För några år sedan tog LO och medlemsförbunden initiativ till en satsning för att öka kunskapen kring våra försäkringar. Anledningen var att alltför många medlemmar på grund av att man inte känner till sitt försäkringsskydd, gick miste om ersättningar de hade rätt till. Då myntades uttrycket medlemskvart.

En medlemskvart är ett samtal där du tillsammans med en av fackets försäkringsrådgivare, och med stöd av en så kallad checklista går igenom de försäkringar du har i lag, via kollektivavtal och genom medlemskap i ditt fackförbund.

Om det under samtalet kommer fram att det finns anledning att göra en anmälan och ansöka om ersättning ur någon av försäkringarna, så får du naturligtvis även hjälp med detta. LO;s målsättning är att ALLA medlemmar, en gång vart annat år, skall få en medlemskvart genomförd av en utbildad försäkringsrådgivare.

Klicka här så får du mera information.