för om läget och hur processen kommer att fortgå.

Vi fick en hel del frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att klara av generationsväxlingen  som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt,

​​​​​​​Det är svårt att svara på alla frågor, men i grunden gäller LAS, vi har också krävt en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med avgångsvederlag. En sak är iaf. säker, Vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 15 oktober 


Förhandlingarna fortsätter. Rykten börjar florera gällande besparingsprogrammet,  vilket inte är ovanligt vid liknande processer. Oron sprider sig bland alla anställda vid BK och hur det här kommer att slå mot oss och Pappers medlemmar här vid Gävle bruk. 

Vi får frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att klara av generationsväxlingen  som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt, möjlighet till avgångsbidrag från AFA och omställningsstöd från TSL? m.m.  Det är svårt att svara på alla frågor, men i grunden gäller LAS, vi har också krävt en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med avgångsvederlag. En sak är iaf. säker, Vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

​​​​​​​
Senaste nytt om läget just nu:

MBL-processen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet i Gävle rullar vidare.
Idag tisdag 15 oktober genomförde företag och fack tillsammans den treje MBL-förhandlingen.
Nästa MBL-förhandling är onsdag den 16 oktober.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.
Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, imorgon onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Där kommer vi förhoppningsvis kunna berätta lite mer om vad som händer och försöka svara på ev. frågor.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell


Kjelles krönika – 9 oktober 


Lite om läget just nu.

MBL-processen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet i Gävle rullar vidare.
Idag onsdag  9 oktober genomförde företag och fack tillsammans den andra MBL-förhandlingen.
Nästa MBL-förhandling är den 15/10.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.
Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera lite mer om vad som händer och försöka svara på ev. frågor.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell

Kjelles krönika – 2 november 


Senaste nytt om läget:

En liten kort uppdatering kring MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle.
Förhandlingarna är parkerad pga. att arbetstagarkonsulten som facken begärt under den här veckan granskat företagets förslag gällande Teknik, Skydd, Säkerhet & Räddning.  Arbetstagarkonsulten har under veckan haft samtal med flera chefer och fackliga representanter.
Det jobbet fortsätter kommande vecka.

Arbetstagarkonsultens rapport kommer redovisas för fack och företag senast under v47.


Det händer lite annat i verksamheten också.

I veckan har styrelsen för Ekmanska stiftelsen vid BillerudKorsnäs i Gävle haft möte för att behandla ansökningar  om ersättning för hustrurs, mäns, sambos, änkors, änklingars och mindreåriga barns fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj, i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat.
Även ersättning för hjälpmedel till make/ maka/sambos/ änka/ änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård och minderåriga barns lägerverksamhet.
De flesta av ansökningarna beviljades utefter stadgarnas riktlinjer. 
Nästa tillfälle styrelsen för Ekmanska stiftelsen träffas för att behandla nya ansökningar är i slutet av april 2020.
Kom ihåg att skicka in ansökningar till Ekmanska stiftelsen senast den 31 mars 2020. Ansökningsformulär hittar ni på företagets intranät.


Centralt pågår som ni vet förberedelserna inför kommande års avtalsrörelse. 
LO gick förra veckan ut med deras krav i avtalsförhandlingarna. Bl.a. låglönesatsning, slopad vållandeprövning för arbetssjukdomar och inbetalning av avtalspension från första arbetsdagen.  

LO vill också se att de premier som arbetsgivarna betalar in till avtalspension och deltidspension ska redovisas på lönespecifikationerna. Detta för att nästan många LO-förbund har problem med att vissa arbetsgivare inte betalar in premien. Medlemmarna skulle på det här sättet lättare kunna kontrollera att deras pensionspremier betalas in.
 
Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering finns också med bland kraven, därför att det finns problemet med att anställda sägs upp på grund av sjukdom och har enligt LO blivit alldeles för omfattande. Ansvaret måste tillbaka till arbetsgivaren. Det måste till en kontroll så att arbetsgivarna verkligen genomför de åtgärder som finns för att få tillbaka människor till jobbet.
 
Dessutom vill LO förhandla med Svenskt Näringsliv om avtalsförsäkringarna och avtalspensionen. Viktigast är frågan om att premierna för avtalspensionen ska betalas in under all anställningstid oavsett ålder. Det skulle innebära att den som jobbar längre än till 65 ska få fortsatt inbetalning av premierna. Dessutom måste den nedre åldersgränsen tas bort. I dag tjänar man in till avtalspensionen först när man fyllt 25.
LO vill att inbetalningarna ska göras från första intjänade krona och att de ska göras månadsvis i stället för årsvis.
 
LO vill också se bättre ordning och reda när det gäller rapporteringen till Fora, och är inte främmande för att en straffavgift införs för de arbetsgivare som fuskar.
 
LO lägger återigen fram kravet att ta bort vållandeprövningen för arbetssjukdomar. När en arbetssjukdom är godkänd av Försäkringskassan ska arbetstagaren ha rätt till ersättning utan att först behöva bevisa, genom en vållandeprövning, att det är arbetsgivaren som har orsakat arbetssjukdomen.
 
LO vill också se en slopad åldersgräns för rätt till ersättning vid asbestsjukdomar samt utökat omställningsstöd och rätt till AGB- och TSL-försäkringarna även vid uppsägning av personliga skäl och sjukdom. I dag gäller de endast vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
 

Jag fortsätter hålla er informerad via Papperstreans hemsida och uppsökeri på avdelningarna. 
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.

​​​​​​​Ha en bra helg och sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 29 oktober 


Senaste nytt om läget:

Lite uppdaeringar gällande MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle.
 
Förhandlingarna gällande  de nya organisationerna för Kartongbruk, Massabruk och Fabriksplanering har avslutats ensidigt från företaget.
Facken reserverade sig mot deras förslag och beslut.

Gällande Teknik, Skydd, Säkerhet & Räddning har Pappers och PTK/L, dvs. facken i Gävle begärt att få ta in ett expertstöd i form av en arbetstagarkonsult. Dennes uppdrag är att granska företagets förslag och söka vägar eller alternativa möjligheter att lösa företagets problem.

Arbetstagarkonsultens rapport kommer redovisas för fack och företag senast under v47.
För Forestry samt övriga enheter sker förhandlingarna centralt. 

Information om den nya organisationen har delgetts inom avdelningarna Kartongbruk, Massabruk och Fabriksplanering.
Totalt sett innebär detta en reduktion av 23 befattningar på nämnda avdelningar.

När alla förhandlingar är avslutade kommer fack och företaget tillsammans att se över hur den eventuella övertaligheten kan lösas.
Bara för att en medarbetare idag innehar en specifik befattning innebär det inte per automatik att det är den medarbetaren som blir övertalig,

Vi jobbar på att hitta så bra lösningar som möjligt för att komma fram till hur personalminskningen skall lösas. De minskningar som förhandlats kommer att realiseras senast under 2020.

Vi får en hel del frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. har man genomfört risk och konsekvensanalyser på föreslagna förändringar, kommer man att klara av generationsväxlingen som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt,

Risk och konsekvensanalyser är genomförda på berörda avdelningar. En uppföljning skall göras med närmaste skyddsombud och medarbetare innan förändringen genomförs på dessa avdelningar.
Vi har fortsatt att kräva en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med ex. avgångsvederlag. Vi avvaktar svar från företaget.

​​​​​​​Det är svårt att svara på alla frågor innan förhandlingarna är avslutade fullt ut. En sak är iaf. säker, vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

Pappers planerar att ha ett nytt medlemsmöte efter att förhandlingarna är avslutade. I väntan på det håller jag er informerad via Papperstreans hemsida och via uppsökeri på avdelningarna. Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591.

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 26 oktober 


Senaste nytt om läget:

MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle rullar vidare.
I fredags den 25 oktober genomfördes den femte MBL-förhandlingen. Förhandlingarna är nu ajournerade tillsvidare.
Detta för att det finns detaljer som måste utredas innan vi går vidare med förhandlingarna.

Ryktena som florerade i slutet av förra veckan, att företaget börjat informera om förhandlingarna på berörda avdelningar var sanna.
Info gavs på avdelningar som är färdigförhandlade. Lite mer info om det kommer från mig i början av nästa vecka.

Pappers planerar att ha ett nytt medlemsmöte, men i väntan på det håller jag er informerad via Papperstreans hemsida.
Ni får gärna ringa mig om ni funderar över något på 070-7951591

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 18 oktober 


Senaste nytt om läget:

MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle rullar vidare.
Onsdag den 16 oktober genomfördes den fjärde MBL-förhandlingen.
Kommande MBL-förhandling är fredag den 25 oktober.
Rykten börjar som sagt florera och det senaste är att företaget nu börjat informera på berörda avdelningar.

Pappers hade ett välbesökt medlemsmöte i onsdags den 18 september, där vi redogjorde lite för om läget och hur processen kommer att fortgå.

Vi fick en hel del frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att klara av generationsväxlingen  som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt,

​​​​​​​Det är svårt att svara på alla frågor, men i grunden gäller LAS, vi har också krävt en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med avgångsvederlag. En sak är iaf. säker, Vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 15 oktober 


Förhandlingarna fortsätter. Rykten börjar florera gällande besparingsprogrammet,  vilket inte är ovanligt vid liknande processer. Oron sprider sig bland alla anställda vid BK och hur det här kommer att slå mot oss och Pappers medlemmar här vid Gävle bruk. 

Vi får frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att klara av generationsväxlingen  som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt, möjlighet till avgångsbidrag från AFA och omställningsstöd från TSL? m.m.  Det är svårt att svara på alla frågor, men i grunden gäller LAS, vi har också krävt en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med avgångsvederlag. En sak är iaf. säker, Vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

​​​​​​​
Senaste nytt om läget just nu:

MBL-processen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet i Gävle rullar vidare.
Idag tisdag 15 oktober genomförde företag och fack tillsammans den treje MBL-förhandlingen.
Nästa MBL-förhandling är onsdag den 16 oktober.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.
Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, imorgon onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Där kommer vi förhoppningsvis kunna berätta lite mer om vad som händer och försöka svara på ev. frågor.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell


Kjelles krönika – 9 oktober 


Lite om läget just nu.

MBL-processen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet i Gävle rullar vidare.
Idag onsdag  9 oktober genomförde företag och fack tillsammans den andra MBL-förhandlingen.
Nästa MBL-förhandling är den 15/10.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.
Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera lite mer om vad som händer och försöka svara på ev. frågor.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell

Kjelles krönika – 18 oktober 


Senaste nytt om läget:

MBL-processen gällande personalminskningar i Gävle rullar vidare.
Onsdag den 16 oktober genomfördes den fjärde MBL-förhandlingen.
Kommande MBL-förhandling är fredag den 25 oktober.
Rykten börjar som sagt florera och det senaste är att företaget nu börjat informera på berörda avdelningar.

Pappers hade ett välbesökt medlemsmöte i onsdags den 18 september, där vi redogjorde lite för om läget och hur processen kommer att fortgå.

Vi fick en hel del frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att klara av generationsväxlingen  som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt,

​​​​​​​Det är svårt att svara på alla frågor, men i grunden gäller LAS, vi har också krävt en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med avgångsvederlag. En sak är iaf. säker, Vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

​​​​​​​Sköt om er // Kjell

Kjelles krönika – 15 oktober 


Förhandlingarna fortsätter. Rykten börjar florera gällande besparingsprogrammet,  vilket inte är ovanligt vid liknande processer. Oron sprider sig bland alla anställda vid BK och hur det här kommer att slå mot oss och Pappers medlemmar här vid Gävle bruk. 

Vi får frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att klara av generationsväxlingen  som pågår, hur blir det med alla yngre medarbetare som är under utbildning och som är tänkt att ta över efter oss äldre medarbetare när vi går hem.
Kommer man att följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt, möjlighet till avgångsbidrag från AFA och omställningsstöd från TSL? m.m.  Det är svårt att svara på alla frågor, men i grunden gäller LAS, vi har också krävt en påse pengar för att möjliggöra bra lösningar med avgångsvederlag. En sak är iaf. säker, Vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går.

​​​​​​​
Senaste nytt om läget just nu:

MBL-processen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet i Gävle rullar vidare.
Idag tisdag 15 oktober genomförde företag och fack tillsammans den treje MBL-förhandlingen.
Nästa MBL-förhandling är onsdag den 16 oktober.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.
Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, imorgon onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Där kommer vi förhoppningsvis kunna berätta lite mer om vad som händer och försöka svara på ev. frågor.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell


Kjelles krönika – 9 oktober 


Lite om läget just nu.

MBL-processen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet i Gävle rullar vidare.
Idag onsdag  9 oktober genomförde företag och fack tillsammans den andra MBL-förhandlingen.
Nästa MBL-förhandling är den 15/10.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.
Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera lite mer om vad som händer och försöka svara på ev. frågor.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell​​​​​​​Kjelles krönika – 8 oktober 


Lite om läget just nu.

MBL-processen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet i Gävle rullar vidare.
Idag tisdag  8 oktober genomförde företag och fack tillsammans den första MBL-förhandlingen.
Nästa MBL-förhandling är den 9/10.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.
Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Boka in det i era kalendrar. ​​​​​​​Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera lite mer om vad som händer och försöka svara på ev. frågor.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell

Kjelles krönika – 5 oktober 


Lite om läget just nu.

Företag och fack genomförde den 3:e MBL-informationen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet den 4:e oktober. Nästa steg blir att sätta igång förhandlingarna kring företagets förslag till befattningsreduceringar.

Första förhandlingstillfället är på tisdag den 8 oktober.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.

Det är dock viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Boka in det i era kalendrar. ​​​​​​​Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera mer om vad som händer.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591


// Kjell

Kjelles krönika – 2 oktober 


Lite om läget just nu.

Företag och fack genomförde den andra MBL-informationen gällande personalminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet den 1 okober. Nästa inplanerade möte är den 4 oktober.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.

Det är viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Boka in det i era kalendrar. ​​​​​​​Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera mer om vad som händer.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591

// Kjell

Kjelles krönika – 1 oktober 


Lite om läget just nu.

Tänkte berätta lite om processen kring MBL-info/förhandlingarna.
När personalminskningar ska göras följer det alltid en standardiserad process mellan fack och företag enligt medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS). Det börjar med att företaget lägger ett varsel på ett antal befattningar till Arbetsförmedlingen. Antalet befattningar som berörs kan dock förändras under förhandlingarnas gång.
 
Just nu är vi i uppstarten av förhandlingsprocessen där företag och fack satt sig och där företaget presenterar förslagen på förändringar i antalet befattningar. Risk och konsekvensanalyser på föreslagna förändringar skall med fördel genomföras innan förhandlingarna sätter igång. Detta för att belysa risker och konsekvenser av den föreslagna förändringen. När den nya organisationen med färre befattningar fastställts i förhandling påbörjas nästa förhandlingsdel.

Då sätter sig facken och företaget tillsammans och ser över hur den eventuella övertaligheten kan lösas. Bara för att en medarbetare idag innehar en specifik befattning innebär det inte per automatik att det är den medarbetaren som blir övertalig.
 
Att genomföra personalminskningar här vid Gävle bruk när vi redan idag går kort med personal på flera ställen känns helt fel väg att gå. Dessutom är vi i början av en stor generationsväxling som kommer att fortsätta under flera år. En massa kunniga kompetenta människor som har jobbat 30–40 år på bruket kommer att gå i pension. Vilka ska då ta över och hur skall kompetensväxlingen ske? Hur tänker företaget här? Hur blir det med skydd och säkerhet om vi blir färre som ska utföra samma arbetsuppgifter?
 
Det här är så klart inte roligt för någon av oss. En oro sprider sig bland alla anställda vid BK och hur det här kommer att slå mot oss och Pappers medlemmar här vid Gävle bruk.
Vi har fått en hel del frågor från oroliga medlemmar hur företaget tänker genomföra det här, tex. kommer man att följa Lagen om anställningsskydd (LAS), kommer det finnas någon form av ekonomisk lösning för de som vill gå hem frivilligt, möjlighet till avgångsbidrag från AFA och omställningsstöd från TSL? m.m.

Eftersom vi är i ett så tidigt skede av processen blir det svårt att svara på alla frågor, men i grunden gäller LAS och vi kommer att försvara Pappers medlemmar så långt det bara går. 

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.

Det är viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
Boka in det i era kalendrar. ​​​​​​​Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera mer om vad som händer.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591

// Kjell

Kjelles krönika – 30 september 


Lite kort uppdatering om läget just nu.

MBL-processen gällande bemanningsminskningar relaterat till kostnadsbesparingsprogrammet inleddes i veckan i Gävle då företag och facken haft en första MBL-information. 
Bemanningsminskningarna innebär att ett 60-tal tjänster berörs i Gävle. Tjänsterna berör både administration och produktion och beräknas vara genomförda i slutet av 2020. Nästa inplanerade möte är den 1 oktober.

Under resans gång kommer information ges om var vi är i processen genom att publicera korta notiser på Papperstreans hemsida.

Det är viktigt att komma ihåg att vi under pågående förhandling inte kommer ha möjlighet att redovisa detaljer.
​​​​​​​​​​​
Vi har ett medlemsmöte inbokat, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center.
​​​​​​​Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera mer om vad som händer.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591

// Kjell

Kjelles krönika – 23 september 


Lite kort om läget just nu.
​​​​​​​
Vi fick den 16 september information via ett pressmeddelande att BillerudKorsnäs (BK) tagit fram ett kostnadsbesparingsprogram som gäller hela koncernen. Åtgärderna inkluderar personalminskningar och berör upp till 300 heltidstjänster i hela koncernen.  Bl.a. handlar det om naturliga avgångar och visstidsanställningar som löper ut. Företaget bedömer att förändringarna kommer att vara genomförda i slutet av 2020

Det här är så klart inte roligt för någon av oss. En oro sprider sig bland alla anställda vid BK och hur det här kommer att slå mot oss och Pappers medlemmar här vid Gävle bruk.

Idag vet vi inte mycket mer än det som står på intranätet, en info som uppdaterades den 20 september, där företaget klargjorde att de lagt ett generellt varsel för hela koncernen och att MBL-info/förhandlingar inleds  på bruken och i Solna de närmaste veckorna.
Så fort vi får veta mer kommer jag gå ut med den information jag kan och får gå ut med, här på Papperstreans hemsida och Karskäringen. 
​​​​​​​
Vi har även ett medlemsmöte inbokat sedan tidigare, onsdag den 16 oktober klockan 16:15, vid Visitor center. Där kommer vi förhoppningsvis kunna informera mer om vad som händer.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till mig på 070-7951591

// Kjell

Kjelles krönika - september 


Vi närmar oss som ni vet en ny avtalsrörelse och har precis avlutat en tre dagars avtalskonferens i Uppsala där Pappers alla avdelningar samlats för att diskuterat och stolpat de krav som Pappers medlemmar har inför stundande avtalsrörelse. 

Pappers menar att det finns ett stort utrymme för löneökningar och bedömmer att det finns ett löneutrymme på cirka fyra procent när lönerna ska omförhandlas nästa år. Nu är det dags att vi får en bit av kakan som vi tidigare har blivit lovade.

Med det kravet rivstartade Pappers därmed en avtalsrörelse som knappt har hunnit börja. Förra gången som fack och arbetsgivare slöt avtal, våren 2017, landade industrilönerna som helhet på 6,5 procent – utslaget över tre år. Det avtalet är få av våra medlemmar nöjda med.

Men nu bedömmer alltså Pappers att en fyraprocentig löneökning för egen del är fullt rimlig – över ett ettårigt avtal.
Förbundsordförande Pontus Georgsson pekar på de de stora miljardvinster och miljardsatsningar som varit kännetecknande för svensk massa- och pappersindustri under de senaste åren, senast nu i Obbola där SCA tidigare i veckan meddelade att man har för avsikt att investera 7,5 miljarder kronor i en ny pappersmaskin.

Den miljardrullningen har dock inte varit till någon större glädje för Pappers medlemmar, menar Pontus Georgsson. Åtminstone inte så att det syns i lönekuverten. Tvärtom har man länge kämpat i motvind, säger han, med personalnedskärningar och med ständiga krav på ökad produktivitet.

Trots att Pappers förra veckan valde att gå ut på en presskonferens och berätta vilka lönekrav man har, så bedömer förbundet inte att man bryter samordningen med de andra LO-förbunden.
Vi vill vara tydliga och vi företräder våra medlemmar och gör bedömningen av vad vår bransch klarar av. De andra får göra sin bedömning på sitt håll. Därefter kanske vi gör en gemensam bedömning.

Pappers avdelningar, bl.a. i Gävle-Dala distriktet fortsätter diskutera avtalskraven i oktober innan avtalskraven fastställs vid Pappers Förbundsmöte i november.

Parterna inom industrin lämnar strax innan jul över sina respektive krav inför nästa års avtalsrörelse och förhandlingarna sätter igång i början av januari. 31 mars går gällande avtal ut. 


// Kjelle

3 Juli

Äntligen är sommaren här med välbehövlig semester, ledighet och avkoppling.

 
Sitter här på min första semesterdag och tänker på vad bra vi har fått det, tack vare våra tidigare fackliga företrädare och fackliga politisk samverkan. För semestern har inte bara kommit av sig själv eller att arbetsgivarna varit snäll och erbjudit oss arbetare. Fackens och LO:s krav och facklig politisk samverkan skapade möjligheter så vi fick en semesterlag. Jag tänkte återge lite historik kring ämnet.
 • 1931 kom en bestämmelse om en knapp veckas semester, som skrevs in i arbetarskyddslagen. Men den var inte tvingande och stora grupper som lantarbetare, sjömän och hembiträden var undantagna.
 • 1938 fick svenskarna äntligen två veckors lagstadgad semester. Då fanns redan grupper av tjänstemän med två veckors semester i avtal, men de flesta arbetare hade en vecka eller mindre. Semesterlagen skyndades på av en internationell konvention om semester från 1936. Motiven för semesterlagen var:
 1. Arbetskraften behövde återhämta sig för att klara det hårda tempot i industrin,
 2. Klyftan mellan arbetare och tjänstemän skulle slutas.
Men att arbetarna plötsligt fick så mycket ledig tid oroade politikerna, myndigheterna och arbetsgivarna. De befarade att folk skulle vimla ut på gatorna och slösa fritiden på dans, superi och annat omoraliskt. Semesterlagen åtföljdes därför av kampanjer om rätt sätt att fira semester: friluftsliv, sport och studier rekommenderades.
 • 1946 fick ungdomar under 18 år rätt till tre veckors semester.
 • 1951 kom lagen om tre veckors semester för alla.
 • 1963 kom fyra veckors semester blev lagstadgat. Nu handlade argumenten mindre om arbetarskydd, mer om att ta ut den ökade välfärden även som ledighet.
 • 1978 förlängdes den lagstadgade semestern till fem veckor.
 • 1991 Ytterligare två semesterdagar införs som ett första steg mot sex veckors semester för alla.
 • 1993 Borgarregeringen under ledning av Carl Bildt tog bort de två extra dagarna.
 Kom ihåg!
Att man inte är skyldig att vara tillgänglig på semestern för arbetsgivaren per telefon, mejl eller liknande. I en av få domar på området, från 1983, slog Arbetsdomstolen fast att en anställd som tvingades avbryta sin semester hade rätt till både allmänt skadestånd och ekonomisk ersättning för den skada arbetsgivaren hade orsakat (en bokad resa fick ställas in).
Blir man sjuk – ska man anmäla det genast till arbetsgivaren, då har man rätt till sjuklön, och kan spara semesterdagarna till ett senare tillfälle. Likaså om barnen blir sjuka kan man avbryta semestern för vård av sjukt barn.
 

Sommarjobbare
Innan jag började min semester träffade Papperstreans Ungdomsansvarige Sandra Johansson och jag ett 50-tal sommarjobbare vid Info-center eller som företaget döpt om det till ”Visitorcenter” Det är alltid lika roligt att få träffa dessa sommarjobbare och att få informera om Pappers och vad ”världens bästa fackförening” har att erbjuda och berätta för dem varför de ska bli medlemmar i Pappers. Det har i sin tur resulterat i att några av sommarjobbarna blivit medlemmar i Pappers. Men mer finns att göra. Alla medlemmar behöver prata med sommarjobbarna och vikarierna om varför de ska bil medlemmar i Pappers. Utan fackföreningar blir det inga kollektivavtal och utan kollektivavtal är det inte säkert att man får ob-ersättning när man jobbar natt eller på midsommarafton eller den där löneökningen som man tycker är för liten kanske helt uteblir.
Tillsammans kan vi förbättra villkoren på arbetsplatsen, enade kan vi ställa krav på arbetsgivarna.
 
En annan viktig uppgift vi övriga anställda har är att ta hand om de nya och lära ut arbetsuppgifterna, prata om säkerhet och andra regler som gäller. För en del är det första gången de har ett jobb, första gången de ingår i ett arbetslag. Några behöver lära sig vikten av att samarbeta, andra att komma i tid till jobbet, skiftbytet m.m. Allt det vi gör per automatik är inte självklart.
 
Jag tillsammans med Sandra Johansson och Papperstreans ungambassadör Sandra Bohlin har också varit ute i verksamheten och träffat sommarjobbarna för att bl.a. informera om Pappers kommande stora event för ungdomar, Ung 2020 som genomförs om ca ett år. Ett tredagars-event som alla medlemmar i Pappers födda 1/1 1990 och senare kommer att få en inbjudan till med ersättning, boende och mat.
 
 
Avtalsrörelsen
Efter sommaren fortsätter förberedelserna för kommande avtalsrörelse.
Parterna inom industrin lämnar strax innan jul i år över sina krav inför nästa års avtalsrörelse, men redan nu har Svenskt Näringsliv listat sina prioriteringar och deras mål inför avtalsrörelsen 2020.
Löneökningstakten ska växlas ned, ingångslönerna ska vara på nivå som ”breddar” arbetsmarknaden och nya möjligheter till visstidsanställning.
De menar att med en klok lönebildning slår man vakt om Sveriges konkurrenskraft. Därför eftersträvar de privata arbetsgivarna lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften. De nämner också att arbetsgivarsidan inte är intresserade av att avvika från den modell som innehåller det så kallade industrimärket.
 
Svenskt Näringslivs 4 mål inför avtalsrörelsen 2020 är att:
 • Löneökningstakten ska sänkas. 
 • Ingångslönerna ska leda till att trösklarna till arbete sänks.
 • Möjligheterna för företags- och medarbetarnära lönebildning ska öka. 
 • Fördelningen av löneökningarna inom ramen för siffersatta avtal ska göras av företaget. ”Inte genom individgarantier, generella lönehöjningar och stupstockar.”
 • Svenskt Näringsliv vill också utveckla de centrala avtalen för att öka utrymmet att variera arbetstidsförläggning, övertid, visstidsanställningar samt inhyrning.
 
Pust. Jag säger då det. Vi får se vad det här tar vägen, men en tuff avtalsrörelse lär det bli för att komma fram till ett nytt avtal 31/3 2020.
 

Semesterplanering
Om ni vill nå någon i Pappers under min semester kan ni kontakta dessa personer:
Under tiden 3-5 juli
Peter Karlsson på 070-7952637
 
Under tiden 8-26 juli
Michael Wallin på 070-7951581 alt.
Peter Karlsson på 070-7952637

Jag önskar alla en fortsatt skön och avkopplande sommar!
// Kjelle​​​​​​​21 Juni
​​​​​​​
Trevlig Midsommar

Jag passar på att tacka så länge och
Önska er en Trevlig och skön Midsommar!

Kjelles krönika – augusti


Verksamheten börjar sakta men säkert komma igång efter sommar och välbehövlig semester för alla. En sommar som inte går till historien som en av de finaste och varmaste som förra sommaren. 
Nu är det i alla fall dags att kavla upp skjortarmarna igen inför höstens många spännande utmaningar. 

Förutom att finnas till hands för Papperstreans medlemmar här vid BK, Swedpaper och Göranssons så är kalendern fylld till bristningsgränsen med aktiviteter redan nu.
Bl.a. har styrelsen tagit fram ett slutgiltigt förslag på Papperstreans Verksamhetsplan för 2020-2022, som förhoppningsvis fastställs av medlemmarna på medlemsmötet i oktober. 

Vi närmar oss också en ny avtalsrörelse och inför den kommer Pappers avdelningar att förbereda och 
diskutera Pappers medlemmars förslag på avtalskrav. Avtalskraven kommer att fastställs vid Pappers Förbundsmöte i november.

Svenskt Näringsliv och arbetsgivarna har satt sina mål inför avtalsrörelsen 2020, 
Löneökningstakten ska växlas ned, ingångslönerna ska vara på nivå som ”breddar” arbetsmarknaden och nya möjligheter till visstidsanställning. Svenskt Näringslivs mål inför avtalsrörelsen 2020 är bl.a. att
-    Löneökningstakten ska sänkas. 
-    Ingångslönerna ska leda till att trösklarna till arbete sänks. 
-    Fördelningen av löneökningarna inom ramen för siffersatta avtal ska göras av företaget. ”Inte genom individgarantier, generella lönehöjningar och stupstockar.”
-    Svenskt Näringsliv vill också utveckla de centrala avtalen för att öka utrymmet att variera arbetstidsförläggning, övertid, visstidsanställningar samt inhyrning.

Vi får se vad det här tar vägen, men det ser onekligen ut att bli en tuff avtalsrörelse!

Parterna inom industrin lämnar strax innan jul över sina respektive krav inför nästa års avtalsrörelse och förhandlingarna sätter igång i början av januari. 31 mars går gällande avtal ut. 
Och så är också dags för skyddsombudsval igen. Tre år går fort och nu är det dags igen. Skyddsombudsvalet genomförs i oktober-november. Förutom det här har vi inplanerade förhandlingar med bl.a. BK, Göranssons och koncernövergripande förhandlingar vid huvudkontoret i Solna
Ekmanska stiftelsen
Jag vill också påminna om att det nu är dags att söka bidrag från Ekmanska stiftelsen. Ekmanska stiftelsen ger möjlighet till ersättning i samband med anhörigs fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat. Det finns också möjlighet att söka ersättning för hjälpmedel till minderåriga barn, make/ maka/sambos/ änka/ änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård och sist men inte minst minderåriga barns lägerverksamhet. 
Frågor kring detta besvaras på telefonnummer 026-151634.
Ansökan som finns på intranätet fyller ni i och skickar in senast den 30 september. 


// Kjelle


​​​​​​​23 Maj

Pontus Georgsson – Pappers nya förbundsordförande​​​​​​​

Omröstningen ägde rum på Pappers förbundsårsmöte i Uppländska Bålsta 22 maj. Det var inte någon nagelbitare direkt, utan tvärtom. Såväl valberedning som de samlade ombuden var helt eniga om valet.

Pontus Georgsson är 50 år och utbildad processtekniker. Han är uppvuxen i Täby kyrkby strax utanför Stockholm, och bosatt i Norrköping 1987.

Papperskarriären började 1990, när han fick fast anställning som kokerioperatör på Skärblacka bruk. Där skulle han sedan arbeta fackligt i många år – bland annat som skyddsombud och avdelningsordförande.

Till Pappers förbundskontor kom han för fyra år sedan. Först som ombudsman, senare även som avtalsansvarig och förhandlingschef.
På fritiden tycker Pontus Georgsson mest om att umgås med sin familj, laga mat och fixa på sin sommarstuga i värmländska Bjurtjärn.
Därutöver är han en stor fotbollsfantast, tillika inbiten AIK:are. I sin ungdom spelade han själv fotboll – i IK Frej, mestadels som back.
Pontus Georgsson efterträder alltså Matts Jutterström, som avled efter en tids sjukdom för snart tre veckor sedan. Tidigare i vår meddelade Jutterström att han skulle avgå vid detta förbundsårsmöte.
// Kjell

20 maj


Vi står inför slutspurten i kampanjen inför valet till Europaparlamentet.
Hittills har bara var tjugonde väljare röstat.
Det gäller alltså att lägga manken till för att få arbetskamrater, familjemedlemmar, vänner och alla andra att gå och rösta senast 26 maj!
Detta är vad vi alla borde syssla med den korta tid som återstår fram till valdagen.
 
Demokratiska och arbetarvänliga krafter ska stärkas!

Läs mer på LO.se

2 maj


Verksamheten rullar på
Efter en hyffsat lugn inledning på året är vi nu inne i en mer intensiv period, precis som det brukar vara den här tiden på året.
Det är allt ifrån lokala reguljära och lönerevisionsförhandlingar som ni säkert läst om i senaste numret av Karskäringen, träffar med skyddsombud, olika former av medlemsärenden, Kick Off med verksamhetsplanering för ”nya” styrelsen, Pappers medlemsdialog, koncernövergripande möten och förhandlingar i Solna, förberedelser bl.a. inför fackliga referensgruppens årsmöte i BillerudKorsnäs, kommande distriktsmöte i Gävle Dala, Förbundsårsmötet, och avdelning 3:s stora skyddsombudsträffar 28 och 29 maj.
 

Kick Off med Pappers avdelning 3:s styrelse
Nya styrelsen, ledamöter och ersättare förstärkt med valberedare och revisor deltog på styrelsens årliga Kick Off som genomfördes i början av april vid Grisslehamn. Tyvärr kunde inte den enda nya i styrelsen, Ungansvarig Sandra Johansson delta. Ämnen som behandlades var arbetsmiljö, försäkrings och studiefrågor, rapport från revisor och valberedare m.m.
P-A Petersson kom från Förbundet och informerade om läget på förbundet, kommande medlemsdialog och andra viktiga ämnen.
 
Som vanligt vid styrelsens årliga Kick Off stod verksamhetsplanering för kommande år högst på agendan. Men vad menas då med verksamhetsplanering?
Det fackliga arbetet ska bygga på medlemmarnas uppfattningar, vilja och engagemang. Verksamhetsplanen som läggs varje år ska beskriva vad vi vill, varför vi gör det vi gör och hur vi ska gå tillväga. Verksamhetsplanen ska vara ett verktyg för att uppnå de fackliga målen. Hur det ska genomföras lägger styrelsen därefter fast i en aktivitetsplan, som bl.a. besvarar frågorna vad, hur, vem/vilka, när osv.
 Verksamhetsplanen bör ha en inledning med ett övergripande mål för den fackliga verksamheten och vad vi vill uppnå med fackligt arbete. Till exempel bra avtal och villkor samt bra arbetsmiljö för medlemmarna, ökad facklig styrka genom att värva fler medlemmar och ökad synlighet på arbetsplatsen.
Styrelsens förslag till verksamhetsplanen fastställs sedan på avdelningsmöte under hösten.
 
Styrelsen har efter två dagar i Grisslehamn flera bra förslag att ha med i kommande års verksamhetsplan. Nu kvarstår skyddsombudens förslag till verksamhetsplan som kommer att hanteras vid skyddsombudsträffarna den 28 och 29 maj innan ett färdigt förslag från styrelsen till verksamhetsplan för kommande år presenteras och förhoppningsvis godkännas av medlemmarna vid avdelningsmötet i oktober.
 
Medlemsdialog inför Europaparlamentvalet (EU-valet) och kommande avtalsrörelse
Förbundet är som vanligt ute på medlemsdialog den här tiden på året för att stämma av läget med medlemmar på bruken. 16 april besökte Förbundets 2:e vice ordförande P-A Pettersson och juniorombudsman Sara Wiinikka Avdelning 3 och medlemmar på bruket i Gävle.
 Besöket började med en kort träff med Styrelsen innan rundturen med guiden Erik Kernehed påbörjades. Besök gjordes vid Räddningstjänsten, K1(PM4/5) RM4/5, Förrådet, CV, Transport, PM2, K2(Lut & Kraft) och Fiber.
 
I år är det extra viktigt att stämma av läget med medlemmarna eftersom vi nu snart står inför ett val, närmare bestämt EU-valet och en avtalsrörelse som sätter igång på riktigt vid årsskiftet.
Om vi börjar med EU-valet som är den 26 maj så är det viktigare än vi tror att vi engagerar oss och går och röstar i det valet. Då kan man fundera varför då? Johan Danielsson, (LO:s EU-samordnare och (S)-kandidat till Europaparlamentet) beskrev det jättebra i Karskäringens Januarinummer. Bl.a. att ”Vi behöver utveckla ett EU-samarbete som respekterar fackliga rättigheter och
nationella arbetsmarknadsmodeller. Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden.
Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. LO:s krav är att ett socialt protokoll införs i EU:s fördrag för att grundläggande fackliga fri- och rättigheter ska överordnas de ekonomiska friheterna och avslutningsvis att stärka respekten för demokrati och grundläggande rättigheter.

Om vi glider över på nästa ämne som Förbundet ville diskutera bland medlemmarna var kommande avtalsrörelse, en avtalsrörelse som så smått börjat komma igång med en del förberedelser.
Vad är fackets syfte med en avtalsrörelse? Jo, huvudsyftet är att förbättra medlemmarnas anställningsvillkor och att se till att reallöner ökar. När ett kollektivavtal löper ut ska parterna komma överens om ett nytt. Denna förhandlingsprocess kallas avtalsrörelse. Innehållet i ett kollektivavtal är inte statiskt utan förändras genom förhandlingar. Ett avtal gäller oftast mellan 1‐3 år.
 
Förbundet har inför medlemsdialogen bett avdelningarna stämma av läget ute i verksamheten om vad medlemmarna önskar sig och vad som är den viktigaste frågan i kommande avtalsrörelse? Vid de senaste avtalsrörelserna har vi drivit löneökningen som ökning i kronor, är det något vi ska fortsätta med eller ska vi räkna procentuellt påslag? Får man ledigt som och när man vill? 
 Avdelning 3:s medlemmar efterfrågar starkt ett konkret lönepåslag, gärna i procent. Våra grundlöner behöver höjas. Det är tack vare Ob-tillägget som det ser någorlunda bra ut. Men OB utgår för att vi kortar våra liv genom skiftarbetet. Många medlemmar på golvet intygar att den ökade stressen på jobbet påverkar hälsan negativt, bl.a. för att bemanningen fortfarande är alldeles för låg.
 
Det som också framkommit är önskemål om förbättrade villkor gällande Arbetstidskontot (ATK) Våra medlemmar sliter hårdare idag än någonsin tidigare. Tid för återhämtning är dyrbar och alla är beredda att slå vakt om den. Man vill att Pappers förhandlare sätter just utökning av ATK högt upp på förhandlingslistan. Medlemmarna vill fortfarande ha valfriheten kvar, dvs. behålla möjligheten att efter eget tycke ta ut ledig tid, kontanter eller pension från arbetstidskontot och att nyanställda erbjuds trevalsmöjligheten. Idag har nyanställda sitt ATK låst till pension och får först efter fem års anställning trevalsmöjligheten. Man vill också ha förbättrade villkor gällande deltidspension, 10-årsregeln måste sänkas, ex. Till 5 år, d.v.s. att om man sparat ATK till pension i 5 år ska man ha rätt att ta deltidspension från 60 år.

Förbundsårsmötet
I slutet av maj genomförs Pappers Förbundsårsmöte i Stockholm. Frågor som ska behandlas och beslutas av förbundsmötet är bl.a. Verksamhets- och ekonomisk berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen, motioner från medlemmar, avdelningar och Förbunds­styrelsen, medlemsavgiftens storlek, verksamhetsplan, avtalsfrågor, budget för förbundet.
 Det som är tråkigt vid årets Förbundsårsmöte är att Pappers ordförande Matts ”Jutte” Jutterström efter en längre tids svår sjukdom beslutat att frånträda sitt uppdrag som Förbundsordförande då.
Matts som haft uppdraget som Förbundsordförande sedan 2014, omvaldes till Förbundsordförande för ca 1 år sen då Pappers kongress genomfördes i Gävle.
Förbundets valberedning jobbar nu intensivt med att ta fram ett förslag till ny Förbundsordförande som då kommer att väljas på fyllnadsval i tre år fram till nästa kongress 2022.

Vårstopp
Vårstoppet närmar sig och planering och förberedelser fortgår som bäst inför detta. Arbetsställets huvudskyddsombud och flera av våra övriga skyddsombud är som tidigare år inblandade i detta arbete då flera av ombuden fungerar som ronderande skyddsombud. Ett fantastiskt arbete som alla gör under denna hektiska tid med fokus på säkerhet i första hand.
 
När stoppet väl sätter igång så är det som vanligt mycket folk ute i verksamheten och riskerna för tillbud och olyckor ökar.
 Lova mig att ni tänker till innan jobben körs igång så ni kommer hem i samma skick som ni gick till arbetet. Kom också ihåg att rapportera in allt som kunde ha hänt eller har hänt, riskobservationer, tillbud och olyckor. Ta hjälp av skyddsombuden om ni är osäkra.

Hörs!   /Kjelle

mars 2019

Info från förbundet.
Pappers ordförande Matts Jutterström frånträder sitt uppdrag.
Pappers ordförande Matts Jutterström har meddelat förbundsstyrelsen att han efter en längre tids sjukdom frånträder sitt uppdrag som ordförande i Pappers.
Matts Jutterström har under en längre tid varit sjuk och är nu i ett skede av sin sjukdom där det är svårt att kombinera den krävande rollen som förbundsordförande, samtidigt som han genomgår sina regelbundna behandlingar.
Matts Jutterström frånträder därmed sitt uppdrag som förbundsordförande i samband med förbundsårsmötet i slutet av maj. Matts kommer dock att arbeta kvar i organisationen men i en mindre krävande roll.
Valberedningens ordförande är underrättad och har i uppgift att bereda ett fyllnadsval fram till nästa ordinarie kongress 2022.
Matts Jutterström valdes till ordförande på kongressen 2014 och kommer fram till förbundsmötet i maj ha uppdraget som förbundsordförande i Pappers.

februari 2019

Årsmötet
Som alltid infinner sig en viss lättnad när årsmötet är avklarat. Det är en hel del förberedelser inför årsmötet trots att mötet förläggs ute på stan numera. Valberedning, revisorer, Pappers expeditions personal och styrelsen har haft mycket att göra innan årsmötet och som vanligt har de gjort ett fantastiskt jobb med att få ihop pusslet.
 
Jag vill i alla fall tacka för senast till alla som deltog på Papperstreans årsmöte som även i år hölls vid Elite Grand Hotell här i Gävle. Än en gång blev det ett välbesökt årsmöte, vilket är bra. Det är viktigt att man som medlem deltar på medlems och årsmöten. Det är där man kan vara med och få information vad som händer, tycka till, föreslå förändringar och vara med och påverka i de beslut som skall tas.  Mer om årsmötet finns att läsa längre fram i tidningen.
 
Värt att notera är att styrelsen utökats eftersom att Papperstreans ungansvarige Sandra Johansson valdes in som styrelseersättare på den vakanta plats som funnits sen ett par år. Det är riktigt kul att vi får in en person, en tjej, ansvarig för Papperstrean ung som bl.a. kan bevaka och driva ungdomarnas frågor men även för kommande generationsväxling som är påbörjad inom Papperstreans styrelse
 
Notera också att nästa år flyttas årsmötet från februari till i mars. Årsmötet 2020 kommer att genomföras den 25 mars. Så lägg in det i er planering för 2020.
 

Sirius
Fackliga representanter och HR från Gävle Bruk har deltagit på en konferens som Sirius arrangerade. I det här fallet är inte Sirius ett idrottslag utan är en förkortning för ”Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan” och de verkar partsgemensamt inom massa- och pappersindustrin.
Sirius Forum arrangeras årligen, med olika teman och deras fokusområden är arbetsmiljö/säkerhet/hälsa, kompetens och utbildning, ledarskap och medarbetarskap och likabehandling och mångfald.
 
I år genomfördes denna konferens i Näringslivets hus i Stockholm.
Som en uppföljning på förra årets succé, hade Sirius även denna gång fokus på hur man skapar en hälsosam arbetsmiljö för det viktigaste vi har – hjärnan.
Sirius belyste detta ämne utifrån olika vinklar. Här ingår såväl det individuella som det organisatoriska perspektivet. Enkelt uttryckt – hur får vi hjärnkoll på arbetsmiljön!
Högst poäng av föreläsarna får Nils Simonson författare och läkare som berättade om den ”Den formbara hjärnan”
 
 
Distriktsmöte
Pappers har haft Distriktsmöte i Gävle-Dala distriktet. Mötet genomfördes i Gävle den här gången. I den första delen av distriktsmötet genomfördes en utbildning i SharePoint, Power BI och administrativa rutiner. Ämnen som behandlades i övrigt var bl.a. Verksamhetsplanering för avdelningarna, rapport från Förbundet om avtals och förhandlingsfrågor, rapport från förbundets förhandlingskommitté, studier, arbetsmiljö, UNG-20, rapport från Pappers avdelningar i distriktet och kommande medlemsdialog. Jag återkommer till medlemsdialogen under slutordet.
Förbundets representanter denna gång var 2-vice ordförande P-A Pettersson, nyanställda Sara Wiinikka och Per Lagerborg som skolas in för kommande generationsväxling på förbundet. Tanken var också att studie, press och informationsombudsmannen Mikael Nilsson skulle deltagit men han blev tyvärr sjuk och fick ställa in i sista stund.

​​​​​​​
Ekmanska stiftelsen
Jag vill som avslutning påminna om att det nu är dags att söka bidrag från Ekmanska stiftelsen. Ekmanska stiftelsen ger möjlighet till ersättning i samband med anhörigs fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat. Det finns också möjlighet att söka ersättning för hjälpmedel till minderåriga barn, make/ maka/sambos/ änka/ änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård och sist men inte minst minderåriga barns lägerverksamhet. Frågor kring detta besvaras på telefonnummer 026-151634.
Ansökan som finns på intranätet fyller ni i och skickar senast 31 mars.


Slutord   
Den 16 april kommer P-A Pettersson från Pappers på s.k. medlemsdialog som årligen genomförs från förbundet. Vi gör då som vanligt en rundvandring på bruket. I år vill man diskutera och höra vilka frågor och förslag på avtalsförbättringar medlemmarna tycker är viktig inför kommande avtalsrörelse, aktuella frågor på bruket och tankar kring Europaparlamentsvalet som sker i slutet av maj.
Vi kommer också ev. ha ett avdelningsmöte där P-A kommer att informera och ta emot förslag från medlemmar på avtalsförbättringar eller annat ni anser är viktigt att driva.
Inför det här besöket kommer Papperstrean mellan varven att besöka avdelningar på bruket och starta tankeprocessen. Så börja gärna fundera redan nu inför P-A:s besök den 16 april.

27 april

Sköna Maj, välkommen till vår bygd igen! Hör med tacksam tunga, tusen fåglar sjunga liksom vi Välkommen sköna Maj!

1 Maj
På tisdag den 1 maj samlas vi igen för årets 1-maj demonstrationståg. Första maj som är arbetarnas dag.
Om vi tittar tillbaka till slutet av 1800-talet var det kravet på åtta timmars arbetsdag som var den viktigaste frågan. Därefter har det varit många frågor som våra fackliga kompisar kämpat, krigat och demonstrerat för. I grunden är det ungefär samma frågor idag som våra företrädare demonstrerat och krigat för under många decennier och som vi kan tacka för mycket av det vi har idag gällande lagar och avtal.
Vi har fått det mycket bättre med åren och mycket tack vare fackligt-politisk samverkan mellan fack, LO och Socialdemokratiska partiet. Utan den kopplingen hade vi inte varit där vi är idag.
Men! det kan raseras snabbt, det har vi sett förut.
Kolla hur alliansen gjorde de åtta år de senast satt vid makten. Mycket av den välfärd och annat som byggts upp under många år och decennier raserades snabbt. Jag hoppas att väljarna tänker till när det är dags vid höstens val.
Men vi börjar med att sluta upp i 1-majtåget för att demonstrera.

Här får ni lite hålltider för S aktiviteter i Gävle!
10:00 – 12:00 är det aktiviteter vid Bomhus Folkets Hus med tal av Christoffer Rogsberg, gruppledare för kultur och fritidsnämnden, sånger av och tillsammans med sånggruppen ”Gamla godingar”
Bomhus S-förening bjuder på fika.
14.30 samlas vi för demonstrationståget vid Polhemsskolan i Gävle.
15:00 avmarsch, marschväg: S Kungsgatan. N Rådmansgatan. N Kungsgatan. 15.30 möte på Slottstorget, konferencier: Carina Blank,
Talare bl.a. Ellen Wiksten, vice ordförande SSU Gävle, Barbro Andersson ordf. Kommunal mitt och
Lena Hallgren, barn, äldre och jämställdhetsminister.

Apropå fackligt-politiskt
Den nyliberala politiken är inte bara emot stark stat och offentlig sektor. På område efter område lägger de borgerliga partierna sig i det som är parternas avtalsområde.
Man kan fundera över hur saker och ting egentligen fungerar i ett samhälle, vi som medborgare vill ju att det ska vara bekymmersfritt att leva och verka. Vi föds, vi går i skolan, vi kommer att arbeta och efter detta så går vi förhoppningsvis i pension. Och det som möjliggör detta är att alla som har en inkomst gemensamt bidrar till detta, genom att vi betalar skatt. Sedan fördelar det politiska systemet skatterna ut till var och en som har behov av olika stöd i livets olika skeenden.
Ett suveränt system egentligen. Men de borgerliga partierna har ett horn i sidan till det här, och har alltid haft det. Och de har bara inte ett horn i sidan mot oss i fackföreningsrörelsen, de har flera horn.
Hur kan det komma sig att borgarna inte gillar facket? Varför har de en så kluven hållning till kollektivavtal och den svenska partsmodellen? Den borgerliga motsättningen gentemot facket är besvärande och problematisk.
De förslag som allianspartierna presenterar pekar i en entydig riktning, vilket inte är något nytt.
Fackets inflytande och manöverutrymme ska begränsas. Lagen om anställningsskydd (Las) luckras upp, trots att lagstiftningen ger ett bra ramverk för parterna att förhandla vid uppsägningar. De borgerliga politikerna hotar med att de ska gå in och sänka lägstalönerna om inte parterna självmant sänker lönerna. På område efter område så lägger de sig i.
De borgerliga partierna håller emot olika förslag som försöker förhindra social dumpning, exempelvis genom utstationerade företag och arbetskraft från andra EU-länder. De pratar om anti- strejklagstiftning, de föreslår sämre a-kassa, hårdare sjukskrivningsregler. Ja, listan kan göras lång.
De borgerliga partierna skäller på fackföreningsrörelsen i allmänhet, de har ett särskilt horn i sidan till LO. Ett skäl kan förstås vara den koppling som historiskt sett har funnits och som fortfarande finns mellan Socialdemokraterna och LO. Men det ofta hånfulla tonläget gentemot LO har också klara inslag av klassförakt och arrogans. LO organiserar de som har lägst lön, sämst villkor och sämst status i samhället. LO organiserar arbetarklassen.
Nyliberaler är inte bara motståndare till en stark stat och en stor offentlig sektor. Utan också till kollektivavtalsmodellen som enligt deras ideologi begränsar marknaden och dess krafter. Vi står liksom i vägen för dem och det har vi gjort i över 100 år – och det ska vi fortsätta med. Fackföreningsrörelsen och socialdemokratin har under årens lopp klippt klorna på kapitalet och borgerligheten och vi tänker oss inte att de ska växa ut igen, för då kommer det att gå illa, mycket illa.

Ha de!
// Kjelle


6 april

Verksamheten fortsätter rulla på. Årsmötet är avklarat. Än en gång fick jag förnyat förtroende som Papperstreans ordförande de två kommande åren.
 Jag vill passa på och tacka för förtroendet att få fortsätta med uppdraget för en fjärde period.
Jag har sagt det förut och säger det igen. Det är det finaste uppdraget som jag anser man kan få som facklig företrädare, trots att det kan blåsa på rejält mellan varven, både från arbetsgivare och medlemmar.
 
Nu går vi in i en mer intensiv period igen som det brukar göra den här tiden på året. Det är allt från olika former av medlemsärenden, uppsökeri ute på avdelningar och möten med medlemmar, träffar med skyddsombud, styrelsens Kick Off med verksamhetsplanering, lokala reguljära och MBL-förhandlingar, lönerevisionsförhandlingar, kommande distriktsmöte för Gävle-Daladistriktet, koncernövergripande förhandlingar och möten i Solna bl.a. fackliga referensgruppens årsmöte i Billerud Korsnäs m.m. Utöver det så pågår förberedelser inför förbundsårsmötet och Pappers kongress som genomförs i maj här i Gävle.
 
Förhandlingar
Vad gäller lokala förhandlingar så finner ni förhandlingsprotokollen på BKs intranät under ”Min anställning-Fackliga organisationer-Pappers avd.3 och där under länklistan finns förhandlingsprotokollen”
 Utöver det har vi efter flera veckors överläggningar kommit överens med företaget gällande 2018 års lönerevision. Pappers och BK har kommit fram till ett förslag som antogs av medlemmarna vid ett extra avdelningsmöte i mars.
 En fråga kvarstår dock och det är företagets förslag att lösa ut jul & nyårsmåltiden ur lokalavtalet. Även här fick vi ok från medlemmarna att gå vidare i frågan. Företaget menar att det varit en del klagomål från medarbetarna om kvalitén på jul och nyårsmaten. När man numera dessutom blir förmånsbeskattad för den måltiden, så finns det anledning att ta bort det helt.
 Visst är det väl så att medarbetarna klagar på julmaten. Det är inget nytt utan det har vi gjort länge och vi har märkt av försämringen under många år. Försämrade kvalitén på maten beror troligen på företagets direktiv och sparkrav att dra ned på kostnaden för dessa måltider.
 När man dessutom blir förmånsbeskattad för maten som man numera blir finns anledning att fundera på alternativ. Det vi påpekat till företaget är att andemeningen med de här extramåltiderna var att medarbetare som lämnade familjen ensam på jul och nyår, för att åka och jobba skulle få något extra.
 Vi har vi bollat frågan fram och tillbaka om ett utköp och landat i ett slutbud på 15/skiftare och månad. Alla skiftare får alltså 15 kr/månad som läggs ovanpå löneökningen som kommer att gälla from 1 april. Det motsvarar ungefär den kostnad på vad maten kostade i början när vi som jobbade fick lite finare mat.
 
Vi har alltså sagt ok med föresättning att skiftlag som jobbar jul och nyår skall premieras lite extra som andemeningen var från början och få frukt vid jul & nyår. Vi fick även här ok från medlemmarna att gå vidare för en lösning. Företaget har nu sagt nej till förslaget om frukt vid jul och nyår.
 
Lönerevisionsförhandlingar med Swedpaper och Göranssons ligger i startgroparna.
 
Arbetsplatsbesök
Den 28e mars fick vi finbesök av Pappers medlem och riksdagsledamot Peter Persson. Peter har under många år haft önskemål om att få besöka Karskärsfabriken och nu fick vi äntligen till besöket.
 Peter som efter utbildning på Markaryds pappersskola började som instrumentmakare på Nymölla pappersbruk utanför Bromölla. Där arbetade han fram till 1985, då han började som ombudsman för Jönköpings arbetarekommun.
 Peter har hela sitt liv varit politiskt aktiv. Han har ett starkt samhällsengagemang och en mycket tydlig uppfattning om att samhälle blir bättre om det finns små klyftor och desto större jämlikhet, det skapar ett rikare och bättre samhälle. Därför blev han övertygad socialist i SSU, och senare fackligt aktiv på sitt jobb vid Nymölla bruk. Därefter har han haft olika uppdrag som socialdemokratisk politiker, ex. kommunalråd och oppositionsråd i Jönköpings kommun och kommunstyrelsens ordförande.
Sedan valet 2010 är Peter riksdagsledamot. Han är Pappers företrädare i riksdagen där han kan prata för våra frågor.
 Han är otroligt intresserad av Pappers och Massaindustrin och följer dess utveckling hela tiden. Därav intresset att komma hit på besök. Syftet med besöket var att han vill träffa företagsrepresentanter för att höra hur de ser på företagets och branschens utveckling. Likaså att göra ett arbetsplatsbesök för att se fabriken och träffa Pappers skyddsombud och övriga medlemmar och prata fackliga och facklig-politiska frågor. Nu fick han träffa fabriksdirektören och HR-chef, skyddsombud och medlammar från PM2 Swedpaper, PM4/5, EBH-utlastningen och packningen, produktlabb och Centralverkstaden.
Tanken var att även hinna med att besöka PM2 Swedpaper men tiden räckte tyvärr inte till.
 
1 Maj
Snart är det dags att samlas igen för årets 1-maj demonstrationståg. Första maj som är arbetarnas dag.
Om vi tittar tillbaka till slutet av 1800-talet var det kravet på åtta timmars arbetsdag som var den viktigaste frågan. Därefter har det varit många frågor som våra fackliga kompisar kämpat, krigat och demonstrerat för. I grunden är det ungefär samma frågor idag som våra företrädare demonstrerat och krigat för under många decennier och som vi kan tacka för mycket av det vi har idag gällande lagar och avtal.
 
Vi har fått det mycket bättre med åren och mycket tack vare fackligt-politisk samverkan mellan fack, LO och Socialdemokratiska partiet. Utan den kopplingen hade vi inte varit där vi är idag.
Det riktas mycket kritik till sittande regering över att de inte gör något som de lovat och jag kan hålla med i vissa fall. Men vi får inte glömma det parlamentariska läget. Om regeringen ska göra förändringar måste man ha stöd av andra partier och det vet vi är besvärligt eftersom de i grunden är arbetarfientliga partier.
 
Kolla hur alliansen under de åtta år de senast satt vid makten raserade mycket av den välfärd och annat som byggts upp med åren. Jag hoppas att väljarna tänker till när det är dags vid höstens val.
 
Kom och slut upp i leden och gå med i 1a maj-tåget.
 
Ha det gott // Kjell


9 februari

Vi är på gång!
Verksamheten är igång igen efter jul och nyårshelgerna med gamla och nya utmaningar.
Den 1 februari lämnade våra kollegor från Vedgården företaget för att bli anställda av Göranssons. Jag tycker det känns vemodigt att den sektionen inte finns med oss längre.
Vi har fortfarande svårt att förstå företagets syn, att den avdelningen inte ingår i kärnverksamheten. Stäng den ventilen så får vi se hur mycket massa och papper som kan tillverkas. Men nu är det som det är och Pappers och Göranssons har kommit överens om ett avtal som i grunden påminner om det Pappers och BillerudKorsnäs har här i Gävle.
Nu ser vi det igen. Fackets styrka när den är som bäst. Samarbete mellan Pappers lokala och centrala parter. Annars hade våra medlemmar vid Göranssons tappat lön och då menar jag tappat mycket lön. I princip alla anställda vid Vedgården valde att följa med över till Göranssons.
De som har varit medlemmar i Papperstrean kvarstår dock som medlemmar i Papperstrean.
I och med detta kan vi också bevaka våra medlemmars rättigheter och att Göranssons följer de lagar och avtal som gäller samt ge Pappers medlemmar stöttning i andra fackliga frågor.
Det som kvarstår att göra är att vi ska komma överens om ett avtal som reglerar villkoren för de som tidigare jobbat åt Göranssons och jobbat både inne på fabriksområdet och ute vid hamnkranen. Pappers, Transport och Göranssons kommer att träffas för att diskutera villkoren för ett nytt avtal. Troligen kommer de som tidigare jobbat åt Göranssons få bättre lön och avtal när de kommer under Pappers avtal. Vi ser gärna att de blir medlemmar i Pappers framöver.
Jag tror de flesta medarbetarna på Vedgården är nöjd att överläggningarna nu är klara och att avtalet blev så pass bra som det blev, jämfört med hur det såg ut inledningsvis.
Jag kan också informera att dialogen med Göranssons är bra, så det finns goda förutsättningar att det blir bra lösningar för alla inblandade.

Avtal 2018
Vid avtalsrörelsen 2017 kom parterna överens om ett treårsavtal. Vi är snart inne på år två av detta treårsavtal. Avtalet för 2018 gäller för tiden 2018-04-01 tom 2019-03-31.
Vid senaste lokala reguljära förhandlingen den 19 januari fick Pappers ett förslag presenterat av företaget som vi lovat att kika lite närmare på. Målsättningen är att vi har ett färdigt förslag som medlemmarna ska kunna ta ställning till någon gång i april.

Pappers avdelning 3s årsmöte 2018
Nu är det dags att anmäla er!
Den 21 februari är det dags för Pappers avdelning 3s årsmöte igen!
Flera viktiga förtroendeuppdrag ska tillsättas. Det är vid de här tillfällena du som medlem har makten att välja vilka personer som ska företräda dig framöver.   I år ska bl.a. Ordförande, Studieorganisatör, tre ledamöter och två revisorer väljas.
Styrelsens verksamhet, ekonomiska berättelse, revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet ska också behandlas för det gångna året.
Vi kommer även i år att hålla till vid Elite Grand Hotell nere på stan. Två maträtter finns att välja på. Anmäl er genom att besöka Pappers expedition eller ringa på 026-19 10 53.

Pappers medlemsutbildning
Den 27 februari planerar vi att genomföra Pappers avd. 3s medlemsutbildning.
Pappers medlemsutbildning som är på 8 timmar är till för alla medlemmar, men riktar sig i första hand vid detta tillfälle till de som jobbar 6-skift på C och E skiftet + 2-skift och dagtid. Betalning för denna aktivitet är 8 timmar UVA. Om ni är intresserad av att delta på denna utbildning så kontaktar ni Pappers expedition på telefonnummer 026-19 10 53 eller maila till papperstrean@telia.com. Eller kontaktformuläret här på hemsidan.
Sista dag för anmälan till utbildningen är förlängd till 16 februari!

Pappers Kongress
Vart fjärde år genomför Pappers sin kongress. Senaste kongressen genomfördes 2014 uppe i Sundsvall.
I år genomförs kongressen här i Gävle den 25-27 maj. På kongressen behandlas övergripande strategiska frågor. Det är kongressen som fastställer våra stadgar och som väljer förbundsstyrelsen och förbundsrevisorer. Här finns möjlighet att motionera på stadgarna och kongressrapporten som finns att läsa om på hemsidan.
Avd. 3 har skickat in sex stycken motioner till kongressen denna gång.
Dagen innan kongressens öppnade har Pappers förbundsårsmöte. Där finns möjlighet att motionera på allt annat än stadgar och rapporten.

Ha de!
// Kjelle


19 oktober

Hösten är här med allt vad det innebär som regn, rusk och kyla. Nåja kylan har vi klarat oss skapligt ifrån, om man bortser från det vi fick presenterat för oss från företaget i förra veckans MBL-info gällande Teknik. Mer info om den i förhandlingsrapporten.

Kvarnsveden
Och fortsätter vi prata om ut i kylan så tänker man lite extra på våra kollegor i Kvarnsveden där 122 jobb försvinner, varav 80 på kollektivsidan. Förhandlingarna avslutades ensidigt av Stora Enso. Stora tog ingen hänsyn till några av Pappers förslag.
Beslutet att stänga pappersmaskin åtta, PM8, kom i februari. Maskinen stängdes vid midsommar och i början av juli brakade de lokala förhandlingarna med Stora Enso ihop. Förhandlingarna avslutades ensidigt av arbetsgivaren vilket ledde till en central förhandling, som avslutades för någon vecka sen. Stora Enso ansåg att PM8 inte var lönsam längre och att det handlade om att rädda bruket. I samma veva passade arbetsgivaren även på att planera in nedskärningar i andra delar av organisationen.
Det krävdes 60 man för att bemanna PM8. Stora Enso ville göra sig av med 140. Efter att förhandlingarna avslutades ensidigt av arbetsgivaren för någon vecka sen landade det på att 122 befattningar försvinner. 30 stycken får gå på grund av arbetsbrist. 40 får gå med avgångspension och sedan är det 10 till som gjort egna uppgörelser. Totalt är det alltså cirka 80 från kollektivsidan, resten är tjänstemän. De som får gå får arbetsfri uppsägning från första oktober. Stora Enso har också valt att bortse från LAS, vilket också var ett av skälen till att de blev centrala förhandlingar. Våra fackliga kollegor menar att uppsägningarna och pensioneringarna kommer att leda till ett kompetenstapp när personer med mer än 30 års erfarenhet slutar. Den nya, mindre organisationen påverkar också säkerheten. Sjukfrånvaron är relativt hög och facket bedömer att den bemanningssituationen som kan uppstå efter att kollegorna fått sluta kan leda till en säkerhetsrisk. Pappers företrädare i Kvarnsveden anser att företaget har bortsett från LAS. Företagets tolkningar av LAS skiljer sig åt då de inte endast tittar på anställningstid utan även beaktar kvalifikationer. Pappers säger att det är mycket som fortfarande är oklart och man jobbar nu för att samla in mer information som behövs för att besluta om Pappers ska vidta några åtgärder som påföljd av att förhandlingarna avslutades ensidigt av arbetsgivaren.

Entreprenörer
Vi har fortsatt att granska de entreprenörsföretag som varit inne och arbetat på Billerud/Korsnäs. Det vi uppmärksammat är att entreprenörsföretag anlitats som inte har kollektivavtal eller FORA försäkring för de anställda. Ett kollektivavtal handlar om lön, anställningsformer, övertidskompensation, jourtid, restidsersättning, semester, sjuklön och ledighet och övriga förhållandena på arbetsplatsen, men också om mycket annat som ex. tjänstepension, försäkringar och liknande förmåner. Det kan handla om hundratusentals kronor under ett långt arbetsliv. Om det saknas kollektivavtal finns det inget som garanterar någon form av löneökning, ob-ersättning, övertidsersättning, tjänstepension, eller försäkringar om man nu skulle göra illa sig på arbetsplatsen. Facken är måna om att alla som är inne och arbetar på Billerud/Korsnäs, gör detta under lika villkor, men också att de omfattas av justa spelregler. Detta hör ihop på något vis och är enligt den svenska partsmodellen och god sed på arbetsmarknaden. Med den svenska partsmodellen menas samförstånd mellan arbetstagare och arbetsgivare, likaså konkurrensneutralitet. Sverige är världsunikt eftersom hela 90 procent av de anställda täcks av kollektivavtal. Avtalen styr upp reglerna för hela arbetsmarknaden och är ett av fundamenten i det vi kallar den svenska partsmodellen.

Löneskillnader
Medellönen för arbetare är 25 800 kronor i månaden och för tjänstemän 38 200 kronor. Lönen är därmed 12 400 kronor eller 48 % högre för tjänstemän än för arbetare. Lönegap är därmed på samma nivå som på 1930-talet. Skillnaden mellan kvinnor och män är fortfarande för stor men för ovanlighetens skull har lönerna ökat mer för kvinnor än för män, räknat i såväl procent som i kronor. Det har bara hänt en gång tidigare de senaste 20 åren. Detta framgår av LOs årliga lönerapport som redogör för löner och löneutveckling efter klass och kön för åren 1913 – 2016.

23 juni

Ras bland unga inom facket
Sedan 1990-talet har den fackliga anslutningsgraden bland unga sjunkit som en sten. 1994 låg den på 77 procent bland de yngsta arbetarna. Nu är den på 38 procent.
Är du man/kvinna i 60-årsåldern, bor dessutom i Norrbotten och har en trygg anställning, då är sannolikheten mycket hög att du också har ett fackligt medlemskap. Den sannolikheten ser helt annorlunda ut om du i stället är en artonårig kille/tjej med tillfälligt restaurangjobb i Stockholm.
Det visar rapporten ”Facklig anslutning år 2017” från LO.
 
Totalt var 70 procent av alla anställda i Sverige fackligt anslutna under detta års första kvartal. Det är samma nivå som förra året. Däremot har anslutningsgraden bland arbetare sjunkit med en procentenhet, från 64 till 63 procent. Därmed fortsätter glappet mellan arbetares och tjänstemäns organisationsgrad att växa. Bland tjänstemännen var anslutningsgraden 74 procent både i år och förra året.
 
I rapporten redogörs också för skillnader utifrån ett antal andra faktorer:
• Kön. Kvinnor är fackligt anslutna i högre grad än män. Den skillnaden finns både bland arbetare och tjänstemän. Totalt är 73 procent av de anställda kvinnorna och 67 procent av männen med i facket.
 • Ålder. Skillnaden är stor mellan olika åldersgrupper. I de yngsta grupperna har anslutningsgraden minskat mycket kraftigt sedan 1990-talet. 1994 var anslutningsgraden 77 procent bland 16–24-åriga arbetare, i år ligger motsvarande siffra på 38 procent. Anslutningsgraden ökar sedan successivt med stigande ålder, tre av fyra arbetare i åldern 45-64 är med i facket. Mönstret med ökande anslutningsgrad i och med ökande ålder är detsamma för tjänstemän, men anslutningsgraden är i varje åldersgrupp högre än arbetarnas.
 • Sektor. I endast fyra sektorer är fler än 70 procent av arbetarna med i facket. Högst ligger tillverkningsindustrin, med en anslutningsgrad på 79 procent. Allra lägst är arbetarnas anslutningsgrad i restaurangsektorn; 28 procent. Även inom hotellsektorn, fastighetsservice, inom jordbruk, skog och fiske samt inom kultur, nöje och fritid är färre än hälften av arbetarna fackligt anslutna. Inte i någon sektor har tjänstemännen en anslutningsgrad på under 50 procent.
 • Anställningsform. Fast anställda är oftare med i facket än tidsbegränsat anställda. 69 procent av de fast anställda arbetarna var med under första kvartalet i år, medan 38 procent av de tidsbegränsat anställda var fackligt anslutna. Bland tjänstemännen var 76 procent av de fast anställda och 55 procent av de tidsbegränsat anställda med.
 • Ort. Anslutningsgraden är högst i Norrland och lägst i Stockholm, för både tjänstemän och arbetare. Skillnaden består även om man tar hänsyn till sådant som åldersfördelning och näringsgrenar på olika platser.
 • Födelseland. Totalt är 61 procent av alla utrikes födda anställda med i facket, att jämföra med 72 procent bland dem som är födda i Sverige.

Städdag Pappers exp. 152an
Det här har blivit en återkommande punkt i början på sommaren. Efter VU-mötet fortsatte vi att röja, den här gången i skrubbarna där det fanns en hel del skräp. Rätt snart hade vi rensat, lastat kärran och kört allt skräp till tippen. Bra jobbat!
 
Förhandlingsförberedelser
Veckans förhandlingsförberedelser var det sista innan sommaruppehållet och handlade bl.a. om vem från arbetsgruppen nytt/förändrat lönesystem som åker med på studiebesök till Domsjö 13-14/9, Överläggningar med Göranssons som går till central förhandling, Lokala reguljära förhandlingen, Dispensansökan 70-timmarsregeln inför höststopp, Protokolljustering m.m.
 
Sammanställning av förslagen Verksamhetsplanering 2018-2020
Peter och jag gick igenom alla förslag som framkommit vid styrelsens Kick off och skyddsombudsträffarna och tagit fram ett förslag till först VU och sen till styrelsen för behandling vid extra styrelsemötet i augusti.
 
Skyddsrond 152an
SHSO Peter genomförde skyddsrond både uppe vid avd.3s exp. och nere vid Sociala fonden. Några brister identifierades som kommer att åtgärdas.
 
Sommarlunch för personalen
Även i år bjöd avd.3 personalen på sommarlunch vid Furuviks brygga. Tarja och Agneta hälsade och tackade alla.
 
LO-fack
Transport kom på ett kortare besök för att kolla uppställningsplatsen vid entreprenörsparkeringen för stora utställningsvagnen som skall ställas upp under höststoppet. Det som stör lite är att vagnen är tillgänglig först från onsdagen v38. I så fall kommer ett större tält att ställas upp där för LO-facken inledningsvis innan vagnen kommer.

2 juni 2017


Inledning
Städstrejken avblåst – nytt kollektivavtal för städare klart.
I samband med att undertecknad var på Förbundet lade Pappers ett sympativarsel. Fastighets och SEKO behövde stöd från LO-förbunden för att få till en låglönesatsning i nivå de avtal som träffats inom industrin. Pappers varslade om övertidsblockad över hela vårt avtalsområde from 19/6, lagom till semestrarna, basta men snart kom beskedet:
Det blir ingen strejk för städare. Fastighets, Seko och Almega har tackat ja till ett bud från medlarna som enligt facken innebär löneökningar med 6,5 procent plus en låglönesatsning.
Medlarna överlämnade under fredagen en hemställan till Almega, Fastighets och Seko för avtalsområde Serviceentreprenad som alla tre parter valt att tackat ja till.  Det betyder att den strejk bland städare vid 20 arbetsplatser som skulle ha trätt i kraft torsdagen den 8 juni ställs in.
 
Sedan nya avtal blev klara inom industrin den 31 mars kräver samtliga LO-förbund som förhandlar att avtalen ska innehålla löneökningar om 6,5 procent under en treårsperiod, plus extrapengar i branscher och företag där det finns anställda som tjänar under 24 000 kronor i månaden.
 Arbetsgivarna, med Almega i spetsen, har hållit emot och sagt att ”märket” i årets avtalsrörelse är 6,5 procent – eventuell låglönesatsning måste betalas med fackliga eftergifter i fråga om arbetstider eller andra villkor. Det var då f.. då.
 Fastighets är givetvis nöjda och menar att lönerna höjs med totalt 1 612 kronor under de kommande tre åren. Utan låglönesatsning skulle den siffran ha varit 84 kronor lägre.  En viktig framgång för Fastighets är att även avtalets lägsta löner höjs med 1 612 kronor. Många städare lämnar yrket, och de som kommer i deras ställe anställs regelmässigt på avtalets lägsta lön.
 
Förhandlingsförberedelser
Veckans förhandlingsförberedelser handlade bl.a. om företagets förslag till dispens för 70 timmars regeln, Entreprenörsforum, Arbetsgrupp lönesystem, Protokolljustering, Lokalavtal Göransson-Pappers.

Överläggning 70-timmarsregeln
I den här överläggningen fortsatte vi diskutera 70 timmars-regeln. Den fastställdes i senaste avtalsrörelsen och skrevs in i Allmänna Anställningsvillkor § 4 Arbetstid, övriga arbetstidsfrågor.
Företaget vill ha dispens kring denna regel under årets höststopp för personer med uppstartsrelaterade arbetsuppgifter inom Teknik, Stoppsamordnare, Driftsingenjörer, Driftstekniker, PO, PK och några namngivna personer.
Facken hade förberett frågan och lade fram ett förslag som handlar om att, om facken skall gå med på denna dispens skall företaget acceptera förbättrade villkor för våra kamrater med beredskap. (se bilaga) Vi fortsätter överläggningarna 27 juni.
 
Entreprenörsforum
Ny sittning i detta forum, där även Niclas från Transport deltog. Inledningsvis berättade vi om planerna för årets deltagande från LO-facken. Bl.a. om upplägget om att ställa upp en typ av mässvagn vid entreprenörspakeringen utanför räddningstjänsten där LO-facken kan stå och dela ut frukostpåsar med lite gott i och facklig och skyddsinfoblad istoppad. LO/Folksam kommer också delta för att kunna ge lite försäkringsinformation för de som vill.
Företaget delgav oss också information om entreprenörstimmar för 2016, vilka entreprenörsfirmor som kommer under stoppet och vilka projekt som är i pipeline.
 
Arbetsgrupp lönesystem
Pappers och företaget träffades för att diskutera fortsatt arbete i gruppen. Bl.a. hur en befattningsvärdering går till och testade en variant. Vi planerade även för ett första besök vid ett bruk där man nyligen genomfört en förändring och infört ett nytt lönesystem, närmare bestämt Domsjö.
 
Styrelsemöte Pappers avd.3
Ämnen som var med på agendan och behandlades var bl.a. protokoll från VU och styrelsemöten, nominering till Arbetarörelsen intressenter, hemsidan, ekonomi, PM2 – Swedpaper, förslag till lönerevision 2017, Valberedningens förslag till kongressledamöter 2018, genomgång av styrelsens och ombudens förslag till verksamhetsplanering(VP) för 2018 – 2020, rapport om studier, försäkringar, ex. Förbundets förslag på utökat försäkringspaket, Mångfald och besök från ungdomsansvarige.
MBL info och förhandlingsrapport, Status överläggningar Pappers-Göranssons och företagets önskemål om dispens gällande 70-timmarsregeln och veckovilobrottet som nu lyfts till centrala parter.
Sommarplanering för styrelsen + VU och övriga frågor som ex. vad händer med framtagande av ny fana och nya foton på styrelsen. Kommande styrelsemöten, extra styrelsemöte 29/8 gällande framtagande av slutligt förslag till VP 2018-2020, ordinarie styrelsemöte           6/9 och 18/10 och extra styrelsemöte 19/10 för ekonomiutbildning för styrelsen.
 
Avdelningsmöte Pappers avd.3
Dubbla avdelningsmöten som denna gång bl.a. behandlade förslaget till lönerevision, valberedningens förslag till nominerade kongressledamöter och förhandlingsfrågor.  Båda mötena godkände båda förslagen. Därmed fastställdes lönerevision för 2017 och löneökningen kommer att utbetalas retroaktivt på junilönen. De nominerade kongressledamötena, ordinarie och ersättare kommer nu att väljas vid avdelningsmötet i oktober.
 
Utbildning LO-TCO 
Jag har deltagit i ännu en bra utbildning som LO-TCO Rättsskydd levererar som handlar om ”Arbetstagares kritikrätt, yttrandefrihet och lojalitet” + nya lagar om visselblåsare och meddelarskydd. De redogjorde för:
Vad man får och vad man har rätt och inte rätt att göra och om lojalitetsplikten som finns som dold agenda i varje anställningsavtal, dvs. alla anställda förväntas förstå att man är lojal mot arbetsgivaren.  Likaså vilka risker det finns med sociala medier, internet och bloggsfären, vad man kan göra och man inte bör göra. En bra utbildning som vanligt från våra jurister.

30 juni


Ras bland unga inom facket
Sedan 1990-talet har den fackliga anslutningsgraden bland unga sjunkit som en sten. 1994 låg den på 77 procent bland de yngsta arbetarna. Nu är den på 38 procent.
Är du man/kvinna i 60-årsåldern, bor dessutom i Norrbotten och har en trygg anställning, då är sannolikheten mycket hög att du också har ett fackligt medlemskap. Den sannolikheten ser helt annorlunda ut om du i stället är en artonårig kille/tjej med tillfälligt restaurangjobb i Stockholm.
Det visar rapporten ”Facklig anslutning år 2017” från LO.
 
Totalt var 70 procent av alla anställda i Sverige fackligt anslutna under detta års första kvartal. Det är samma nivå som förra året. Däremot har anslutningsgraden bland arbetare sjunkit med en procentenhet, från 64 till 63 procent. Därmed fortsätter glappet mellan arbetares och tjänstemäns organisationsgrad att växa. Bland tjänstemännen var anslutningsgraden 74 procent både i år och förra året.
 
I rapporten redogörs också för skillnader utifrån ett antal andra faktorer:
• Kön. Kvinnor är fackligt anslutna i högre grad än män. Den skillnaden finns både bland arbetare och tjänstemän. Totalt är 73 procent av de anställda kvinnorna och 67 procent av männen med i facket.
 • Ålder. Skillnaden är stor mellan olika åldersgrupper. I de yngsta grupperna har anslutningsgraden minskat mycket kraftigt sedan 1990-talet. 1994 var anslutningsgraden 77 procent bland 16–24-åriga arbetare, i år ligger motsvarande siffra på 38 procent. Anslutningsgraden ökar sedan successivt med stigande ålder, tre av fyra arbetare i åldern 45-64 är med i facket. Mönstret med ökande anslutningsgrad i och med ökande ålder är detsamma för tjänstemän, men anslutningsgraden är i varje åldersgrupp högre än arbetarnas.
 • Sektor. I endast fyra sektorer är fler än 70 procent av arbetarna med i facket. Högst ligger tillverkningsindustrin, med en anslutningsgrad på 79 procent. Allra lägst är arbetarnas anslutningsgrad i restaurangsektorn; 28 procent. Även inom hotellsektorn, fastighetsservice, inom jordbruk, skog och fiske samt inom kultur, nöje och fritid är färre än hälften av arbetarna fackligt anslutna. Inte i någon sektor har tjänstemännen en anslutningsgrad på under 50 procent.
 • Anställningsform. Fast anställda är oftare med i facket än tidsbegränsat anställda. 69 procent av de fast anställda arbetarna var med under första kvartalet i år, medan 38 procent av de tidsbegränsat anställda var fackligt anslutna. Bland tjänstemännen var 76 procent av de fast anställda och 55 procent av de tidsbegränsat anställda med.
 • Ort. Anslutningsgraden är högst i Norrland och lägst i Stockholm, för både tjänstemän och arbetare. Skillnaden består även om man tar hänsyn till sådant som åldersfördelning och näringsgrenar på olika platser.
 • Födelseland. Totalt är 61 procent av alla utrikes födda anställda med i facket, att jämföra med 72 procent bland dem som är födda i Sverige.

Städdag Pappers exp. 152an
Det här har blivit en återkommande punkt i början på sommaren. Efter VU-mötet fortsatte vi att röja, den här gången i skrubbarna där det fanns en hel del skräp. Rätt snart hade vi rensat, lastat kärran och kört allt skräp till tippen. Bra jobbat!
 
Förhandlingsförberedelser
Veckans förhandlingsförberedelser var det sista innan sommaruppehållet och handlade bl.a. om vem från arbetsgruppen nytt/förändrat lönesystem som åker med på studiebesök till Domsjö 13-14/9, Överläggningar med Göranssons som går till central förhandling, Lokala reguljära förhandlingen, Dispensansökan 70-timmarsregeln inför höststopp, Protokolljustering m.m.
 
Sammanställning av förslagen Verksamhetsplanering 2018-2020
Peter och jag gick igenom alla förslag som framkommit vid styrelsens Kick off och skyddsombudsträffarna och tagit fram ett förslag till först VU och sen till styrelsen för behandling vid extra styrelsemötet i augusti.
 
Skyddsrond 152an
SHSO Peter genomförde skyddsrond både uppe vid avd.3s exp. och nere vid Sociala fonden. Några brister identifierades som kommer att åtgärdas.
 
Sommarlunch för personalen
Även i år bjöd avd.3 personalen på sommarlunch vid Furuviks brygga. Tarja och Agneta hälsade och tackade alla.
 
LO-fack
Transport kom på ett kortare besök för att kolla uppställningsplatsen vid entreprenörsparkeringen för stora utställningsvagnen som skall ställas upp under höststoppet. Det som stör lite är att vagnen är tillgänglig först från onsdagen v38. I så fall kommer ett större tält att ställas upp där för LO-facken inledningsvis innan vagnen kommer.

23 juni


Ras bland unga inom facket
Sedan 1990-talet har den fackliga anslutningsgraden bland unga sjunkit som en sten. 1994 låg den på 77 procent bland de yngsta arbetarna. Nu är den på 38 procent.
Är du man/kvinna i 60-årsåldern, bor dessutom i Norrbotten och har en trygg anställning, då är sannolikheten mycket hög att du också har ett fackligt medlemskap. Den sannolikheten ser helt annorlunda ut om du i stället är en artonårig kille/tjej med tillfälligt restaurangjobb i Stockholm.
Det visar rapporten ”Facklig anslutning år 2017” från LO.
 
Totalt var 70 procent av alla anställda i Sverige fackligt anslutna under detta års första kvartal. Det är samma nivå som förra året. Däremot har anslutningsgraden bland arbetare sjunkit med en procentenhet, från 64 till 63 procent. Därmed fortsätter glappet mellan arbetares och tjänstemäns organisationsgrad att växa. Bland tjänstemännen var anslutningsgraden 74 procent både i år och förra året.
 
I rapporten redogörs också för skillnader utifrån ett antal andra faktorer:
• Kön. Kvinnor är fackligt anslutna i högre grad än män. Den skillnaden finns både bland arbetare och tjänstemän. Totalt är 73 procent av de anställda kvinnorna och 67 procent av männen med i facket.
 • Ålder. Skillnaden är stor mellan olika åldersgrupper. I de yngsta grupperna har anslutningsgraden minskat mycket kraftigt sedan 1990-talet. 1994 var anslutningsgraden 77 procent bland 16–24-åriga arbetare, i år ligger motsvarande siffra på 38 procent. Anslutningsgraden ökar sedan successivt med stigande ålder, tre av fyra arbetare i åldern 45-64 är med i facket. Mönstret med ökande anslutningsgrad i och med ökande ålder är detsamma för tjänstemän, men anslutningsgraden är i varje åldersgrupp högre än arbetarnas.
 • Sektor. I endast fyra sektorer är fler än 70 procent av arbetarna med i facket. Högst ligger tillverkningsindustrin, med en anslutningsgrad på 79 procent. Allra lägst är arbetarnas anslutningsgrad i restaurangsektorn; 28 procent. Även inom hotellsektorn, fastighetsservice, inom jordbruk, skog och fiske samt inom kultur, nöje och fritid är färre än hälften av arbetarna fackligt anslutna. Inte i någon sektor har tjänstemännen en anslutningsgrad på under 50 procent.
 • Anställningsform. Fast anställda är oftare med i facket än tidsbegränsat anställda. 69 procent av de fast anställda arbetarna var med under första kvartalet i år, medan 38 procent av de tidsbegränsat anställda var fackligt anslutna. Bland tjänstemännen var 76 procent av de fast anställda och 55 procent av de tidsbegränsat anställda med.
 • Ort. Anslutningsgraden är högst i Norrland och lägst i Stockholm, för både tjänstemän och arbetare. Skillnaden består även om man tar hänsyn till sådant som åldersfördelning och näringsgrenar på olika platser.
 • Födelseland. Totalt är 61 procent av alla utrikes födda anställda med i facket, att jämföra med 72 procent bland dem som är födda i Sverige.

Städdag Pappers exp. 152an
Det här har blivit en återkommande punkt i början på sommaren. Efter VU-mötet fortsatte vi att röja, den här gången i skrubbarna där det fanns en hel del skräp. Rätt snart hade vi rensat, lastat kärran och kört allt skräp till tippen. Bra jobbat!
 
Förhandlingsförberedelser
Veckans förhandlingsförberedelser var det sista innan sommaruppehållet och handlade bl.a. om vem från arbetsgruppen nytt/förändrat lönesystem som åker med på studiebesök till Domsjö 13-14/9, Överläggningar med Göranssons som går till central förhandling, Lokala reguljära förhandlingen, Dispensansökan 70-timmarsregeln inför höststopp, Protokolljustering m.m.
 
Sammanställning av förslagen Verksamhetsplanering 2018-2020
Peter och jag gick igenom alla förslag som framkommit vid styrelsens Kick off och skyddsombudsträffarna och tagit fram ett förslag till först VU och sen till styrelsen för behandling vid extra styrelsemötet i augusti.
 
Skyddsrond 152an
SHSO Peter genomförde skyddsrond både uppe vid avd.3s exp. och nere vid Sociala fonden. Några brister identifierades som kommer att åtgärdas.
 
Sommarlunch för personalen
Även i år bjöd avd.3 personalen på sommarlunch vid Furuviks brygga. Tarja och Agneta hälsade och tackade alla.
 
LO-fack
Transport kom på ett kortare besök för att kolla uppställningsplatsen vid entreprenörsparkeringen för stora utställningsvagnen som skall ställas upp under höststoppet. Det som stör lite är att vagnen är tillgänglig först från onsdagen v38. I så fall kommer ett större tält att ställas upp där för LO-facken inledningsvis innan vagnen kommer.

2 juni 2017

Inledning
Städstrejken avblåst – nytt kollektivavtal för städare klart.
I samband med att undertecknad var på Förbundet lade Pappers ett sympativarsel. Fastighets och SEKO behövde stöd från LO-förbunden för att få till en låglönesatsning i nivå de avtal som träffats inom industrin. Pappers varslade om övertidsblockad över hela vårt avtalsområde from 19/6, lagom till semestrarna, basta men snart kom beskedet:
Det blir ingen strejk för städare. Fastighets, Seko och Almega har tackat ja till ett bud från medlarna som enligt facken innebär löneökningar med 6,5 procent plus en låglönesatsning.
Medlarna överlämnade under fredagen en hemställan till Almega, Fastighets och Seko för avtalsområde Serviceentreprenad som alla tre parter valt att tackat ja till.  Det betyder att den strejk bland städare vid 20 arbetsplatser som skulle ha trätt i kraft torsdagen den 8 juni ställs in.
 
Sedan nya avtal blev klara inom industrin den 31 mars kräver samtliga LO-förbund som förhandlar att avtalen ska innehålla löneökningar om 6,5 procent under en treårsperiod, plus extrapengar i branscher och företag där det finns anställda som tjänar under 24 000 kronor i månaden.
 Arbetsgivarna, med Almega i spetsen, har hållit emot och sagt att ”märket” i årets avtalsrörelse är 6,5 procent – eventuell låglönesatsning måste betalas med fackliga eftergifter i fråga om arbetstider eller andra villkor. Det var då f.. då.
 Fastighets är givetvis nöjda och menar att lönerna höjs med totalt 1 612 kronor under de kommande tre åren. Utan låglönesatsning skulle den siffran ha varit 84 kronor lägre.  En viktig framgång för Fastighets är att även avtalets lägsta löner höjs med 1 612 kronor. Många städare lämnar yrket, och de som kommer i deras ställe anställs regelmässigt på avtalets lägsta lön.
 
Förhandlingsförberedelser
Veckans förhandlingsförberedelser handlade bl.a. om företagets förslag till dispens för 70 timmars regeln, Entreprenörsforum, Arbetsgrupp lönesystem, Protokolljustering, Lokalavtal Göransson-Pappers.

Överläggning 70-timmarsregeln
I den här överläggningen fortsatte vi diskutera 70 timmars-regeln. Den fastställdes i senaste avtalsrörelsen och skrevs in i Allmänna Anställningsvillkor § 4 Arbetstid, övriga arbetstidsfrågor.
Företaget vill ha dispens kring denna regel under årets höststopp för personer med uppstartsrelaterade arbetsuppgifter inom Teknik, Stoppsamordnare, Driftsingenjörer, Driftstekniker, PO, PK och några namngivna personer.
Facken hade förberett frågan och lade fram ett förslag som handlar om att, om facken skall gå med på denna dispens skall företaget acceptera förbättrade villkor för våra kamrater med beredskap. (se bilaga) Vi fortsätter överläggningarna 27 juni.
 
Entreprenörsforum
Ny sittning i detta forum, där även Niclas från Transport deltog. Inledningsvis berättade vi om planerna för årets deltagande från LO-facken. Bl.a. om upplägget om att ställa upp en typ av mässvagn vid entreprenörspakeringen utanför räddningstjänsten där LO-facken kan stå och dela ut frukostpåsar med lite gott i och facklig och skyddsinfoblad istoppad. LO/Folksam kommer också delta för att kunna ge lite försäkringsinformation för de som vill.
Företaget delgav oss också information om entreprenörstimmar för 2016, vilka entreprenörsfirmor som kommer under stoppet och vilka projekt som är i pipeline.
 
Arbetsgrupp lönesystem
Pappers och företaget träffades för att diskutera fortsatt arbete i gruppen. Bl.a. hur en befattningsvärdering går till och testade en variant. Vi planerade även för ett första besök vid ett bruk där man nyligen genomfört en förändring och infört ett nytt lönesystem, närmare bestämt Domsjö.
 
Styrelsemöte Pappers avd.3
Ämnen som var med på agendan och behandlades var bl.a. protokoll från VU och styrelsemöten, nominering till Arbetarörelsen intressenter, hemsidan, ekonomi, PM2 – Swedpaper, förslag till lönerevision 2017, Valberedningens förslag till kongressledamöter 2018, genomgång av styrelsens och ombudens förslag till verksamhetsplanering(VP) för 2018 – 2020, rapport om studier, försäkringar, ex. Förbundets förslag på utökat försäkringspaket, Mångfald och besök från ungdomsansvarige.
MBL info och förhandlingsrapport, Status överläggningar Pappers-Göranssons och företagets önskemål om dispens gällande 70-timmarsregeln och veckovilobrottet som nu lyfts till centrala parter.
Sommarplanering för styrelsen + VU och övriga frågor som ex. vad händer med framtagande av ny fana och nya foton på styrelsen. Kommande styrelsemöten, extra styrelsemöte 29/8 gällande framtagande av slutligt förslag till VP 2018-2020, ordinarie styrelsemöte           6/9 och 18/10 och extra styrelsemöte 19/10 för ekonomiutbildning för styrelsen.
 
Avdelningsmöte Pappers avd.3
Dubbla avdelningsmöten som denna gång bl.a. behandlade förslaget till lönerevision, valberedningens förslag till nominerade kongressledamöter och förhandlingsfrågor.  Båda mötena godkände båda förslagen. Därmed fastställdes lönerevision för 2017 och löneökningen kommer att utbetalas retroaktivt på junilönen. De nominerade kongressledamötena, ordinarie och ersättare kommer nu att väljas vid avdelningsmötet i oktober.
 
Utbildning LO-TCO
Jag har deltagit i ännu en bra utbildning som LO-TCO Rättsskydd levererar som handlar om ”Arbetstagares kritikrätt, yttrandefrihet och lojalitet” + nya lagar om visselblåsare och meddelarskydd. De redogjorde för:
Vad man får och vad man har rätt och inte rätt att göra och om lojalitetsplikten som finns som dold agenda i varje anställningsavtal, dvs. alla anställda förväntas förstå att man är lojal mot arbetsgivaren.  Likaså vilka risker det finns med sociala medier, internet och bloggsfären, vad man kan göra och man inte bör göra. En bra utbildning som vanligt från våra jurister.

Fusce faucibus, enim quis euismod placerat, felis purus pretium justo, sed faucibus odio ipsum non neque. Nullam tempor enim vitae felis blandit mattis. Fusce eu nibh arcu. Nullam dictum elit vel diam posuere posuere. Duis porta gravida mi, a pharetra nunc vulputate in. Maecenas convallis magna vitae porttitor iaculis.

Praesent eu porttitor enim. Curabitur id vulputate metus. Etiam quam mauris, scelerisque at urna ut, dignissim consequat ante. Mauris aliquet, dui volutpat luctus scelerisque, eros purus eleifend mauris, at semper arcu massa in sapien. Aliquam erat volutpat.

Phasellus id magna bibendum sem congue pretium. Phasellus urna tortor, vehicula eget massa ac, tincidunt convallis risus. Vestibulum id interdum lorem. Nam posuere magna eget orci varius tincidunt. Praesent vulputate dolor at feugiat viverra.
veckovecko
vecko