karskaringenkarskaringen
karskaringen
Karskäringen är Pappers 3:ans egen tidning. Den kommer ut med åtta nummer per år. I Karskäringen kan medlemmarna läsa om vad som händer i avdelningen och på arbetsplatsen.

Nyheter, information och utbildning varvas med humoristiska inslag, ofta av drastiskt och handfast slag.

På den här sidan finns både senaste Karskäringen och äldre nummer.

Verksamhetsberättelser

_______________________________________________________________________________________________________________________________________