Välkommen till Pappers avd 3

Här hittar du information om aktuella händelser, information för medlemmar gällande arbetsmiljö, försäkringar med mera. ​Hittar du inte det du söker eller har frågor är det bara att du hör av dig till oss via vår kontakt sida.

AKTUELLT HOS PAPPERS AVD3

pappers avd3 logofix transppappers avd3 logofix transp
pappers avd3 logofix transp

Ekmanska stiftelsen - Gävle

Ekmanska stiftelsen ger möjlighet till ersättning i samband med anhörigs fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat. Förutom ovanstående finns möjlighet att söka ersättning för: hjälpmedel till minderåriga barn ,make/ maka/sambos/ änka/
änklings/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård., minderåriga barns lägerverksamhet.
Skatteverkets regler kan innebära att vissa bidrag kan bli beskattade. Kvitto eller annan handling som kan
styrka havda/beräknade kostnader skall alltid bifogas ansökan. Kommittén för Ekmanska stiftelsen består av representanter för företag och fackliga organisationer och har möte två gånger per år, innan halvårsskiftet resp. årsskiftet.
Din ansökan skickas in före 31 mars resp. 30 september. Ansöker gör du genom att gå in på intranätet och fyller i ansökan. Närmare upplysningar lämnas per telefon 026-15 16 34.

Pontus Georgsson vald till ny ordförande i Pappers

Pappers förbundsårsmöte har enhälligt valt Pontus Georgsson till ny ordförande i Pappers.
Pontus har en lång bakgrund i förbundet då han började som 21 åring på pappersbruket i Skärblacka. 1992 blev han fackligt aktiv i avdelning 54 och de sista 6 åren på bruket som ordförande i avdelningen.
Efter 20 år i inom Pappers verksamhet anställdes han som lokalombudsman av fackförbundet Unionen där han arbetade i 2 år.
Efter åren utanför förbundets verksamhet rekryterades han tillbaka till Pappers som förhandlingsombudsman på förbundskontoret i Stockholm 2015 och efter några år på förbundskontoret blev han av styrelsen utsedd till avtals och förhandlingschef.

Till Minne av Matts Jutterström 

Det är med stor sorg jag vill meddela att Pappers ordförande Matts Jutterström i avled lördagen den 11 maj efter en tids sjukdom.  

Matts föddes i en arbetarfamilj i Hälsingland och som 17 åring klev han in på Iggesunds bruk där han jobbade fram till han blev anställd på Pappers förbundskontor. Han blev tidigt fackligt aktiv på bruket och 1997 blev han vald till ordförande i avdelning 15, Iggesund.  

Efter 9 år som ordförande på bruket blev han 2004 anställd som förhandlingsombudsman på förbundskontoret och efter några år i Stockholm blev han också utsedd till avtalsansvarig,. Matts blev vald till ordförande på kongressen 2014 och fick förnyat förtroende av en enhällig kongress förra året. 
Matts, eller ”Jutte” som många kallade honom var en omtyckt ollega, lojal kamrat och kär vän, det var lätt att tycka om Matts och det var många som gjorde det, i förbundet, inom LO och de han mötte i sin roll som företrädare för Pappers.   

Med sitt stora röda hjärta satte han alltid medlemmarna i första rummet och varje dag stod han upp för solidaritet, frihet, rättvisa och alla människors lika värde. Han hade en outtröttlig förmåga att samla, bilda och entusiasmera människor. Det vet alla som har hört Matts oblygt och med emfas framföra sina ideologiska brandtal så fort han gavs tillfälle.  
Från mörkret stiga vi mot ljuset skulle Matts själv ha sagt och vi vet att din kamp kommer att gå vidare. Vi lovar att bära med oss minnet av dig och din gärning mot nya segrar. 

Matts blev 58 år och han kommer att lämna ett stort hål av saknad bakom sig. Våra tankar går idag till Matts familj, hans nära och kära. 

Högaktningsfullt 

​​​​​​​/Kjell Olsson, ordf avd 3

Meddelande från Pappers A-kassa


Kassan vill informera om att medlemsavgiften för akassan höjs den 1 april 2019. 
 Med anledning av att arbetslöshetskassan under flera år tagit av det egna kapitalet för att inte höja medlemsavgiften, kan kassan inte längre göra det.
Därför är en höjning av medlemsavgiften oundviklig. Avgiften höjs från 129 kronor till 149 kronor den 1 april 2019.

Lönespecen!

"Hej medlem innanför grindarna"!   I mars meddelade Förbundet att den del av medlemsavgiften som ska till dom redovisas av BillerudKorsnäs direkt till Förbundets avgiftscentral.
Det fick den effekten att din medlemsavgift är uppdelad i två delar på din lönespec, en del till Förbundet och en del lokalt.
Det är dock ingen skillnad på totalsumman, bara en annan uppställning.  Effekten som blev på lönespecen hade vi ingen förvarning om.
 
Hoppas detta inte inneburit några besvär för dej!
/Styrelsen

Skyddsombudsträffar

Då har vi genomfört ännu en trevlig julträff med skyddsombuden.
Den första punkten på dagordningen var ett grupparbete kring en utvärdering av rådsverksamheten.

Val av HSO och ersättare och ansvarig för verksamhetsberättelse var också uppgifter som genomfördes av grupperna. 

Årets skyddsombud utsågs av SHSO Peter Karlsson och motiveringen var följande:
Sitter med i en kommitté.
Har jobbat en längre tid med ganska otacksamt uppdrag.
Saklig och säger vad han tycker.
Tänker oftast fortare än han pratar. Även om det pratas en hel del.
Frågar mycket och vill veta och har många bra åsikter.
Har ett finger med i mycket även om det inte syns utåt.

Detta år blev det två stycken personer som blev valda till årets ombud.
Peter Ganz och Per Olov Olsson

Vi har under dessa träffa haft en inbjuden gäst som heter Ulf Sparring och som jobbar på polisens avdelning för ekonomiska brott.
Han höll ett väldigt uppskattat föredrag om ekonomiska brott relaterat brottsliga organisationen och främst relaterat till mc-gäng.
Efter ett mycket fint julbord fortsatte dagen med att tacka Papperstreans personal för året som gått och avtackning av ombud innan vi gick in på punkterna medlemsnytta, kompetensprofiler och verksamhetsplanering för 2018 och avslutningsvis en förhandlingsrapport från ordförande
 
Tack alla ombud för en trevlig dag och framförallt för att väldigt bra utfört jobb under året. Vi ser fram mot att samarbeta med er under kommande år.
                                                     Hälsningar  Peter & Kjell

Besök-stopp på expeditionen!

På grund av det berömda viruset håller vi expeditionen på 152:an stängd för besökare från 14 april.  Sista öppetdagen blir alltså onsdag 8:e.  Sen hänvisar vi till telefon 026-191053. 

Vill du bli medlem i Pappers avd 3?
Ring Tarja!!
026-191053

Tarja på expeditionen!!
Matts Jutterström
jublog ring1jublog ring1
jublog ring
karskaringenkarskaringen
karskaringen
Karskäringen är Pappers 3:ans egen tidning. Den kommer ut med ca åtta nummer per år. I Karskäringen kan medlemmarna läsa om vad som händer i avdelningen och på arbetsplatsen.

​​​​​​​Nyheter, information och utbildning varvas med humoristiska inslag, ofta av drastiskt och handfast slag.