Papperstrean Ung

Vi blir allt fler ungdomar på företaget och vi står även inför en stor generationsväxling. Därför är det mycket viktigt att vi lyfter ungdomsfrågor i det fackliga arbetet. Ungdomarna är viktiga för både framtiden och nutiden och därför måste vi värna om deras funderingar och idéer.

Vi satsar på en aktiv och fungerande ungdomsverksamhet där våra unga ska vara en naturlig del av den fackliga verksamheten.

​​​​​​​Tillsammans verkar vi för en säker och jämställd arbetsplats!

​​​​​​​Papperstreans Ungträff 2020!
INSTÄLLD pga covid-19

​​​​​​​Vi hoppas kunna genomföra en ungträff senare under året. 

​​​​​​​Vårt mål är att genomföra en Ungdomsträff per år där vi som unga får en chans att träffas för att få information och diskutera fackliga frågor och arbetsmiljöfrågor. Träffen avslutas med en rolig aktivitet!

Utbildningar för dig som är ung

 
Det finns utbildningar som riktar sig till unga. Pappers har en egen Ungdomskurs och LO anordnar tvärfackliga utbildningar.

Är du intresserad att gå en utbildning hör du av dig till
Ungdomsansvarig
sandra.johansson@pappers.se 
​​​​​​​eller vår studieorganisatör Tomas Hjalmarsson studieorg@papperstrean.se

Med anledninga av covid-19 har tredagarseventet som skulle gått av stapeln i Stockholm Waterfront ställts in.
Eventet ersätts med ett digitalt firande som är öppet för ALLA medlemmar!

Vi ställer om!


Höstens roligaste händelse för dig som är medlem i Pappers eller bara vill fira vår 100-årsdag tillsammans med oss, välkommen till Fiberfabriken TV den 1 oktober kl 16:00. 


Gå med i Papperstreans egen Facebookgrupp.
Papperstrean - UNG2020
Papperstreans Ung2020-ambassadörer
​​​​​​​Sandra Bohlin, Sandra Johansson, Emma Magnusson, Simon Walldén


Vi sitter med i Papperstrean Ung


Evelina  Enander Sjökvist,  Lut&Kraft
​​​​​​​Sandra Bogren Bohlin, Utlastning
Per Thollin,  Kartongbruket
Simon Walldén,  Underhåll
Emma Magnusson,  Kartongbruket
​​​​​​​Anders Edlund, Underhåll


Tveka inte att kontakta någon av oss vid funderingar!