Pappers förbundsstyrelse tog den 12 mars 2020 beslutet att alla medlemmar skall omfattas av en inkomstförsäkring vid en eventuell arbetslöshet.​
Inkomstförsäkringen trädde i kraft den 1 juli 2020, alla som är medlemmar i Pappers och Pappers A-kassa omfattas av försäkringen.​

Inkomstförsäkringen kompletterar inkomstbaserad ersättning från a-kassan och ingår i medlemskapet.​

Går den enskilde med efter den 1 juli 2020 måste du ha varit medlem i Pappers i minst 12 månader, samt vara kvalificerad till inkomstbaserad ersättning från a-kassan.​

Inkomstförsäkringen ersätter all arbetslöshet (oavsett hur den uppkommit).

Genom inkomstförsäkringen får medlemmen ett skydd upp till 80% av en ersättningsbar inkomst upp till en inkomst på 50 000 kr per månad. ​
Inkomstförsäkringen kan ge ersättning i 300 dagar.​

Medlem som tjänar mellan 25 025 kronor, (a-kassans tak) och 50 000 kronor per månad kan få ersättning från inkomstförsäkringen från arbetslöshetsdag 1 till och med dag 300. ​
Medlem som tjänar mellan 20 900 kr och 25 025 kr per månad kan få ersättning från inkomstförsäkringen från arbetslöshetens dag 101 till och med dag 200. Samt de som har inkomst mellan 23 886 till 25 025 har ersättning från dag 201 till dag 300. Mellan dag 1 och dag 100 har de 80% från A-kassan.​
​​​​​​​
Ersättningen som utbetalas från inkomstförsäkringen är skattefri.​
Ersättning från inkomstförsäkringen utbetalas när hen har inkomstbaserad ersättning från Pappers A-kassa.

 
Vid arbetslöshet behöver medlemmen endast kontakta Folksam en gång. Medlemmen kan göra en anmälan till Folksam på telefon 08-700 40 25. Det går också bra för medlemmen att själv hämta en skadeanmälningsblankett med instruktioner på hur du går till väga på www.folksam.se/pappers.​
När Folksam mottagit en komplett ansökan med bland annat information om framräknad dagpenning från a-kassan så räknar Folksam fram vilken ersättning som lämnas från inkomstförsäkringen.​
Ersättningen kommer därefter att utbetalas till medlemmen i samband med att a-kassan betalar sin ersättning​

Medlemmar som tjänar över 50 000 kr per månad kan välja att teckna ett frivilligt tillägg för att höja taket upp till max 90 000 kr per månad.​
För att ersättning ska kunna utbetalas från tilläggsförsäkringen behöver du ha haft den i 12 månader.  ​
Särskild kvalifikationstid gäller för den som tecknar tillägget i samband med att försäkringen införs (de som gör det omfattas direkt av tillägget).
Detta är något som den enskilde betalar själv för, direkt till Folksam. ​
Mer information kommer att komma på folksam.se/pappers​
Det frivilliga tillägget är enbart om man har högre lön än 50 000 kr.

Information om Diagnosförsäkringen


För att finansiera inkomstförsäkringen valde förbundsstyrelsen att halvera diagnoskapitalet.​
Detta kommer halveras från 50 000 kr till 25 000 kr från den 1 januari 2021.​
Avdelningarna kommer kunna komplettera upp med 25 000 kr till 50 000 kr för alla medlemmar. Detta kostar 25 kr per medlem och månad.​
Detta gör avd 3 Karskär
​​​​​​​Du som medlem kan själv uppgradera till 75000 genom att själv betala 30 kronor i månaden till Folksam.