Papperstreans Årsmöte 2018

Årsmötet genomfördes även i år vid Elite Grand Hotell. Inbjuden gäst var Pappers förhandlingsansvarig Pontus Georgsson.
Efter inledningstal och öppnande av årsmötet valdes Pontus Georgsson till årsmötesordförande som tog över ordförandeklubban
 
Pontus tog med van hand över mötet och hjälpte till att ta oss genom årsmötesagendan på ett mycket föredömligt vis. Som vanligt genomfördes en massa val på mötet. Bl.a. ordförande, studieorganisatör, tre styrelseledamöter, styrelseersättare och revisorer. Behandling av årsberättelserna, ekonomin och revisorernas berättelse.  
Revisorerna och valberedarna har som vanligt gjort ett fantastsikt bra jobb under 2017. 
 Vill också passa på att nämna att sammankallande för valberedarna Per-Olov Olsson nu efter många års arbete som valberedare valt att lämna uppdraget.
 
Pontus höll ett avslutningstal om höstens riksdagsval och vikten av att vi arbetare förstår vad det handlar om. Inför detta val går nämligen Alliansens, Sverigedemokraternas och Svenskt Näringslivs agenda i direkt attack mot arbetarrörelsen och alla anställda i Sverige. De vill bl.a. gå till val på att försämra för alla oss som är anställda, inte bara genom klichén om sänkta skatter, som försämrar vår gemensamma välfärd. Nu går de även till attack mot vår anställningstrygghet.
 Finns det fortfarande någon som undrar över varför vi behöver facklig-politisk samverkan?
 
Innan mötet avslutades berättade Pontus och Papperstreans ungdomsansvarig Sandra Johansson om de aktiviteter som planeras för alla ungdomar som är medlemmar i Pappers för att uppmärksamma Pappers 100-årsfirande 2020.
 Därefter avtackades Pontus för ett väl genomfört årsmöte och mötet avslutades. Efter att styrelsen konstituerat sig så bjöds alla medlemmar på en bit god mat innan hemgång.

Avdelningsordförande Kjell Olsson:

Hej!
Först vill jag tacka alla som deltog på årsmötet som hölls vid Elite Grand Hotell.
Jag vill också tacka för förtroendet jag fått att få fortsätta som Papperstreans ordförande de två kommande åren. Jag har sagt det förut och säger det igen. Det är det finaste uppdraget som jag anser man kan få som facklig företrädare, trots att det kan blåsa på rejält mellan varven.
 
Jag ser fram emot att få fortsätta uppdraget som tillsammans med den kompetenta styrelse som avdelningen har. Tillsammans ska vi fortsätta utveckla arbetet i avdelningen och det förtroende som ni medlemmar i Papperstrean gett oss, ska vi på bästa tänkbara vis förvalta med samma envishet som alltid präglat Papperstrean.
 
Som alltid infinner sig en viss lättnad när årsmötet är avklarat. Det är en hel del förberedelser inför årsmötet trots att mötet numera förläggs ute på lokal. Valberedning, revisorer, Pappers expeditions personal och styrelsen har haft mycket att göra innan årsmötet och alla har som vanligt gjort ett fantastiskt jobb med att få ihop pusslet.
 
Än en gång blev det ett välbesökt årsmöte, vilket är bra. Det är viktigt att man deltar på medlemsmöten och årsmöten. Det är där man kan vara med och få information vad som händer, tycka till, föreslå förändringar och vara med och påverka de beslut som skall tas.

Kom ihåg att du alltid kan kontakta mej om du har några funderingar!

/Kjell