Arbetsmiljö

Vad är arbetsmiljö?

Alla som på något sätt är engagerade i Arbetsmiljöfrågor stöter ofta på uttrycket "bra arbetsmiljö". 

Vi har det gemensamt att vi alla vill verka för en "bra arbetsmiljö". Men vad innebär egentligen dessa ord?
Peter KarlssonPeter Karlsson
Peter Karlsson

Nyvalda skyddsombud.

Vi har på senare tid fått fem nya skyddsombud i vår organisation. Dessa är Nicole Bäckström vid Renseri, Hanna Ferner Linde vid EBH-Packning, Annika Lindberg vid Förrådet,  Fredrik Bergqvist vid Processnära UH-Mek Kartongbruket och Emma Magnusson PM4 Kartongbruket.