Papperstrean Ung

Vi blir allt fler ungdomar på företaget och vi står även inför en stor generationsväxling. Därför är det mycket viktigt att vi lyfter ungdomsfrågor i det fackliga arbetet. Ungdomarna är viktiga för både framtiden och nutiden och därför måste vi värna om deras funderingar och idéer.
Vi satsar på en aktiv och fungerande ungdomsverksamhet där våra unga ska vara en naturlig del av den fackliga verksamheten. Tillsammans verkar vi för en säker och jämställd arbetsplats!

Ungdomsträffar

Vårt mål är att genomföra en Ungdomsträff per år där vi som unga får en chans att träffas för att få information och diskutera fackliga frågor och arbetsmiljöfrågor. Träffen avslutas med en rolig aktivitet!
Håll utkik efter datum för nästa Ungdomsträff!  
​​​​​​​

Utbildning

 Det finns utbildningar som riktar sig till unga. Pappers har en egen Ungdomskurs och LO anordnar tvärfackliga utbildningar. Om du är intresserad att gå en utbildning kan du hör av dig till Ungdomsansvarig (sandra.johansson@billerudkorsnas.com) eller vår studieorganisatör Tomas Hjalmarsson (studieorg@papperstrean.se).  
Sandra-Johansson-bskSandra-Johansson-bsk
Sandra Johansson bsk
Sandra Johansson

​​​​​​​Jobbar på Transport, anställd sedan 2011.  Gillar reptiler, helst ogiftiga.
Ungdomsansvarig i fackliga frågor, vill gärna engagera yngre fackligt nu när vi står inför ett stort generationsskifte på företaget.
​​​​​​​sandra.johansson@billerudkorsnas.com

Övriga i Papperstrean Ung:


Evelina  Enander Sjökvist,  Lut&Kraft
Per Thollin,  Kartongbruket
Julia Hillblom,  Fiber
​​​​​​​Anders Edlund, UH