Som medlem i Pappers och Tandklubben får du tillbaka 75% av dina tandvårds-kostnader. Du skriver ut ett utbetalningsunderlag som du lämnar/skickar in till din fackförening tillsammans med dina kvitton.


​​​​​​​Här hittar du våra blanketter.
Som medlem i Läkarvårdsfonden får du tillbaka 85% (pensionärer 75%) av dina läkarvårds-kostnader. Du skriver ut ett utbetalningsunderlag som du lämnar/skickar in till Fonden tillsammans med dina kvitton.
​​​​​​​Internposten till "Läkarvårdsfonden"

Här hittar du våra blanketter.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________