Arbetsmiljö

Vad är arbetsmiljö?

Alla som på något sätt är engagerade i Arbetsmiljöfrågor stöter ofta på uttrycket "bra arbetsmiljö". 

Vi har det gemensamt att vi alla vill verka för en "bra arbetsmiljö". Men vad innebär egentligen dessa ord?
Peter KarlssonPeter Karlsson
Peter Karlsson

Skyddsombudsval för år 2023-2025

Nu snart är det dags för skyddsombudsval igen. 
Fundera redan nu över vilken/vilka du vill ha som skyddsombud på din avdelning för kommande åren 2023-2025.
Det kommer att sättas upp listor ute på era avdelningar där du kan nominera den eller de personer du anser ska väljas till skyddsombud. glöm inte fråga dina kandidater om de är intresserad innnan du nominerar.
Nomineringsperioden är from mitten av oktober till mitten av november då val av de nominerade kommer att genomföras.
Mer info kommer bl.a. i Karskäringen och på Papperstreans hemsida.