Studier - Frågor & Svar

Håll ut!!

Kär kommer det att dyka upp ett helt batteri med smarta FAQ - Frequently Asked Questions - om våra utbildningar.  Kommer t.ex. att handla om betalning och sånt.