Arbetsmiljö

Vad är arbetsmiljö?

Alla som på något sätt är engagerade i Arbetsmiljöfrågor stöter ofta på uttrycket "bra arbetsmiljö". 

Vi har det gemensamt att vi alla vill verka för en "bra arbetsmiljö". Men vad innebär egentligen dessa ord?
Peter KarlssonPeter Karlsson
Peter Karlsson

Nyvalda skyddsombud.

Vi har på senare tid får två nya skyddsombud i vår organisation. Dessa är Linda Lindahl som ersätter Janne Dahlström på processlab och Lars Erik Nilsson på processnära underhåll kartongbruk där vi tidigare varit utan ombud.