Välkommen till Pappers avd 3

Här hittar du information om aktuella händelser, information för medlemmar gällande arbetsmiljö, försäkringar med mera. ​Hittar du inte det du söker eller har frågor är det bara att du hör av dig till oss via vår kontakt sida.

AKTUELLT HOS PAPPERS AVD3

pappers avd3 logofix transppappers avd3 logofix transp
pappers avd3 logofix transp

Angående Diagnosförsäkringen

Du som medlem har förmodligen fått en faktura från Folksam på 90 kr gällande kompletterande diagnosförsäkring.
Avd 3 har tecknat en tilläggsförsäkring för alla sina medlemmar, så du har samma skydd som tidigare, 50 000 kr.
Du kan alltså ignorera fakturan från Folksam. Du kan dock välja att stärka skyddet ytterligare till 75 000 kr genom att teckna den utskickade försäkringen.
/Styrelsen

Ekmanska stiftelsen - Gävle

Ekmanska stiftelsen ger möjlighet till ersättning i samband med anhörigs fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat. Förutom ovanstående finns möjlighet att söka ersättning för: hjälpmedel till minderåriga barn, make/maka/sambos/änka/änkling/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård samt minderåriga barns lägerverksamhet.
Skatteverkets regler kan innebära att vissa bidrag kan bli beskattade. Kvitto eller annan handling som kan styrka havda/beräknade kostnader skall alltid bifogas ansökan. Kommittén för Ekmanska stiftelsen består av representanter ifrån företag och fackliga organisationer och har möte två gånger per år, innan halvårsskiftet resp. årsskiftet.
Din ansökan skickas in före 31 mars resp. 30 september.
Ansöker gör du genom att gå in på intranätet och fyller i ansökan.

​​​​​​​Närmare upplysningar lämnas per telefon 026-15 16 34.