Ekmanska stiftelsen - Gävle

Ekmanska stiftelsen ger möjlighet till ersättning i samband med anhörigs fördyrade sjukvårdskostnader alternativt ömmande fall i familj i sådana fall där ingen annan ersättning utges från kommun eller stat. Förutom ovanstående finns möjlighet att söka ersättning för: hjälpmedel till minderåriga barn, make/maka/sambos/änka/änkling/ minderåriga barns kostnader i samband med förebyggande hälsovård samt minderåriga barns lägerverksamhet.
Skatteverkets regler kan innebära att vissa bidrag kan bli beskattade. Kvitto eller annan handling som kan styrka havda/beräknade kostnader skall alltid bifogas ansökan. Kommittén för Ekmanska stiftelsen består av representanter ifrån företag och fackliga organisationer och har möte två gånger per år, innan halvårsskiftet resp. årsskiftet.
Din ansökan skickas in före 31 mars resp. 30 september.
Ansöker gör du genom att gå in på intranätet (Billerud) och fyller i ansökan.

Pappers representant är Anders Blom, 070-795 0518
_______________________________________________________________________________________________________________________________________