Välkommen till Pappers avd 3

Här hittar du information om aktuella händelser, information för medlemmar gällande arbetsmiljö, försäkringar med mera. ​Hittar du inte det du söker eller har frågor är det bara att du hör av dig till oss via vår kontaktsida.

AKTUELLT HOS PAPPERS AVD3

Vi är i dagsläget klar med MBL-informationen för alla berörda avdelningar. Den MBL-informationen som delgavs oss gäller organisationsförändring hos följande avdelningar:

Underhåll, Kartongbruket, Massabruket, SS&R samt Miljö- och verksamhetsutveckling.


Hur många befattningar är aviserade?

  • Underhåll – 2 stycken (från 192 till 190)

  • Kartongbruket – 5 stycken (från 250 till 245)

  • Massabruket – 6 stycken (från 154 – 148)

  • SS&R – 9 stycken (från 12 till 3)

  • Miljö- och verksamhetsutveckling – 3 stycken (från 21 till 18)

MBL-förhandlingar har inletts med början för Underhåll. Stegvis så kommer vi att inleda
MBL-förhandlingarna med alla föreslagna avdelningar. Mer information kommer framöver.

Fylligare information kommer att ges på avdelningsmötet den 6/12 kl. 16:15 i Pelarsalen.


Behöver du prata kan du alltid höra av dig till ordförande Per Olov Olsson
tel: 070-795 15 91
eller
vice ordförande Emma Magnusson
tel: 070-795 15 81

_______________________________________________________________________________________________________________________________________