Papperstreans stödgrupp


Papperstreans stödgrupp (fd. Fackligt Sociala kommittén) består idag av 5 utvalda skyddsombud med hög integritet från olika avdelningar på bruket.
Pappers medlemmar kan vid behov få stöd av person från denna stödgrupp om man råkat ut för någon händelse i livet, som t.ex. problem med ekonomin, inom familjen, myndigheter, alkohol/droger, spelmissbruk eller andra problem.

Gruppen har under många år byggt upp ett omfattande kontaktnätverk med myndigheter, organisationer och andra personer som vi har hjälp av i vårt arbete att stötta avdelning 3:s medlemmar.
​​​​​​​
Hör av er i tid innan problemet blir för stort. Ni kan då få stöd och information hur vi kan hjälpa till och gå vidare.

Personer i denna stödgrupp finns även att tillgå vid rehab eller andra personliga samtal, vilket vi rekomenderar starkt!
OBS!!! Man har alltid har rätt till och bör/skall begära att få ha med en facklig representant vid rehab eller personliga samtal.
 
Kom ihåg att man själv måste ta kontakt med någon av nedanstående personer för att få denna hjälp.
Tveka inte att ta kontakt med någon av oss om ni har några frågor!
 
OBS! Givetvis har vi alla i gruppen tystnadsplikt!

Gruppen består av:
Anders Blom, sammankallande, PM4 B-skift, 070-795 0518
Michael Wallin, Fiber, B-skift 
Johan Wikström, Skiftgruppen D-skift
​​​​​​​Emma Magnusson, PM4 B-skift
Per-Olov Olsson, Ordförande Pappers avd.3 Dagtid, 070-7951591
Blom1Blom1
Blom
Anders 'Blomman' Blom
Emma Magnussson
Johan Wikström
Michael 'Walle' Wallin
Per Olov Olsson
_______________________________________________________________________________________________________________________________________