Vad är en försäkringsgenomgång?

För några år sedan tog LO och medlemsförbunden initiativ till en satsning för att öka kunskapen kring våra försäkringar. Anledningen var att alltför många medlemmar på grund av att man inte känner till sitt försäkringsskydd, gick miste om ersättningar de hade rätt till. 

En Försäkringstimmen är ett digitalt samtal där du tillsammans med en av Folksams försäkringsrådgivare, och med stöd av en så kallad checklista går igenom de försäkringar du har i lag, via kollektivavtal och genom medlemskap i ditt fackförbund.

Om det under samtalet kommer fram att det finns anledning att göra en anmälan och ansöka om ersättning ur någon av försäkringarna, så får du naturligtvis även hjälp med detta. LO;s målsättning är att ALLA medlemmar, en gång vart annat år, skall få en genomgång genomförd av en utbildad försäkringsrådgivare. Informationstimmen kräver att du har Bankid.

Klicka här så får du mera information.