Papperstreans Årsmöte 2019

Många fina bilder längre ner


Årsmötet genomfördes även i år vid Elite Grand Hotell. Inbjuden gäst var Janne Westman, mångårig ordförande från Pappers avd 4 i Fors, Avesta.
Efter inledningstal och öppnande av årsmötet valdes Janne Westman till årsmötesordförande som tog över ordförandeklubban
 
Janne tog med van hand över mötet och hjälpte till att ta oss genom årsmötesagendan på ett mycket föredömligt vis. Som vanligt genomfördes en massa val på mötet. Bl.a. ordförande, studieorganisatör, tre styrelseledamöter, styrelseersättare och revisorer. Behandling av årsberättelserna, ekonomin och revisorernas berättelse.  
Revisorerna och valberedarna har som vanligt gjort ett fantastsikt bra jobb under 2018. Ny sammankallande valberedare har under året varit Thomas "Balle" Pettersson.
 
I år hörsammade 57 medlemmar kallelsen till årsmötet och det är högsta siffran på många år.
 
Innan mötet avslutades berättade Sandrorna Johansson och Bohlin om de aktiviteter som planeras för alla ungdomar som är medlemmar i Pappers för att uppmärksamma Pappers 100-årsfirande 2020. En jätteträff är inbokad på Waterfront i Stockholm, där det blir seminarier, föreläsare, världsartister och en massa annat hyss.
Därefter avtackades först vår mångårige förtroendevalde Monica Kock som gått över till den mörka sidan och sedan Janne Westman för ett väl genomfört årsmöte och mötet avslutades. Efter att styrelsen konstituerat sig så bjöds medlemmarna på en bit god mat innan hemgång.

Avdelningsordförande Kjell Olsson:

Vad hände 2018
2018 var ett händelserikt år, lite utöver det vanliga. Mycket står skrivet i 2018 års verksamhetsberättelse, men några händelser i Sverige och omvärlden som berört är:
 55 människor miste livet på jobbet                                     
Avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinförs i juni 2018 (försvinner 2019) 
Rekordväder åt alla håll ställer till problem Sverige 
Sverige gick till riksdagsval som resulterade i rekordlång regeringsbildning som inte var klar innan årets slut 

Vedgård tas över av Göranssons
I början av året tog Göranssons åkeri över vedgårdshanteringen vid Gävle bruk, vilket innebar att all ved- flis och barkhantering som tidigare skötts av BillerudKorsnäs framledes kommer att hanteras av Göranssons.
En process som tog över ett år, för att få till avtal och liknande villkor för anställd personal som erbjöds anställning vid Göranssons. Flertalet av de BK-anställda vid vedgården valde att ta anställning vid Göranssons.

Papperstrean Ung

Avdelningen har fått fler ungdomar engagerade i det fackliga arbetet. Ungdomar som är intresserad av skydds o fackliga frågor, vilket är bra inför kommande generationsväxling när vi gamlingar slutar. 7 ungdomar från Papperstrean deltog i Pappers ungdomskurs i maj.
 
Förbundsstyrelsen beslutar genomföra o fira Pappers 100-årsjubileum
 Pappers förbundsstyrelse beslutade att i oktober 2020 fira sitt 100-årsjubileum genom att lyfta fram och inspirera dagens och morgondagens unga fackliga ledare. Den 29 september - 2 oktober 2020 i Stockholm kommer ca 2000 ungdomar och medlemmar under 30 år (födda 1/1-1990) att träffas.
 Papperstreans Ungansvarig Sandra Johansson ingår i projektgruppen som en av sex representanter som jobbat fram förslaget till ungdomssatsningen, Ung-20, som är tänkt att genomföras i samband med förbundets 100-årsjubileum 2020.
 
Pappers 25e Kongress genomfördes i Gävle
Pappers 25e kongress genomfördes i maj vid Konserthuset i Gävle, med kongressombud från alla Pappers avdelningar, ersättare för ombuden,
Speciellt inbjudna från Pappers alla avdelningar i Sverige inklusive personal från förbundskontor,  förbundsstyrelse, revisorer, funktionärer, internationella gäster, LO och andra fackliga organisationer
 
Motioner på Pappers stadgar och avtalsrapporten behandlades m.m.
En hel del val genomfördes, bl.a. omvaldes Pappers sittande förbundsordförande Matts Jutterström som fick förnyat förtroende i 4år.
Övriga val som är värd att nämnas var att det blev omval på Papperstreans representanter Göran ”Klacken” Larsson som ordinarie revisor för förbundet. Thomas Pettersson som valberedare för Gävle-Dala distriktet. Dessutom valdes Bo Myrberg in som ordinarie ledamot i förbundets lönenämnd.
 
Pappers Avdelning 3s nya fana invigs vid Kongressen i Gävle
I samband med Kongressens avslutningsceremoni och avtackning, invigdes Pappers avdelning 3s nya fana som togs fram inför kongressen.
En fana som påminner om föreningens första fana, invigd 1921. Den fick bli förebild. Fanan har precis som den första en bild på fabriken i centrum.
Fanan kommer, precis som de föregående, att användas vid högtidliga tillfällen som vid 1 maj-demonstrationer, kongresser, årsmöten m.m.
 
Föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö har gjort skillnad
Särskilt sexigt låter det inte. Men föreskriften från 2016 om organisatorisk och social arbetsmiljö börjar få effekt. (En föreskrift som Papperstreans ombud varit delaktig i) Bakgrunden till föreskriften var att AV fick signaler om att ohälsotalen ökade på arbetsplatser och nya regler skulle tydliggöra arbetsgivarens ansvar för sådant som hög arbetsbelastning, hälsofarliga arbetstider och kränkande särbehandling.
Sedan reglerna trädde i kraft har kraven från Arbetsmiljöverket på området fyrdubblats. Det finns en rad domar från de senaste åren där företag, kommuner och landsting dömts till viten för att inte ha gjort tillräckligt för att hantera de risker som funnits.
 
Fortsatt stark efterfrågan av förpackningspapper och kartong
Det går bra för Pappersindustrin.  Fortfarande är det god efterfrågan på förpackningspapper och kartong och en stark utveckling av våra företags produkter vilket gör att marknaden ökar och orderläget ser riktigt bra ut.
Sammanfattningsvis lyser framtidstron rejält för företagen vid Karskärsfabriken

Vad ska vi tro om 2019?
Lokalt hoppas vi att det blir ett något lugnare år. Alla organisationsförändringar måste få sätta sig innan företagen börjar med nya förslag på förändringar. 
Företagen måste fortsätta anställa personal för kommande generationsväxling, för att klara kommande äldreavgångar.
Efterfrågan på våra produkter är stark och orderläget kommer förhoppningsvis att se fortsatt bra ut och till och med bättre än på länge. 
Detta ger oss fortsatt stark tilltro till våra produkter, vår utveckling och på framtidstro inom branschen
Som många av er vet är vi på väg in i en ny avtalsrörelse, en avtalsrörelse som påbörjats så smått då avdelningar tillsammans med förbundet förbereder för medlemsdialoger ute bland bruken. Det ska resultera i Pappers avtalskrav som överlämnas till Industriarbetsgivarna innan årsskiftet. 

Kom ihåg att du alltid kan kontakta mej om du har några funderingar!
/Kjell