Styrelse

kjell-okjell-o
kjell o
​​​​​​​Kjell Olsson
Ordförande
070-795 1591
kjell.olsson@billerudkorsnas.com
Michael Wallin 12 bskMichael Wallin 12 bsk
Michael Wallin 12 bsk
​​​​​​​Michael Wallin
Vice ordf.
070-795 1581
michael.wallin@billerudkorsnas.com
Bosse Myrberg
2:e vice sekr, vice kassör
070-795 1458
bo.myrberg@billerudkorsnas.com
​​​​​​​Mats Linander
Kassör, info-ansvarig
070-742 6361
mats.linander@swedpaper.com
johanssonjohansson
johansson
Kjell Johansson
Sekreterare, redaktör Karskäringen
070-753 0270
kjell.johansson@billerudkorsnas.com
Peter Karlsson
AHSO, 2:e vice ordf
070-795 2637
peter.t.karlsson@billerudkorsnas.com
Tomas-HjalmarssonTomas-Hjalmarsson
Tomas Hjalmarsson
​​​​​​​Tomas Hjalmarsson
Studieorganisatör
070-376 6046
tomas.hjalmarsson@swedpaper.com
​​​​​​​Leif Mellin
Försäkringsansvarig
070-362 2211
​​​​​​​Erik Kernehed
Ledamot
070-731 1222
070-795 1627
erik.kernehed@billerudkorsnas.com
Anders Blom
Ersättare 
Produktgruppen, ansvarig Stödgruppen, vice sekr

070-795 0518
anders.blom@billerudkorsnas.com
Stefan Holm
Ersättare UH
070-795 1702
stefan.holm@billerudkorsnas.com
PO Olsson
Ersättare Massaprod
073-6401198
per-olov.olsson@billerudkorsnas.com
Lars Koivumäki
Ersättare Fabriksplanering
070-
lars.koivumaki@billerudkorsnas.com