Vad räknas som arbetsskada?

 • Olycksfall i arbetet
 • Färdolycksfall
 • Arbetssjukdom (skada till följd av annat än olycksfall)
 • Smitta, i vissa fall

TFA kan lämna ersättning för:

 • Sjukvårdskostnader, mm.
 • Inkomstförlust
 • Sveda och värk
 • Rehabilitering
 • Lyte eller annat stadigvarande men
 • Särskilda olägenheter till följd av skadan
 • Skador som påverkat utseendet
 • Begravningskostnader
 • Förlust av underhåll till efterlevande

Ersättning för inkomstförlust under akut sjukdomstid

Tabellen visar ersättningsschemat vid inkomster upp till det lagstadgade inkomsttaket. Inkomstförluster över detta tak ersätts till 100 procent av TFA vid olycksfall i arbetet. Inkomsttaket för sjukpenning ligger under det första halvåret 2023 på 7,5 prisbasbelopp (393750 kr/år eller 25 625 kr/mån). Dessutom ska den sjukpenningsgrundande inkomsten "SGI", multipliceras med faktorn 0,97, vilket minskar sjukpenningen något. Därav ordet "cirka" på flera ställen i denna tabell.
​​​​​​​
Om du drabbas av ett olycksfall i arbetet kan du alltså få i det närmaste full ersättning för din inkomstförlust från första dagen. Förutsättningen är att du är sjukskriven till följd av skadan i minst 15 dagar. 
Olycksfall i arbetet 
- inkl. smitta som räknas som olycksfall. 
OBS! minst 15 dagars sjukskrivning krävs, annars tillämpas karensdag och ersättningen under sjukdag 2-14 är bara sjuklön
Arbetssjukdom
- inkl. smitta som räknas som arbetssjukdom

Sjukdag 1

Olycksfall i arbetet
100% från TFA
​​​​​​​
Färdolycksfall
Karensdag
​​​​​​​
Arbetssjukdom
Karensdag
​​​​​​​

Sjukdag 2-14

Olycksfall i arbetet
Sjuklön + 20% från TFA. 
Ersättningsnivå: 100%​​​​​​​
Färdolycksfall
Sjuklön. 
Ersättningsnivå: 80%.​​​​​​​
Arbetssjukdom
Sjuklön. 
Ersättningsnivå:80%​​​​​​​

Sjukdag 15-360

​​​​​​​
Olycksfall i arbetet
Sjukpenning 80% + 20% från TFA. 
​​​​​​​
Ersättningsnivå: 100%
Färdolycksfall
​​​​​​​
Sjukpenning 80% + dagsersättning från AGS, 12,5%.
Ersättningsnivå ca 90%
Arbetssjukdom
​​​​​​​
Sjukpenning 80% + 
dagsersättning från AGS, 12,5%.
Ersättningsnivå ca 90%.

Sjukdag 361

Olycksfall i arbetet
​​​​​​​
Sjukpenning. 
Ersättningsnivå: ca 80%
Färdolycksfall
​​​​​​​
Sjukpenning. 
Ersättningsnivå: ca 80%
Arbetssjukdom
​​​​​​​
Sjukpenning. 
Ersättningsnivå: ca 80%