Som medlem i Pappers och Tandklubben får du tillbaka 75% av dina tandvårds-kostnader.   Du skriver ut ett utbetalningsunderlag som du lämnar/skickar in till din facförening tillsammans med dina kvitton

​​​​​​​Här hittar du våra blanketterna.

Som medlem i Läkarvårdsfonden får du tillbaka 85% (pensionärer 75%) av dina läkarvårdskostnader. Du skriver ut ett utbetalningsunderlag som du lämnar/skickar in till Fonden tillsammans med dina kvitton.
​​​​​​​Internposten till "Läkarvårdsfonden"
Här hittar du våra blanketterna.