Styrelse

​​​​​​​Per-Olov Olsson
Ordförande, förhandlare
070-795 1591
per-olov.olsson@billerudkorsnas.com
​​​​​​​Michael Wallin
Vice kassör, Förhandlingssamordnare
073-544 6368
michael.wallin@billerudkorsnas.com
Bosse Myrberg
ledamot, förhandlare, 2:e vice sekr.
070-795 1458
bo.myrberg@billerudkorsnas.com
​​​​​​​Mats Linander
Kassör, info-ansvarig
070-742 6361
mats.linander@swedpaper.com
Anders Blom
Försäkringsansv. ansvarig Stödgruppen, Vice sekr
070-795 0518
anders.blom@billerudkorsnas.com
Peter Karlsson
Vice ordf, AHSO, förhandlare
070-795 2637
peter.t.karlsson@billerudkorsnas.com
Sandra Johansson
Studieorganisatör
073-735 5570
sandra.johansson@billerudkorsnas.com
​​​​​​​Emma Magnusson
2:e vice ordf, Ungansvarig, ansvarig Mångfald och Fackligt politiskt, förhandlare
072-282 7065
emma.magnusson@billerudkorsnas.com
​​​​​​​Erik Kernehed
Ledamot, förhandlare
070-731 1222
070-795 1627
erik.kernehed@billerudkorsnas.com
Lars Koivumäki
Ersättare 
Produktgruppen,
​​​​​​​
073-815 1155
lars.koivumaki@billerudkorsnas.com
Stefan Holm
Ersättare UH
070-795 1702
stefan.holm@billerudkorsnas.com
Mattias Melin
Ersättare, sekreterare
076-247 4713
mattias.melin@billerudkorsnas.com
Per Thollin
Ersättare, redaktör Karskäringen
073-506 4575
per.thollin@billerudkorsnas.com
Fredrik "Berka" Bergqvist
Ersättare,
070-452 8506 / 072-2051668
fredrik.bergqvist@billerudkorsnas.com
Kjell Olsson
Ersättare, Senior Advisor
070-795 1581
kjell.olsson@billerudkorsnas.com